ไบโอแก๊ส พลังงาน จาก "ขี้หมู"

ลบ แก้ไข

 
 
เพราะยุคนี้เป็น “ยุคพลังงานแพง” ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน แก๊ส อีกทั้งยังเป็น “ยุคโลกร้อน” สภาวะแวดล้อมทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย กำลังย่ำแย่ลงเรื่อย ๆ ดังนั้น การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า-อย่างประหยัด การใช้พลังงานทดแทน-พลังงานจากเศษสิ่งต่าง ๆ ที่แปรเป็นพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานในรูปแบบที่ช่วยลดมลพิษได้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ทั้งเพื่อเป็นการประหยัด เพื่อเศรษฐกิจชาติ และเพื่อสิ่งแวดล้อม

“ไบโอแก๊สจากขี้หมู” ยุคนี้ก็ “มิใช่สิ่งที่น่าขำ”
เพราะช่วยประหยัด-ช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมได้ !!


เมื่อเร็ว ๆ นี้ “สกู๊ปหน้า 1 เดลินิวส์” ส่งทีมร่วมคณะสื่อไปดูการนำมูลสุกรหรือขี้หมูมาทำเป็นไบโอแก๊สหรือ “แก๊สชีวภาพ” และ “ผลิตกระแสไฟฟ้า” ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งที่ จ.กาญจนบุรี โดยเป็นโครงการของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ซึ่งแม้จะเป็นโครงการของเอกชนที่ทำเอง-ใช้เอง ก็ถือว่าน่าสนใจ การใช้ขี้หมูจากในฟาร์มทำเป็นแก๊สชีวภาพผลิตไฟฟ้าใช้ในฟาร์มนี้ สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าลงไปได้ถึง 30% ต่อเดือน หรือคิดเป็นตัวเงินแล้วก็ประหยัดไปได้ถึงเดือนละประมาณ 220,000 บาท

ไบโอแก๊ส-แก๊สชีวภาพจากขี้หมู ก็ถือว่าเป็น “พลังงานทาง เลือก” อีกรูปแบบที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้ แก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียวัตถุ ในกระบวนการ ย่อยสลายโดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนจะเกิดแก๊สชีวภาพขึ้น และในแก๊สชีวภาพนี้ก็ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน (CH4), คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และก๊าซไนโตรเจน (N2) ซึ่งคุณสมบัติของก๊าซมีเทนนั้นเป็นก๊าซที่ติดไฟได้ ดังนั้น “แก๊สชีวภาพ” ที่มีมีเทนอยู่เป็นจำนวนมากจึงสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้

สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้

สมควร ชูวรรธนะปกณ์ รองผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ บอกว่า... ทางบริษัทได้ทำการศึกษาระบบบ่อหมักไบโอแก๊สหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในฟาร์มสุกรขนาดต่าง ๆ กัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะฟาร์มของบริษัทเท่านั้น แต่รวมถึงฟาร์มของเกษตรกรด้วย โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการเลี้ยงสุกรกับทางบริษัท สร้างระบบบำบัดมูลสุกรในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากระบบไบโอแก๊ส

“บ่อหมักไบโอแก๊สไม่เพียงให้แก๊สมาเป็นพลังงานทดแทน แต่ยังมีกากมูลสุกรเพื่อใช้ทำเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน รวมทั้งน้ำที่ผ่านการบำบัดยังสามารถหมุนเวียนมาใช้ในแปลงเกษตรได้ด้วย”

ในฟาร์มเลี้ยงสุกรแต่ละแห่งนั้น แต่ละวันจะมีมูลสุกรเป็นจำนวนมาก ทำให้มีปัญหาเรื่องส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน นอกจากจะสร้างความรำคาญต่อชุมชนแล้วยังสร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม โดยในขี้หมูนั้นมีก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอยู่ ซึ่งก๊าซทั้ง 2 ชนิดเป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศ แต่เมื่อมีการคิดค้นหาวิธีจัดการกับมูลสุกร และศึกษาการนำมูลสุกรมาเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนคือไบโอแก๊ส เพื่อใช้ผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์ม ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

สำหรับรูปแบบของบ่อหมักมูลสุกรที่ใช้ผลิตไบโอแก๊ส ที่ฟาร์ม แห่งนี้ทำในระบบบ่อหมักแบบพลาสติกคลุมบ่อ หรือระบบ Cover Lagoon “เป็นบ่อหมักปิดสนิท ไม่มีปัญหากลิ่นเหม็นและแมลงวัน ซึ่งการทำลงทุนไม่สูง ใช้เวลาสร้างไม่นาน” แค่นำพลาสติกมาคลุมบ่อหมักที่ทุกฟาร์มจะต้องมีกันอยู่แล้ว โดยบ่อหมักแบบนี้จะใช้ระยะเวลาในการหมักให้เกิดแก๊สประมาณ 10-20 วัน จากนั้นแก๊สที่เกิดขึ้นมาจะถูกส่งผ่านไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ Generator เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าไปใช้ในฟาร์มต่อไป

กับฟาร์มที่กาญจนบุรียังได้พัฒนาบ่อหมักให้มีระบบชักกากได้ด้วย ทำให้สามารถชักเอากากตะกอนในบ่อหมักออกมาได้ ช่วยแก้ปัญหากาก ตะกอนเต็มเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปิดพลาสติกเพื่อขุดกากออก

“กากที่ได้จากระบบจะมีไนโตรเจน 3.67%, ฟอสฟอรัส 4.63%, โพแทสเซียม 0.38%, แคลเซียม 8.23%, แมกนีเซียม 1.53% และโซ เดียม 0.21% เหมาะที่จะนำไปเป็นอาหารให้กับพืช และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบนี้จะเป็นน้ำที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษด้วย” ... รองผู้จัดการบริหารซีพีเอฟระบุ

ด้าน วิโรจน์ ใจบุญมา ผู้จัดการฝ่ายผลิตกิจการสุกรพันธุ์ 3 ก็เสริมว่า... การทำให้เกิดไบโอแก๊สนั้น เกิดได้เพราะน้ำเสียที่อยู่ในบ่อหมักจะเป็นตัวที่มีโปรตีน ทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในบ่อได้กินเป็นอาหาร ก็จะทำให้เกิดเป็นแก๊สขึ้นมา โดยบ่อบำบัดของที่ฟาร์มมีอยู่ 2 บ่อ มีขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และลึก 5 เมตร มีเครื่องปั่นไฟ 3 เครื่อง ขนาด 109 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง และขนาด 70 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง

“สามารถผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊สได้ 80,000 กิโลวัตต์ ต่อ 1 วัน” ...วิโรจน์กล่าว และยังบอกด้วยว่า... สำหรับฟาร์มของเกษตรกรก็สามารถทำระบบแบบนี้ได้เลย เพราะทุกฟาร์มจะต้องมีบ่อเก็บมูลสุกรอยู่แล้ว “แค่ลงทุนค่าพลาสติกที่ใช้คลุมบ่อ และค่าเครื่องปั่นไฟ ค่าใช้จ่ายในการทำประมาณ 200,000-300,000 บาท ฟาร์มทั่วไปถ้าทำระบบแบบนี้ก็จะช่วยลดค่าไฟฟ้าในฟาร์มได้ถึง 30-50% เลยทีเดียว”

นี่แหละถึงได้บอกว่า “พลังงานขี้หมูไม่ใช่แค่เรื่องขำ ๆ”
เลี้ยงหมูแล้วทำแบบที่ว่ามา...ก็จะ “มีผลดีหลายด้าน”
ลดค่าไฟได้น่าสน-ลดปัญหาต่อชุมชน-ลดโลกร้อน !!!.
 
ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.น้อง

www.eduzones.com

www.enn.co.th

www.interscholarship.com

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งจองได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com

หรือโทรศัพท์สั่งจองได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660  รับหนังสือเดือน ส.ค.51

วิธีสั่งจองง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660
 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ส.ค. 51 02:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 91,253 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 91,253 ครั้ง ตอบ 58 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นายศุภชัย
IP : 58.147.73.***

ทำเครื่องยนต์ฟาร์ม ไบโอแก๊ส อยู่พะเยาครับ ยินดีรับใช้

และให้คำปรึกษา

085-0342865 ศุภชัย

ลบ แจ้งลบ
โดย วันชัย
IP : 118.175.106.***

เรามีรูปเครื่องปั่นไฟให้ดูที่นี่  สนใจคลิกเลย

wanchai_biogas@hotmail.com

ลบ แจ้งลบ
โดย วันชัย
IP : 118.175.106.***
ลบ แจ้งลบ
โดย วันชัย
IP : 118.175.106.***

บริษัทวันชัยไบโอเเก๊วเอ็นจิเนียริ่ง

-ผลิตเครื่องปั่นไฟไบโอเเก๊ส(หลายรุ่น)

-รับทำบ่อเเก๊สชีวภาพ,ซ่อมบ่อ

            พร้อมติดตั้ง

สนใจที่  081-258-5532  , 081-491,2350

บ้าน  036-456-608

หรือที่  wanchai_biogas@hotmail.com

 

ลบ แจ้งลบ
โดย C_man
IP : 112.142.81.***

อยากทราบว่าจะทำเครื่องปั่นไฟแบบใช้แก๊ส แล้วก้อใช้ไฟฟ้าทั้งฟาร์ม

แต่จะใช้ตัวควบคุมรอบให้คงที่ ไม่ทราบว่ามีท่านผู้รู้ท่านใดทราบบ้างว่า

หาซื้อได้ที่ไหนครับ รบกวนส่งข้อมูลมาให้ที่ thanthai-99@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย หนู
IP : 119.31.35.***

ผมว่าที่นี่สะดวกกว่านะ http://www.gasthai.com/Energy/board/html/26.html

ลบ แจ้งลบ
โดย หนู
IP : 119.31.102.***
ยินดีที่ได้รู้จักครับ คนพะเยา
ลบ แจ้งลบ
โดย ศุภชัย
IP : 61.19.21.***
ที่ไหนมีแก๊สที่นั้นมีเรา อีกครั้ง
ลบ แจ้งลบ
โดย ศุภชัย
IP : 58.147.73.***

ที่ไหนมีแก๊ส ที่นั้นมีเรา   เครื่องยังติดอยู่นะคับ ดูน้ำพุ่ง

ลบ แจ้งลบ
โดย ศุภชัย
IP : 58.147.73.***
อีกรูปคับ ไดร์ 5 กิโล เครื่อง 1600 CC.  โดย ศุภชัย 085-0342865
ลบ แจ้งลบ
โดย ศุภชัย
IP : 58.147.73.***
มาแล้วคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ศุภชัย
IP : 58.147.73.***
อยู่พะเยาคับ ทำเป็นงานอดิเรก แบบปั่นไฟฟ้าใช้กับโรงหมู แบบเครื่องยนต์ฉุดพัดลมก็ทำได้คับ
ลบ แจ้งลบ
โดย หนู
IP : 119.31.78.***
เข้ามาชมรึยังครับ คนพะเยา???
ลบ แจ้งลบ
โดย หนู
IP : 119.31.1.***
เงียบจังเลย...
ลบ แจ้งลบ
โดย หนู
IP : 119.31.45.***
ติดต่อ หนู ไบโอแก๊ส ได้ที่   08-1001-1893  หรือที่ korn_biogas@hotmail.com ยินดีให้คำปรึกษา เกี่ยวกับ ไบโอแก๊ส ในทุกๆเรื่อง
ลบ แจ้งลบ
โดย น้ำฝน
IP : 115.67.189.***
สวัสดีค่ะ อยากสอบถามการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จากไบโอแก๊สค่ะ ว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไร มีคนรับติดตั้งมั๊ย ขอบคุณมากนะคะ 0860312239,0864456474 รบกวนหน่อยนะคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย พงษ์
IP : 192.55.18.***

สวัสดีครับ ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณในการติดตั้ง ไบโอแก๊ส ต่อ 1 ชุด ครับ..

ลบ แจ้งลบ
โดย sawatdee.03@hotmail.com
IP : 125.26.98.***
ขอบคุณ  ครับ วันหลังจะไปเย๊ยมที่ฟาร์มครับ  จาก คนชัยภูมิ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง