คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
Educational for 21st century
จำนวนผู้ติดตาม 93 คน

เรื่องล่าสุด

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู - สพฐ

4 ก.ค. 60 19:21 น.

หลักสูตรของสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต โดยทีมวิจัยของ

อ่านต่อ

งานวิจัยในชั้นเรียน

4 ก.ค. 60 16:35 น.

ผลการวิจัยพบว่า

อ่านต่อ

ปิดเทอม ให้ลูกทำอะไรดี

17 มี.ค. 60 17:08 น.

ผู้ปกครองหลายท่านถามมาว่า

อ่านต่อ

โรงเรียน ครู อยู่อย่างไรในยุค 4.0

22 ก.พ. 60 18:58 น.

หลังจากรัฐบาลประกาศนโยบายไทยแลนด์4.0

อ่านต่อ

อุดมการณ์ของความเป็นครู

14 ก.พ. 60 13:28 น.

การ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีการสอน นั้นต้องทำอย่างไร

อ่านต่อ

สอนอย่างไรให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

9 ก.พ. 60 12:50 น.

ดร.วิริยะได้ทำงานวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการสอนที่เหมาะสมก

อ่านต่อ

เกี่ยวกับ Blogger

Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
Educational for 21st century

ติดตามช่องทางอื่นๆที่