เห็นด้วยหรือไม่ จับครูมาสอบ O-NET ??

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1 คน
ณ 23/02/2018 20:09
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
100.0%
1. เห็นด้วย
0.0%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่