ข้อมูลน่ารู้ : มาดูเงินเดือน นายก รมต. ส.ส. กัน!!

ลบ แก้ไข

ข้อมูลน่ารู้

อัตราเงินเดือนใหม่
ยุครัฐบาล
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

เปิดเงินเดือน ส.ส.-รมต.“ปูจ๋า”!!

UploadImage

 

นับจากวันนี้เป็นต้นไปประเทศชาติของเราจะได้เดินหน้ากันอย่างเต็มที่จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และประเทศชาติก็มีท่านประธานที่เคารพ “สมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์” เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร คนใหม่ และก็มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามกระบวนการขั้นตอนของรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ ส.ส.ทั้งปาร์ตี้ลิสต์และระบบเขตทั้ง 500 คนก็จะได้ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของตนเองตามหน้าที่จนครบวาระของสภา ฯ ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เทอมละ 4 ปี ถ้าไม่มีเหตุการเมืองวิกฤติอะไรที่ทำให้ต้องยุบสภาก่อนกำหนดวาระ

อย่างไรก็ตาม ส.ส.ชุดปัจจุบันนี้มีทั้ง ส.ส.หน้าเก่า และ ส.ส.หน้าใหม่ รวมทั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  ว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ก็เป็น ส.ส.หน้าใหม่เช่นกัน พาเพรดเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเหมือนเช่นการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งต้องมี ส.ส.เก่าสอบตก กับ ส.ส.หน้าใหม่ที่เข้ามาแทนที่เป็นธรรมดาของวงการเมืองไทย สำหรับ ส.ส.หน้าใหม่ในปัจจุบันนี้  ถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าลงสมัครเลือกตั้งอีกได้กลับมาเป็น ส.ส.อีกครั้งก็จะกลายเป็น ส.ส.เก่า ของสภาผู้แทน ฯ ส่วนจะรักษาแชมป์ได้กี่สมัยนั้น ก็อยู่ที่ผลงานของแต่ละคนว่าจะทำงานเข้าตาประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่

ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าอาชีพนักการเมือง เมื่อเป็นอาชีพก็ต้องเมื่อเงินเดือนในการดำรงชีพและทำงานเพื่อประชาชน โดยเงินเดือนนั้นก็มาจากการงบประมาณภาษีของประชาชนทั้งหมด ไม่ใช่เงินในกระเป๋าส่วนตัวของประธานสภาผู้แทน ฯ หรือของนายกรัฐมนตรี หรือของรัฐบาลแต่ประการใด

สำหรับเงินเดือนของ ส.ส.ชุดปัจจุบันนี้ที่มาจากผลิตผลการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก ส.ส.ชุดที่ผ่านมา ซึ่ง ส.ส.ทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่จะได้เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มในอัตราใหม่ หลังจากได้มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปไม่นานมานี้

เปิดดูรายละเอียดเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นของบรรดา ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ที่ได้เข้าสู่สภาผู้แทน ฯ ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ขอแจกแจงว่าใครอยู่ในตำแหน่งอะไรในสภาผู้แทนราษฎร มีเงินเดือนใหม่คนละเท่าไหร่ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งท่านประธานที่เคารพ “ประธานสภาผู้แทนราษฎร” ได้เงินประจำตำแหน่ง 75,590 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 50,000 บาทต่อเดือน รวม 125,590 บาทต่อเดือน

สำหรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 ท่าน ได้เงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 115,740 บาทต่อเดือน

ส่วนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้เงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 115,740 บาทต่อเดือน

ส.ส. ทั้งระบบบัญชีรายชื่อ และ ระบบเขต ได้เท่าเทียมกัน คือได้เงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาท่ต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,330 บาทต่อเดือน รวม 113,560 บาทต่อเดือน

จำนวนเงินเดือนของท่านผู้ทรงเกียรติแต่ละท่านที่จะได้รับเพิ่มขึ้นในสภายุค “ปูจ๋า” นี้ รวมทั้งหมดแล้วน้อยกว่ากันเพียง 2,000 กว่าบาทก็จะเท่ากับเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี  ซึ่งอัตราเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเช่นกัน และก็มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554  โดยจะได้เงินเดือน 75,590 บาท บวกเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,590 บาท ซึ่งจะเป็นเงินเดือนทั้งหมดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยที่จะได้รับ ซึ่งแต่เดิมนั้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะได้รับเงินเดือนจำนวนทั้งสิ้น 121,990 บาทต่อเดือน แยกเป็นเงินเดือน 71,990 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท  ส่วนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี จะได้เงินเดือน 74,420 บาท จากเดิมที่ได้เพียง 70,870  บวกเงินประจำตำแหน่ง 45,500 บาทเท่าเดิม รวมเป็น 119,920 บาท

สำหรับเงินเดือนผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการของทุกกระทรวง และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก 69,750 บาทเป็น 73,240 บาท ส่วนเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาทเท่าเดิม รวมทั้งสิ้น 115,740 บาท

สำหรับเงินเดือนของรัฐมนตรีช่วยว่าการทุกกระทรวง จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจาก 68,620 บาทเป็น 72,060 บาท  บวกเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาทเท่าเดิม รวมทั้งสิ้น 113,560 บาท

กว่าที่ท่าน ส.ส.ผู้ทรงเกียรติจะมีรายได้จากการทำหน้าที่ ส.ส.เดือนละแสนเศษ ๆ ที่ใกล้เคียงกับเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนั้น เมื่อเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา คือเมื่อปี พ.ศ.2535 ท่าน ส.ส.มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 60,000 บาท เท่านั้น ขอจำแนกรายละเอียดของเงินเดือนดังต่อไปนี้

ประธานสภาผู้แทน ฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 48,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 38,000 บาทต่อเดือน รวม 86,000 บาทต่อเดือน

รองประธานสภาผู้แทนฯ 2 ท่าน ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 45,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 36,000 บาทต่อเดือน รวม 81,000 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทน ฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 45,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 36,000 บาทต่อเดือน รวม 81,000 บาทต่อเดือน

ส่วน ส.ส.ได้ เงินประจำตำแหน่ง 30,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 30,000 บาทต่อเดือน รวม 60,000 บาทต่อเดือน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538  ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเงินเดือนให้ ส.ส. ดังมีรายละเอียดที่แจกแจงให้ทราบดังนี้

ประธานสภาผู้แทน ฯ  ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 63,000บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 45,500 บาทต่อเดือน รวม 108,500 บาทต่อเดือน

รองประธานสภาผู้แทน 2 ท่าน แต่ละท่าน ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 62,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 104,500 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ ได้เงินประจำตำแหน่ง 62,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 104,500 บาทต่อเดือน

ส่วน ท่าน ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ได้เงินประจำตำแหน่ง 38,500 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 38,500 บาทต่อเดือน รวม 77,000 บาทต่อเดือน

ในปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเงินเดือนของท่านผู้ทรงเกียรติในสภาผู้แทนฯอีกครั้ง และใช้มาจนถึงยุคของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะโบกมือลาจากไป  ซึ่งท่าน ส.ส.ชุดที่ผ่านมานั้น

ประธานสภาผู้แทนฯ ได้เงินประจำตำแหน่ง 65,920 บาทค้อเดือน เงินเพิ่ม 50,000 บาทค้อเดือน รวม 115,920 บาทค้อเดือน

รองประธานสภาผู้แทนฯ 2 ท่าน ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 63,860 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 106,360 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทน ฯ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง63,860 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,500 บาทต่อเดือน รวม 106,360 บาทต่อเดือน

ส่วน ส.ส.ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 62,000 บาทต่อเดือน เงินเพิ่ม 42,330 บาทต่อเดือน รวม 104,330 บาทต่อเดือน

อัตราเงินเดือนใหม่ถอดด้ามของ ส.ส. ในยุครัฐบาลปูจ๋า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้นำประเทศ จะคุ้มค่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ก็ต้องให้ประชาชนเฝ้าติดตามดู ส.ส.แต่ละท่านในการทำหน้าที่ผู้แทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ.
 
 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลความรู้รอบตัวและข่าวดีๆที่ร่วมสร้างสรรค์สังคม และการศึกษาไทย
ที่มา เดลินิวส์ออนไลน์ 

 ความรู้รอบตัว  เคล็ดลับการเรียน  วิทยาศาสตร์น่ารู้
ข้อมูลน่ารู้ เคล็ดลับน่ารู้ เทคนิคน่ารู้ต่างๆ

ต้องที่ KNOWLEDGE เรื่องที่คุณต้องรู้

 

 โดย EDUZONES KNOWLEDGE ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ส.ค. 54 12:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,114 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,114 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย thaya rongwong
IP : 116.68.144.***
555+ การโกง เป็น เรื่อง ธรรมชาติ... เงินเดือน กินได้ แค่ อาหารหรูๆ มื้อเดียว ^_^
ลบ แจ้งลบ
โดย thaya rongwong
IP : 116.68.144.***
ลบ แจ้งลบ
โดย mai Schreiber
IP : 118.172.141.***
เพราะเงินเดือนน้อยมากสำหรับความรับผิดชอบ เลยต้องโกง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง