ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม work shop คณะสถาปัตย์ รอบที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2551 รอบเช้า

ลบ แก้ไข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม work shop คณะสถาปัตย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

รอบที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2551 รอบเช้า
7.00 - 8.00 น. ลงทะเบียน ใต้อาคาร 5
8.00 - 12.00น. ติวwork shop สถาปัตย์

ลำดับชื่อนามสกุลโรงเรียน
1atcharapochnukoolpatumthani
2CHAYAPATLIMSUMALEEACSP
3JIRAPACHNITTAYAPRUDนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี
4kanuengrakbunprasertธัญรัตน์
5kulthineesemmeetriamudomsuksanomklao
6milinkamthweethanyarat
7nattajaigrasrateesamutprakan
8nopawansubsakunkitSatri Wat AbsornSawan SchooL
9pannipanaksuwanmatthayomwatnongkhaem
10panuwatleesakulพิบูลวิทยาลัย
11peechapornphommaharatเลยพิทยาคม
12PornraweeRuenruayสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13portippieamsooksumpunเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา
14tapaneemaneetornพระหฤทัยเชียงใหม่
15ThanidaRodpraditDSRU
16ubonwanboonjangmatthayomwatnongkhaem
17wannipasingphrommamatthayomwatnongkhaem
18wanwimonyaiklaassumption
19wasusupatreeRittiyawannalai
20WimonwanSirikulpattanaphonชิโนรสวิทยาลัย
21กนกกาญจน์ดวงสุวรรณกุลสุรนารีวิทยา
22กนกกาญน์ไวยพาลีนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย
23กนกนิภาภิรมย์นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
24กนกภรณ์จุลเหลาประจักษ์ศิลปาคารน
25กนกลักษณ์พรหมบริรักษ์เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
26กนกวรรณสีแดงมารีวิทยากบินทร์บุรี
27กนิษฐาบริคุตธัญบุรี
28กนิษฐาเสริมพงศ์บางพลีราษฏร์บำรุง
29กมลชนกแสนสุขยโสธรพิทยาคม
30กมลชนกเอี่ยมศรีทองเซนต์โยเซฟทิพวัล
31กมลพรเรือนสวัสดิ์จอมสุรางค์อุปถัมภ์
32กมลภัทรสุทธิสุทธิ์เทพลีลา
33กมลรัตน์ศีตะปันย์ทิวไผ่งาม
34กมลวรรณเขียวอุบลสตรีนน
35กมลวรรณชาญสมิงมารีวิทยากบินทร์บุรี
36กมลวรรณปัญญะวิกดัดดรุณี
37กมลวรรณสุนันทาภรณ์สายน้ำผึ้ง
38กรกมลแก้วประเสริฐโพธิสารพิทยากร
39กรทิพานุชสระบัวอิสลามสันติชน
40กรธฤตวรศักดิ์บางบัวทอง
41กรรณิการ์คงทิพย์สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
42กรรณิการ์มโนคำเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
43กรวลัยทองนิลวินิตศึกษา
44กรีตาพันธ์สุวรรณศรีนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
45กฤตธีรากนกชัยสกุลมัธยมวัดหนองแขม
46กฤตนุวิเศษประสิทธิ์ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
47กฤตภาสมั่นซิ้วบูรณะรำลึก
48กฤตินตั๊นวิเศษนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
49กฤติภรปานเจริญธัญบุรี
50กฤษกรจำปาทองสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
51กฤษฎาคำมีศึกษานารีวิทยา
52กฤษณันต์เดชสูงเนินสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
53กฤษดาน้ยนิ่งท่าอิฐศึกษา
54กวิสราจุฑามณีธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
55กัญญพรแก้วประเสริฐโพธิสารพิทยากร
56กัญญ์วราถนอมชาติชลกันยานุกูล
57กัญญวัชรหลวงไกรพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
58กัญญาณัฐเพ็งอ้นสงวนหญิง
59กัญญารัตน์พันธุ์เณรรัตนราษฎร์บำรุง
60กัญญาวีร์หว่องสกุลนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
61กัณฐิกากิ่งสักกลางสุรนารีวิทยา
62กัณฑ์กนกอุ่มประเสริฐสิริรัตนาธร
63กันต์ธิดารัตนไพศาลศิลป์โพธิสารพิทยากร
64กานต์อุนนะนันทน์โยธินบูรณะ
65กาลัญญูร่วมไชยวัดบวรนิเวศน์
66กิ่งกาญจน์ 
loading...


โดย พี่พลับพลับ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ส.ค. 51 17:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,047 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,047 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่