ทำไมเด็กไทยต้อง เรียนพิเศษ !!!

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 1082 คน
ณ 24/07/2019 13:32
  1. เรียนตามเพื่อน
  2. ครูสอนไม่รู้เรื่อง
  3. อัพความรู้เพิ่ม
  4. หาเรื่องออกจากบ้าน
0.0%
1. เรียนตามเพื่อน
99.6%
2. ครูสอนไม่รู้เรื่อง
0.2%
3. อัพความรู้เพิ่ม
0.2%
4. หาเรื่องออกจากบ้าน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่