นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 213 คน
ณ 22/09/2018 16:05
  1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
  2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น
46.5%
1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
53.5%
2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่