การใช้ภาษาสื่อสาร

ลบ แก้ไข

การใช้ภาษาสื่อสาร

การใช้ภาษาสื่อสาร
     การสื่อสาร คือการติดต่อกันระหว่างมนุษย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อทำให้รับรู้เรื่องราวอันมีความหมายร่วมกัน และเกิดการตอบสนองต่อกัน
หลักการสื่อสาร (The cooperative principle)
     1. ให้ข้อมูลเท่าที่ต้องการ
     2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง
     3. ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน
     4. ภาษากระทัดรัด ชัดเจน ไม่กำกวม
     ภาษาแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ภาษาที่ใช้ถ้อยคำ และภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำ ดังนั้น ผู้ฟังจะต้องเข้าใจคำพูด กริยาอาการ ข้อเขียน เครื่องหมายหรืออาณัติสัญญาณ
ข้อคำนึงในการใช้ภาษาสื่อสารกัน
     1. ระดับของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
     2. ชนิดของสำนวนภาษา เช่น สำนวนภาษาสามัญ สำนวนภาษาการประพันธ์ สำนวนภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์
อุปสรรคการสื่อสาร
    1. ผู้ส่ง อาจจะขาดความรู้และทักษะในการส่งสาร
    2. ผู้รับ อาจจะขาดความรุ้ พื้นฐานในการรับสาร
    3. ตัวสาร อาจมีความซับซ้อน หรือมีความขัดแย้งกับความเชื่อเดิม
    4. สื่อ หรือตัวนำสาร มีความบกพร่อง
    5. ขาดการตอบสนอง หรือการตอบสนองไม่เหมาะสม เช่น ไม่เข้าใจก็ไม่ถาม ทำท่าว่าเข้าใจ เป็นต้น
การสื่อสารด้วยภาษาไทย
การออกเสียง มีหลักการอ่านดังนี้
หลักการอ่านตัวอย่าง
1. คำไทยที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ให้อ่านเรียงพยางค์ (ยกเว้นบางคำ)
กรกฏาคม (กะ-ระ-กะ-ดา-คม)
คมนาคม (คะ-มะ-นา-คม)
ธรณี (ทอ-ระ-นี)
วรกาย(วอ-ระ-กาย)
ปรปักษ์ (ปอ-ระ-ปัก หรือ ปะ-ระ-ปัก)
ปรโลก (ปอ-ระ-โลก หรือ ปะ-ระ-โลก)
2. คำไทยที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤต ไม่ต้องอ่านออกเสียงตัวสะกด
     คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะ จะไม่อ่านออกเสียงตัวสะกด
สัปดาห์ (สับ-ดา)
วิตถาร (วิด-ถาน)
ปรัชญา (ปรัด-ยา)
อาชญา (อาด-ยา)
3. การอ่านคำสมาส จะอ่านออกเสียงสระที่พยางค์ท้ายของตัวหน้า     แต่มีคำสมาสบางคำไม่อ่านอย่างคำสมาสจิตแพทย์ (จิด-ตะ-แพด)
ฉัตรมงคล (ฉัด-ตระ-มง-คน)
ประวัติศาสตร์ (ประ-หวัด-ติ-สาด)
รสนิยม (รด-นิ-ยม)
ปรากฎการณ์ (ปรา-กด-กาน)
เพชรบุรี (เพ็ด-ชะ-บุ-รี หรือ เพ็ด-บุ-รี)
4. การอ่านคำแผลง ที่มาจากพยัญชนะต้นตัวเดียว เขียนอย่างไรให้อ่านอย่างนั้นแจก = จำแนก (จำ-แนก)
จ่าย = จำหน่าย(จำ-หน่าย)
ยกเว้น เกิด = กำเนิด (กำ-เหนิด)
5. คำแผลงที่มาจากพยัญชนะต้น 2 ตัว อ่านออกเสียงวรรณยุกต์ตามคำเดิมปราบ = บำราบ (บำ-หราบ)
จรัส = จำรัส
ตริ = ดำริ (ดำ-หริ)
ยกเว้น ปราศ = บำราศ (บำ-ราด)
6. การอ่านตัว ฑมณฑล (มน-ทน)
บุณฑริก (บุน-ดะ-ริก)
บัณเฑาะว์ (บัน-เดาะ)
7. การอ่านตัว ฤ อ่านออกเสียง เรอ (มีคำเดียว) ออกเสียง ริ เมื่อมีพยัญชนะ ก ต ท ป
    ศ ส อยู่ด้วย และออกเสียง รือ เมื่อมีพยัญชนะ ค น พ ห ม อยุ่ด้วย
ฤกษ์ (เริก)
กฤษณา (กริด-สะ-หนา)
ทฤษฏี (ทริด-สะ-ดี)
ศฤงคาร (สะ-หริง-คาน)
คฤนท์ (ครืน)
มฤตยู (มะ-รึ-ตะ-ยู)
8. การอ่านเสียงตัวสะกดของไทยตุ๊กตา (ตุ๊ก-กะ-ตา)
ชันสูตร (ชัน-นะ-สูด)
ลักเพศ (ลัก-กะ-เพด)
9. การอ่านคำย่อน้อมเกล้าฯ (น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม)
กรุงเทพฯ (กรุงเทพมหานคร)
เฝ้าฯรับเสด็จ(เฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาท)
10. การอ่านตัวเลข101 (หนึ่งร้อยเอ็ด)
โทร. 222694 (โท-โท-โท-หก-เก้า-สี่)
ส่วนประกอบของประโยค
     1. ประโยคความเดียว ประกอบด้วย ประธาน กริยา เป็นสำคัญ ถ้ากริยาต้องการกรรม จะต้องมีกรรมมารับด้วย
     2. ประโยคความรวม คือประโยคความเดียวที่มีคำสันธาน เชื่อมประโยคอยู่ด้วย
     3. ประโยคความซ้อน คือประโยคที่มีอนุประโยค หรือประโยครอง ในการขยายถ้อยคำในประโยคใหญ่ โดยมีตัวเชื่อมสรรพนาม เช่น ซึ่ง อัน ที่ ว่า ให้ เป็นต้น

 

loading...


โดย gogo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 มี.ค. 51 17:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 53,474 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 53,474 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย กานต์
IP : 202.143.164.***
ก็ดีนะคะ  ขอเพิ่มเติมการออกเสียงตัวสะกดต้องมีตัวตามเป็น ย ร ล ว เช่น กัลยา  ปฐมวัย  มีข้อยกเว้นอยู่ 63 คำ  แต่จำไม่ได้แล้วใครจะช่วยบ้าง
ลบ แจ้งลบ
โดย ธัญญา
IP : 124.157.248.***

งงนิดๆนะ  ขอดีกว่านี้หน่อยหนึ่ง

ลบ แจ้งลบ
โดย รนานยยรน
IP : 118.175.189.***
รสัคนีรคนีรคต๊ศศณ..ณฯฬฯโศณฑซฐฯญ
ลบ แจ้งลบ
โดย นิธัญญา
IP : 118.172.102.***

ไม่รู้เรื่องเลย Haaaaaa

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง