เห็นด้วยหรือไม่? ยกเลิกระบบจับสลากเข้าศึกษาต่อ

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 320 คน
ณ 29/03/2017 00:46
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
98.1%
1. เห็นด้วย
1.9%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่