คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ลบ แก้ไข

หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
http://watsansai.igetweb.com/index.php?mo=3&art=22422

 

อริยสัจ ๔ ( ธรรมจักกัปปวัตตสูตร )
                   -  
ทุกข์
                    - สมุทัย
                    - นิโรธ
                    - มรรค

โอวาทปาฏิโมกข์
                    - ไม่ทำชั่ว
                    - ทำความดี
                    - ทำจิตใจให้ผ่องใส

ไตรลักษณ์   The threeCharacteristics  of  Existence
-
อนิจจตา  (   Impermanence)
- ทุกขตา   ( Stress and Conflict )
- อนัตตตา    ( Soullessness  Non – Self
ไตรสิกขา
                    -
ศีล
                    - สมาธิ
                    - ปัญญา
ปรมัตถธรรม ๔
                    -
จิต
                    - เจตสิก
                    - รูป
                    - นิพพาน
มหาสติปัฏฐาน ๔
-
กายานุปัสสนสติปัฏฐาน
- เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
- ธรรมมนุปัสสนาสติปัฏฐาน
ปฏิจจสมุปบาท มรรคมีองค์ ๘

 

 

อริยสัจ ๔

                    อริยสัจ  แปลว่า ความจริงอย่างประเสริฐ  โดยแยกศัพท์ เป็น อริยะ  แปลว่า  “ ประเสริฐ”   สัจจะ  คือ  ความจริง  ฉะนั้นอริยสัจ จึงแปลว่า  ความจริงอย่างประเสริฐ   มีคำถามว่า  ธรรมะหรือพระสูตรอื่นๆ ไม่ใช่ความจริงอย่างประเสริฐหรือ
ตอบว่า         ธรรมะหรือพระสูตรอื่นๆแม้จะเป็นความจริง  ก็เป็นความจริงทั่วไป  หาเป็นความจริงพิเศษเลิศอย่างอริยสัจนี้ไม่ 
เพราะอริยสัจทั้ง ถ ประการนี้เป็นความจริงที่ใครๆคัดค้านไม่ได้  เป็นอริยะจริงๆวึ่งผู้เข้าถึงอริยสัจแล้ว ย่อมกลายเป็นพระอริยบุคคล

                    อริยสัจ ๔   คือ
๑.  ทุกข์  (Suffering)
๒.  สมุทัย (The cause of sufferingป
๓.  นิโรธ  (The cessation of suffering)
๔.  มรรค (The path leading to the cessation  to the cessation of suffering)

 loading...


โดย tun ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ก.ย. 52 09:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,976 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,976 ครั้ง ตอบ 12 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย เอ้
IP : 122.155.5.***
น้องรักมามะเด็กน้อย
ลบ แจ้งลบ
โดย ต้า
IP : 122.155.5.***
ทำไปได้
ลบ แจ้งลบ
โดย เอ้
IP : 122.155.5.***
ลบ แจ้งลบ
โดย โจ
IP : 122.155.5.***
คิดได้ไง
ลบ แจ้งลบ
โดย โจ
IP : 122.155.5.***
คิดได้ไง
ลบ แจ้งลบ
โดย เอ้
IP : 122.155.5.***
ลบ แจ้งลบ
โดย โจ
IP : 122.155.5.***
หวัดดีเอ้
ลบ แจ้งลบ
โดย โจ
IP : 182.52.183.***
ลบ แจ้งลบ
โดย โจ
IP : 182.52.183.***
หวัดดีครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เจมส์
IP : 182.52.183.***
โคตรกวน
ลบ แจ้งลบ
โดย มสอ
IP : 182.52.183.***
่มทเ่รใวร่สใรา
ลบ แจ้งลบ
โดย tun
IP : 202.129.52.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง