นักเรียนไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุดในการสอบ O-NET

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 148 คน
ณ 25/09/2017 16:42
  1. คณิตศาสตร์
  2. สังคมศึกษาฯ
  3. ภาษาไทย
  4. วิทยาศาสตร์
  5. ภาษาอังกฤษ
46.6%
1. คณิตศาสตร์
4.7%
2. สังคมศึกษาฯ
6.8%
3. ภาษาไทย
8.1%
4. วิทยาศาสตร์
33.8%
5. ภาษาอังกฤษ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่