คิดอย่างไร ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อน เหมาะสมหรือไม่ สมัยนี้

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 80 คน
ณ 29/03/2017 00:44
  1. เหมาะสม
  2. ไม่เหมาะสม
83.8%
1. เหมาะสม
16.3%
2. ไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่