มหาวิทยาลัยนเรศร รับนักศีกษาภาคพิเศษหลายคณะมากค่ะ (หมดเขต 30 เมษา51 นี้)

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ รับสมัคร ภาคพิเศษ

โดยวิธีการยื่นคะแนน หรือการสอบข้อเขียน ในคณะ/สาขาวิชา ดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน 2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ใน 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ใน 3 สาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น

คณะนิติศาสตร์

-หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

คณะวิทยาการจัดการ และ สารสนเทศศาสตร์

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ใน 3 สาขาวิชา คือ การจัดการธุรกิจ การท่องเที่ยว และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

-หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครด้วยตนเอง 10 - 11 พฤษภาคม นี้ หรือ ทางไปรษณีย์ 1 - 30 เมษายน นี้

รายละเอียด และ ใบสมัคร ที่ http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/page1_bachelor_sum.html 

หรือ http://www.nu.ac.th/acad_admission/page1_bachelor_sum.html

 

 loading...


วันที่ 24 เม.ย. 51 19:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,565 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,565 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง