ก.ค.ศ. อนุมัติ ผอ.เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ และรองผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ

ลบ แก้ไข

ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้


1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ต่างๆ จำนวน 2 ราย คือ

 • นายปานทอง แวงโสธรณ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 3
 • นายศักดิ์เดช จุมณี โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2

และสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 ราย นางพัชราภรณ์ ไชยนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย คือ

 • นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 2
 • นางสาวมยุรี สารีบุตร สพท.ศรีสะเกษ เขต 4
 • นายแสน สมนึก สพท.สระบุรี เขต 2
 • นายจำนงค์ เที่ยงเจริญ สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
 • นางสุปราณี ศรีใสคำ สพท.นครราชสีมา เขต 4

และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ต่างๆ จำนวน 9 ราย คือ

 • นายวรรณกวินท์ อริยฤทธิ์วิกุล โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 1
 • นางสุดสงวน ทวีแสง โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพท.ร้อยเอ็ด เขต 3
 • นายสมชัย พัฒนชีวะพูล โรงเรียนภัทรบพิตร สพท.บุรีรัมย์ เขต 1
 • นายสมชาย ใจเที่ยง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 3
 • นางจินตนา ทิพย์สัมฤทธิ์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพท.สุพรรณบุรี เขต 1
 • นางสมานจิต พงษ์สนาม โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • นางสมใจ ปราบพล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพท.ชุมพร เขต 1
 • นางศรีวิภา ชาญกูล โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพท.อุทัยธานี เขต 1
 • นางอารียา คมสัน โรงเรียน ขามสะแกแสง สพท.นครราชสีมา เขต 5

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 ราย คือ

 • นางจุติมา บัวทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 • นางพรรณี อินทะแสง วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • นางเบญจมาศ ดีเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จำนวน 1 คน คือ

 • นายสุพจน์ เชี่ยวชลวิชญ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
  และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ จำนวน 26 ราย คือ

 • นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์ สพท.สมุทรปราการ เขต 2
 • นายสละ วิเลปนะ
 • นายเรวัตร เอี่ยมรอด และ
 • นางวัฒนา โคตรมี สพท.ชัยนาท
 • นายสมเกียรติ ตันวิสุทธิ์ สพท.นครสวรรค์ เขต 1
 • นายปภัสร์พงษ์ พลรัฐ สพท.เชียงราย เขต 3
 • นายไกรสร สุทินโน สพท.เชียงราย เขต 4
 • นายนพภา นิสสัยพันธุ์ สพท.ขอนแก่น เขต 2
 • นายศิริชัย วงศ์พุฒ
 • นายเฉลียว ยศอ่อน
 • นายชัชวัตน์ มูลเจริญพร
 • นายกิตติพศ พลพิลา
 • และนายสุวัฒน์ชัย แสนราช สพท.ขอนแก่น เขต 5
 • นายเสถียร ตรีศรี สพท.ชัยภูมิ เขต 2
 • นายสุรัชฏ์ รัชพันธ์
 • นายประสพสุข หีบแก้ว
 • และนายองอาจ เทียมกลาง สพท.มหาสารคาม เขต 3
 • นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2
 • นายสุเทพ พวงเกาะ
 • นายเมธา ชาญเมธี
 • และนายสุวรรณ จงรัตน์กลาง สพท.นครราชสีมา เขต 3
 • นายบุญชู สิทธิสอน
 • และนายวรรณชัย บุสนาม สพท.หนองบัวลำภู เขต 2
 • นางสมจิต สังขรักษ์ สพท.บุรีรัมย์ เขต 3
 • นายนิยม จันทร์อุดม สพท.พัทลุง เขต 2
 • นายประกิต สุนทรวิจิตร สพท.ราชบุรี เขต 2

ดูแบบ PDF ได้ที่นี่ http://www.otepc.net/otepc03/files/annouce_310353.pdf

 loading...


โดย Staff_pix ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 เม.ย. 53 13:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,180 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,180 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อภิชา
IP : 125.27.43.***
ทำไม คศ. 3 สพท.กทม.2  ได้ยากจังและผลออกช้ามาก  เป็นครูวิทย์อนาคตมองไม่เห็นเลยว่าจะได้ คศ.3  สงสัยต้องย้าย....

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง