ห้องเรียนแห่งอนาคต
เกาหลีพัฒนาประเทศได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาวัฒนธรรมให้เป็นอาวุธเพื่อบุกไปทั่วโลก คนไทยเองก็ได้เริ่มพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนคิดสร้างสรรค์แล้ว ด้วย "ห้องเรียนแห่งอนาคต"
ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นนวัตกรรมที่ร่วมพัฒนาโดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ และ ดร.อานันท์ (โรเจอร์) สีห์พิทักษ์เกียรติ
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากห้องเรียนแห่งอนาคต ได้แก่
1. ค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีบุคลิกภาพ ความโดดเด่นด้านใด เพื่อนำไปสู่การพัฒนานักเรียนอย่างถูกต้องและถูกทาง
2. พัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และแรงบันดาลใจ

ติดตามรายละเอียดห้องเรียนแห่งอนาคตเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jsfutureclassroom.com

บันทึกการบรรยาย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ เรื่อง การสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนเก่ง (งาน คิด ดำเนินชีวิต) ให้กับคณะอาจารย์ ผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 2 พ.ค.55

ติดตาม อ.วิริยะ ได้ที่ http://www.facebook.com/ajWiriya
โดย Eduzones TV
วันที่ 27 สิงหาคม 2555
พิมพ์หน้านี้