เห็นด้วยหรือไม่?? ไม่จบปริญญาตรี เป็นครูอาชีวศึกษาได้

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 342 คน
ณ 26/02/2017 08:00
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
97.7%
1. เห็นด้วย
2.3%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่