อยากให้นายกฯ แก้ไขปัญหา อะไร เร่งด่วน

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1492 คน
ณ 18/07/2019 05:30
  1. ปากท้องชาวบ้าน
  2. แรงงาน ตกงาน
  3. ความขัดแย้งในสังคม
  4. ระบบการศึกษา
15.2%
1. ปากท้องชาวบ้าน
14.3%
2. แรงงาน ตกงาน
31.4%
3. ความขัดแย้งในสังคม
39.1%
4. ระบบการศึกษา

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่