คิดว่าข้อสอบo-net 50 ยาก หรือง่าย

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1607 คน
ณ 22/04/2019 17:06
  1. ยาก
  2. ปานกลาง
  3. ง่าย
50.3%
1. ยาก
35.8%
2. ปานกลาง
13.9%
3. ง่าย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่