นักเรียนไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุดในการสอบ O-NET

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 147 คน
ณ 26/02/2017 07:58
  1. คณิตศาสตร์
  2. สังคมศึกษาฯ
  3. ภาษาไทย
  4. วิทยาศาสตร์
  5. ภาษาอังกฤษ
46.9%
1. คณิตศาสตร์
4.8%
2. สังคมศึกษาฯ
6.1%
3. ภาษาไทย
8.2%
4. วิทยาศาสตร์
34.0%
5. ภาษาอังกฤษ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่