เห็นด้วยหรือไม่ กับการเปิดคาสิโนในประเทศไทยเรา

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 365 คน
ณ 26/04/2017 05:27
  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
60.0%
1. เห็นด้วย
40.0%
2. ไม่เห็นด้วย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

pilotage
จัดกันเต็มๆ

แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่