<< กลับหน้าแรก | ตั้งกระทู้ใหม่
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 3/2548
อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต วันที่ 11 มีนาคม 2549
ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ สาขาการบริหารการศึกษา
1.พ.อ.อธิราช ปรีชามาตร์
2.พระสมประสงค์ นคราวงศ์
3.นายเศรษฐโชคพงศ์ กันทะอิน
4.พระปรารถนา เวสโกสิทธิ์
5.นางเต็มดวง จำนงค์
6.พระอิศเรศ เสมอดี
7.พระสมสนุก เพ็งมณีจันทร์
8.พระสถาพร พิมพ์พันธ์
9.พระกองทูล แก่นพา
10.นางสาวนันทิยา สุนทรแสง
11.นายสินธร คำเหมือน
12.นางสาวลัดดา บุญเนตร
13.นางสาวจิตรลดา ใจประสงค์
14.ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ นามมุงคุณ
15.นางสาวกรธิดา หิตประณีต
16.นางญาณิศา สว่างจิต
17.นางสาวเสาวณี อยู่คงสาขาบริหารธุรกิจ
1 นางสาวเพ็ญจิตต์ อิ่มอรชร
2 นายภูมิชาย ชุนงาม
3 นายพรชัย ภู่มา
4 นางสาวฤทัย วงษ์ประดิษฐ์
5 พระวิรัตน์ สีคำมนตรี
6 นางสาวสายเพชร อ่างสุวรรณ์
7 นางสาวศินรินทร์ นาคแก้ว
8 นางสาวชนิกา ชุนงาม
9 นางสาวอมรรัตน์ ถาวรสุข
10 นายวินัย นาคประไพ
11 นางสาวสุพิชชา แสงพงษ์
12 นางสาวพัชระ โกมล
13 นางสาวศริษา อ่อนตา
14 นางสาวกุสุมา เอี่ยมสำอางค์
15 นางสาวอนัญญา พึ่งคร้าม
16 นางสาววีระนุช พุทธสอน

ให้มารายงานตัวในวันที่ 25 มีนาคม 2549 (วันแรกของการเรียนการสอน)
หลักฐานการรายงานตัว
1. เอกสารใแสดงผลการเรียน สำเนาเอกสาร 3 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่วตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ในกรณีที่ ชื่อ สกุลไม่ตรงกับหลักฐานรายงานตัว
5. เงินค่าลงทะเบียนรายวิชา สำหรับบริหารการศึกษา ประมาณ 17,000 บาท (ประมาณ) บริหารธุรกิจ ประมาณ 15,000 บาท (ประมาณ)

ตั้งกระทู้โดย : Guest เมื่อ 2006-03-15 11:37:17 IP : 0.0.0.xxx ผู้ชม : 7704 ผู้ตอบ : 0
ตั้งกระทู้ใหม่   เก็บไว้ใน Favorites   พิมพ์   แจ้งลบ   ส่งบทความนี้ให้เพื่อนตอบกระทู้
ข้อความ :
ใส่รูปแสดงอารมณ์ :
ชื่อผู้ตอบกระทู้ :
รหัสยืนยัน :
Verify Image
ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่
E-mail :
  *กรุณา Login ก่อนโพส หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก
สมัครสมาชิกฟรี เพื่อใช้เว็บเต็ม 100% ที่นี่
 


ประเด็นร้อน

เรียนต่อ ขอทุน

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสนับสนุน