ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย

ลบ แก้ไข

ผลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549

พิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ และอื่น

>อันดับ โรงเรียน จังหวัด
>1 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
>2 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
>3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>4 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
>5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
>6 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
>7 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
>8 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
>9 มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่
>10 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>11 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
>12 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
>13 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
>14 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
>15 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
>16 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
>17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
>18 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
>19 นครสวรรค์ นครสวรรค์
>20 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
>21 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
>22 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
>23 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
>24 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
>25 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>26 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
>27 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
>28 หอวัง กรุงเทพมหานคร
>29 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
>30 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
>31 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
>32 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
>33 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
>34 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
>35 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
>36 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
>37 สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
>38 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
>39 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี
>40 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
>41 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
>42 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
>43 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
>44 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
>45 มหาวชิราวุธ สงขลา
>46 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
>47 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
>48 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
>49 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
>50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
>51 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
>52 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
>53 อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>54 นารีรัตน์ แพร่
>55 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>56 คณะราษฎณบำรุง ยะลา ยะลา
>57 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
>58 พิริยาลัย แพร่
>59 สตรีศรีน่าน น่าน
>60 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
>61 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
>62 นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร
>63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์
>64 บูรณะรำลึก ตรัง
>65 สิรินธร สุรินทร์
>66 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 67 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
>68 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
>69 จักรคำคณาทร ลำพูน
>70 ราชินี กรุงเทพมหานคร
>71 พัทลุง พัทลุง
>72 เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
>73 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
>74 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
>75 สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
>76 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
>77 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
>78 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
>79 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
>80 เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี
>81 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
>82 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
>83 ระยองวิทยาคม ระยอง
>84 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
>85 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
>86 ศรียาภัย ชุมพร
>87 สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
>88 สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนดิชั้นเองค๊ะ)
>89 อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
>90 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
>91 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
>92 ชลกันยานุกูล ชลบุรี
>93 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
>94 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
>95 แสงทองวิทยา สงขลา
>96 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
>97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
>98 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
>99 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
>100 ลำปางกัลยาณี ลำปาง
>101 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
>102 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
>103 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
>104 หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
>105 เซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
>106 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
>107 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
>108 เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
>109 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
>110 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร
>111 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
>112 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
>113 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
>114 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>115 นาคประสิทธิ์ นครปฐม
>116 ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>117 สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
>118 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
>119 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
>120 สตรีนนทบุรี นนทบุรี
>121 ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
>122 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
>123 พิชัยรัตนาคาร ระนอง
>124 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
>125 นครนายกวิทยาคม นครนายก
>126 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
>127 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
>128 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
> >>129 พะเยาพิทยาคม พะเยา
> >>130 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
> >>131 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
> >>132 ม.อ. วิทยานุสรณ์ สงขลา
> >>133 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
> >>134 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>135 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
> >>136 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
> >>137 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
> >>138 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
> >>139 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
> >>140 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
> >>141 เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ
> >>142 ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
> >>143 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
> >>144 ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
> >>145 อัสสัมชัญศรีราชา ชลบุรี
> >>146 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
> >>147 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี
> >>148 กัลยาณวัตร ขอนแก่น
> >>149 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
> >>150 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
> >>151 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
> >>152 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
> >>153 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
> >>154 ธิดานุเคราะห์ สงขลา
> >>155 กาฬสินธิ์พิทยาสรรค์ กาฬสินธิ์
> >>156 สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
> >>157 สารสิทธิ์พิทยาลัย ราชบุรี
> >>158 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
> >>159 บางประกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
> >>160 เรยีนาเซลีวิทยาลัย เชียงใหม่
> >>161 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
> >>162 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
> >>163 บุญวัฒนา นครราชสีมา
> >>164 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
> >>165 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร น่าน
> >>166 นารีนุกูล อุบลราชธานี
> >>167 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
> >>168 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
> >>169 เลยพิทยาคม เลย
> >>170 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>171 ศรียานุสรณ์ จันทรบุรี
> >>172 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
> >>173 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
> >>174 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
> >>175 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
> >>176 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
> >>177 นราธิวาส นราธิวาส
> >>178 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
> >>179 วรนารีเฉลิม สงขลา
> >>180 สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
> >>181 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
> >>182 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
> >>183 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
> >>184 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
> >>185 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
> >>186 สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
> >>187 สตรีภูเก็ต ภุเก็ต
> >>188 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
> >>189 มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
> >>190 สหศึกษา เชียงใหม่
> >>191 ราชินีบูรณะ นครปฐม
> >>192 สงวนหญิง สุพรรณบุรี
> >>193 ตราษตระการคุณ ตราด
> >>194 ร่วมฤดีวิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
> >>195 ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>196 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
> >>197 วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
> >>198 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
> >>199 วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
> >>200 ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณเว็บเด็ดดีสำหรับข้อมูลคะ
 

loading...


โดย Unspecialme ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ย. 51 12:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 33,861 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 33,861 ครั้ง ตอบ 17 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Sornsiri Amarttayakul
IP : 183.89.152.***
ติวเข้าป.1เซนต์คาเบรียล เซนต์โย อัสสัมชัญคอนแวนท์ มาแตร์ ราชินี และสาธิตจุฬา มศว
เรียนกลุ่มเล็ก ผลงานการันตีสอบติดเซนโย100%โดยไม่เสียเงินบริจาคปีล่าสุด2558
ติดต่อด่วนรับจำกัด 086-3101588 ครูเอ๋บ้านรักลูก(อยู่ฝั่งธน)
ลบ แจ้งลบ
โดย Joke Singlepage
IP : 1.1.171.***
มี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดที่ 101
ลบ แจ้งลบ
โดย Chatchan phanphitphaet
IP : 203.113.0.***
อยู่ หว. =o= 29 เบยย
ลบ แจ้งลบ
โดย Genertion X KyCt
IP : 110.168.58.***
555+ 119 นึกว่าไม่ติด
ลบ แจ้งลบ
โดย 55
IP : 183.89.178.***
มีเทพศิรินทร์ร่มเกล้าปะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ธนกฤต
IP : 117.47.102.***
นี่ๆๆ  ชัยภูมินะ   โรงเรียนเเก้ง  คร้อวิทยาด้วยนะ
ลบ แจ้งลบ
โดย tanakritpe@hotmail.com
IP : 125.26.108.***
อิอิ อันดับ 61
ลบ แจ้งลบ
โดย boss_peeradon@hotmail.com
IP : 125.26.113.***

เราอันดับ2ฮ์อๆ อยากเป็นอันดับแรก

 

ลบ แจ้งลบ
โดย Punkfha
IP : 118.174.152.***

เหอะๆๆ  พัทลุงติดด้วย

ลบ แจ้งลบ
โดย เบื่อจัง
IP : 124.121.181.***
ก้อไม่รุ้อ่ะนะแค่ชื่อร.รแค่นั้นบ้างคนก้อคิดว่าเก่งแต่ครัยจาไปรุ้เรื่องข้างในร.รล่ะว่ามัน......ขนาดไหน บางที่ร.ร.ไม่ดังอย่างข้างบนนะอาจจะเรียนเก่งกว่าก้อได้และประสิทธิภาพดีสุดๆแค่ชื่อร.ร.ก้อไม่สามารถมาตัดสินคนเก่งได้หรอกนะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ญวรุ่น60
IP : 203.131.211.***

โรงเรียนผมอันดับ4 ของประเทศครับ

 

หาดใหญ่วิทยาลัย(ญ.ว) เก่งกว่าโรงเรียนใน กทม อีกนะเนี้ยย

ลบ แจ้งลบ
โดย น้ำผึ้ง
IP : 118.174.81.***
ยังติดอยู่ ที่ 54 แน่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย kaijeawkungZ
IP : 118.173.86.***
เหอๆ โรงเรียนเราคงจะประมาณ สองพันกว่าๆนั่นแหละ  ดาวรุ่งวิทยาภูเก็ต
ลบ แจ้งลบ
โดย nickey
IP : 58.9.84.***

จะเรียนศิลป์คำนวณแต่ไม่รุ้จะเข้าไหนอ่า

แถวไหนก็ได้ ถ้าให้ดีก็บางบอนกับบางแค

 ใครก็ได้ช่วยตอบที

ลบ แจ้งลบ
โดย ddd dek เตรียม
IP : 124.122.134.***

เราว่าบางรร เหมือนจะไม่จริง อะ

 

แต่ เตรียม เค้าแน่นอนอยุ่แร้ว

 

 

ลบ แจ้งลบ
โดย DAO
IP : 202.129.37.***

       ไม่เห็นมีโรงเรียน N.M.M. เลยค่ะ

                            

ลบ แจ้งลบ
โดย Ao3yZz . . . !
IP : 124.120.106.***
เน้น รร.ตัวเองซะ 55

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง