คิดอย่างไร ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อน เหมาะสมหรือไม่ สมัยนี้

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 82 คน
ณ 21/09/2017 16:02
  1. เหมาะสม
  2. ไม่เหมาะสม
84.1%
1. เหมาะสม
15.9%
2. ไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่