วัฒนธรรมการคิด อ่าน เขียน และเรียนรู้

ลบ แก้ไข

โครงการ การสร้างวัฒนธรรมการคิด อ่าน เขียน และเรียนรู้

( Creative Juice! Young Writer ProJect )

กระทรวงวัฒนธรรม  และกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ บีทูเอส,  มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และกลุ่มโซโลไฟล์ท อินดิเพนเด็นท์  เชิญชวนเยาวชนไทย จากสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ    ร่วมโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมการคิด อ่าน  เขียน และเรียนรู้”   ในกิจกรรมอบรมเยาวชน สู่ถนนเส้นทางนักเขียน จัดงานเปิดตัวโครงการ ณ บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

      เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนไทย เรียนรู้ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นความสำคัญของการอ่าน แสดงความคิด และสามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง   กระทรวงวัฒนธรรม   และกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ บีทูเอส แหล่งการเรียนรู้ครบวงจร    จำหน่ายหนังสือ     เครื่องเขียน    และสื่อบันเทิง ,    มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ,   กลุ่มโซโลไฟล์ท อินดิเพนเด็นท์       จัดโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมการคิด   อ่าน    เขียน    และเรียนรู้”      นำกิจกรรมการอบรมเยาวชน  สู่ถนนเส้นทางนักเขียน ให้ความรู้ไปยังสถานศึกษาต่างๆ กว่า 80 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะเริ่มโครงการฯ ในกิจกรรมอบรมเยาวชน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จนถึง เดือนธันวาคม  2551 พร้อมเชิญชวนให้เยาวชนร่วมประกวดงานเขียนเรื้องสั้นสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “การรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน” ตามแนวคิดของตนเอง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากการให้ความรู้ไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  หรือเปิดกว้างให้แก่เยาวชนไทยที่มีความสามารถในด้านการเขียน สร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าร่วมประกวด  เพื่อรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

      ภายในงานได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางพจมาน พงษ์ไพบูลย์  ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ,นายดีน ทอมป์สัน   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  บีทูเอส จำกัด , นายเรืองศักดิ์   ปิ่นประทีป    กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก  และนายรภัทกร สกุลภัทกรวงศ์ ประธานกลุ่มโซโลไฟล์ทฯ ร่วมกันเปิดงาน โดยใช้โลโก้ของโครงการฯ  สื่อให้เห็นถึง   ความร่วมมือของผู้ใหญ่ใจดีแต่ละองค์กร  ช่วยกันแต่งแต้ม เติมสีสัน ของดอกไม้      ซึ่งหมายถึงเยาวชนไทย  ให้เติบโตอย่างมีคุณค่า และงดงาม โดยเกสรตรงกลางจะหมายถึงเยาวชนไทย  ส่วนกลีบดอกไม้ทั้ง 4 กลีบ จะแทนแต่ละองค์กร ในด้านการคิด อ่าน เขียน และเรียนรู้ นั่นเอง

      ทั้งนี้  ยังจัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่เยาวชนนักเขียนตัวอย่าง อายุไม่เกิน 25 ปี  จำนวน 5  รางวัล   โดยการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา และแวดวงงานเขียน อาทิ รศ.สุพรรณี วราทร , สุวรรณา ชีวพฤกษ์ เป็นต้น ซึ่งเยาวชนที่ได้รับโล่รางวัลครั้งนี้  ได้แก่    ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ  (พิธีกรรายการ ตูนดิสนีย์ ช่อง7) จากสำนักพิมพ์4 – letter word    เรื่อง ภารกิจพิชิตฝัน   แอดมิชชั่นติดชัวร์  /  เรียวจันทร์   ผลอนันต์   จากสำนักพิมพ์ขวัญข้าว    เรื่อง  ณ ที่ซึ่งรุ้งตัดแวง /  สุพัตรา แซ่ลิ้ม   จากสำนักพิมพ์ไฟน์บุ๊ค   เรื่อง ใต้ฟ้า เคียงดาว  /  วีระชัย ดวงพลา  จากสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก เรื่อง บันทึกการเดินทางของจุด  และสกล ศิตศิรัตน์ หรืออาจารย์กุ๊กไก่  ครูผู้สอนแต่งหน้าที่อายุน้อยที่สุดในเอเชีย จากผลงานเขียนการสอนแต่งหน้า  โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทน    หรือแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนไทย   ได้หันมาสนใจในการใช้ความรู้  ความสามารถ แสดงความคิด สร้างสรรค์ผลงานเขียน การใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม และสามารถประกอบเป็นอาชีพที่สุจริต น่ายกย่องที่เยาวชนไทยสามารถนำเป็นแบบอย่างที่ดีได้เช่นกัน 

      นอกจากนี้    ยังได้เรียนเชิญสถานศึกษาที่ตอบรับการนำร่องโครงการฯ ช่วงแรก และประสบความสำเร็จจากการจัดกิจกรรมการอบรมเยาวชน สู่ถนนเส้นทางนักเขียน ได้แก่  โรงเรียนเทพศิรินทร์ , โรงเรียนบางกะปิ, โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า, โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ   เพื่อรับป้ายประกาศเกียรติคุณสถานศึกษานำร่อง จากกระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วย 

      โครงการ “การสร้างวัฒนธรรมการคิด อ่าน  เขียน และเรียนรู้” ในกิจกรรมอบรมเยาวชน  สู่ถนนเส้นทางนักเขียน มุ่งหวังที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมไทย   ซึ่งเยาวชนถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปหากเยาวชนในสังคมได้รับความรู้ คิดและทำในสิ่งที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม ก็จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวพัฒนาต่อไปในอนาคต   สถานศึกษาใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการฯ  หรือสอบถามข้อมูลการประกวดงานเขียนเรื่องสั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ระยะเวลาการรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31  ตุลาคม  2551 

      ประกาศผลรางวัล  ภายในเดือนธันวาคม 2551

      หลักเกณฑ์การตัดสิน 1.  แนวความคิด ตรงตามหัวข้อที่กำหนด

                        2.  ความยาก ง่าย และเทคนิคในการเขียนเรื่องสั้น

                        3.  ความน่าสนใจในการเรียบเรียง การใช้ภาษา การผูกเรื่อง นำเสนอได้เป็นอย่างดี 

      รางวัลการประกวด  แบ่งเป็น 5 รางวัล

      รางวัลชนะเลิศ   - บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 - บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   จำนวน 1 รางวัล

      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 - บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   จำนวน 1 รางวัล

      รางวัลชมเชย   - บัตรกำนัลบีทูเอส มูลค่า 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   จำนวน 2 รางวัล

      หมายเหตุ :  ผู้ชนะการประกวดทุกท่าน จะได้รับของรางวัลพิเศษ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 20,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร บริษัท บีทูเอส จำกัด โทร.0-2101-7133-34  ( เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.)

 
 

 

 

 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 51 14:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,311 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,311 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง