คิดอย่างไร ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อน เหมาะสมหรือไม่ สมัยนี้

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 79 คน
ณ 23/01/2017 11:34
  1. เหมาะสม
  2. ไม่เหมาะสม
83.5%
1. เหมาะสม
16.5%
2. ไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่