นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 228 คน
ณ 19/11/2018 07:49
  1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
  2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น
46.1%
1. ได้งานตรงสายที่เรียนมา
53.9%
2. อาจจะต้องทำงานด้านอื่น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่