เห็นด้วยหรือไม่ จับครูมาสอบ O-NET

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 6 คน
ณ 28/05/2017 08:06
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
100.0%
1. เห็นด้วย
0.0%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่