เห็นด้วยหรือไม่ ? เด็ก ป.6เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1เอง

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 105 คน
ณ 26/02/2017 08:02
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
8.6%
1. เห็นด้วย
91.4%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่