ประวัติวันแม่ และความหมายของดอกมะลิ

ลบ แก้ไข

ประวัติวันแม่ และความหมายของดอกมะลิ

ประวัติวันแม่ และความหมายของดอกมะลิ
ประวัติวันแม่ และความหมา


แม่...คำนี้มีอานุภาพยิ่งใหญ่ในใจลูกทุกคน จนยากที่จะเปรียบเทียบได้กับทุกสรรพสิ่งในโลก ดังคำขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานไว้ว่า “แม่เป็นพระอรหันต์ของลูก คนที่เที่ยววิ่งหาพระเพื่อกราบไหว้พระอรหันต์ อย่าลืมว่ามีพระอรหันต์อยู่กับตัวแล้ว ควรปฏิบัติต่อแม่อย่าให้บกพร่องได้” พระคุณของแม่อันประกอบไปด้วยความรักที่มีต่อลูกอย่างสุดหัวใจเช่นนี้ คงไม่ยากจนเกินไปนัก หากเอ่ยคำว่า “รัก” ให้แม่ได้ชื่นใจบ้าง เพราะคุณอาจโชคดีกว่าหลาย ๆ คนที่ได้เพียงแต่รำลึกถึงพระคุณแม่ผ่านภาพและเงาที่ตราตรึงไว้ในความทรงจำเท่านั้นว่า “ลูกรักแม่”
 

ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้น และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ 2 ปีพอดีในปี ค.ศ.1914 (พ.ศ. 2457) โดยประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้านหรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาว

ประวัติวันแม่ และความหมาประวัติวันแม่ และความหมา
สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานวันแม่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดงาน แต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปโดยปริยาย หลังจากผ่านพ้นวิกฤติสงครามไปแล้ว หลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง แต่กำหนดวันแม่ที่ประชาชนนิยม และเป็นที่รับรองของรัฐบาล คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 กำหนดงานวันแม่ในวันนี้ยังดำเนินต่อมาอีกหลายปี ก็ต้องมาหยุดชะงักลงอีก ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนซึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกยุบไปนั่นเอง

 ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นว่าควรมีการจัดงานวันแม่ต่อไป จึงได้รื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมาอีก และได้กำหนดให้จัดงานวันแม่ คือวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวก็เลิกไป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่าควรกำหนดวันแม่ให้แน่นอนเสียที จึงได้กำหนดวันแม่ใหม่โดยให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ และ กำหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ตั้งแต่นั้นมา

เหตุผลที่ให้ดอกมะลิ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ ก็เนื่องจาก ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย...

 ประวัติวันแม่ และความหมา 

ชื่อ :.. มะลิ มะลิลา มะลิหลวง มะลิซ้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อพฤกษศาสตร์ :.. Jusminum adenophyllum.
วงศ์ :.. OLEACEAE
ชื่อสามัญ :.. -
ถิ่นกำเนิด :.. -
ลักษณะทั่วไป :.. เป็นพรรณไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ลำต้นสูงประมาณ 5 ฟุต ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่ ไปตามก้านต้นลักษณะใบป้อมมน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบไม่มีจัก ผิวใบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบยาว 2-3 นิ้ว มีดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอดหรือปลายกิ่งประมาณ 3-5 ดอก แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีสีขาวกลิ่นหอม มีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์ :.. เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการปักชำ หรือตอนกิ่ง
สรรพคุณทางยา :.. มะลินอกจากจะมีกลิ่นหอมไว้ดมแล้ว มะลิดอกแห้งใช้ปรุงเครื่องยาหอมใช้บำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดี

ประกาศแม่ดีเด่น 214 คน - ณเดชน์ นำทีมลูกกตัญญู 2555


ณเดชน์ คูกิมิยะ
ณเดชน์ คูกิมิยะ

            สภา สังคมสงเคราะห์ มอบรางวัล 214 แม่ดีเด่น เยาวเรศ ชินวัตร ขึ้นรับรางวัลด้วย ด้านดารา-นักร้อง ณเดชน์-นัฏฐ์ AF5-แก้ว FFK-โตโน่-เปาวลี รับรางวัลลูกกตัญญู

            เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ประกาศรายชื่อแม่ดีเด่นประจำปีนี้ จำนวน 214 คน แบ่งเป็นส่วนกลาง 5 ประเภท ได้แก่ แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร แม่ของผู้เสียสละ ส่วนแม่ที่ได้รับรางวัลจากภูมิภาคมี 2 ประเภท ได้แก่ แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดย ปีนี้มีบุคคลในสังคมได้รับรางวัลมากมาย เช่น คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี, คุณหญิงลักขณา แสงสนิท, นางเยาวเรศ ชินวัตร, นางพนิดา เทพกาญจนา และ นางสุดจิตต์ ภูมิจิตร  เป็นต้น

            นอกจากนี้ ยังมีแม่ของผู้เสียสละฝ่ายกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งกองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ และตำรวจ ร่วมเข้ารับรางวัลด้วย โดยวันที่ 12 สิงหาคมนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร พร้อมประทานโล่เกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555

            ขณะ เดียวกัน ยังมีรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยมีคุณสมบัติคือ ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งบุคคลที่ได้ขึ้นรับโล่พระราชทานจำนวน 85 คน จาก 330 คน แบ่งตามการคัดเลือก 6 ประเภท ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักร้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดย ปีนี้มีดารานักแสดงผ่านการคัดเลือกมากมาย ได้แก่ นายณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม (นัฏฐ์ AF5), น.ส.จริญญา ศิริมงคลสกุล (แก้ว วง FFK), นายณเดชน์ คูกิมิยะ, นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และ น.ส.พรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี) เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ติดตามรายละเอียดข่าวสารดีๆเพิ่มเติมได้ที่นี่
 

loading...


โดย gogo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 1 มี.ค. 51 17:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 355,379 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 355,379 ครั้ง ตอบ 53 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ชัชวาลย์ บวบทอง
IP : 1.4.204.***
รักแม่มาที่สุดเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย จ่าพันดุง จรูญ
IP : 110.49.240.***
รักแม่ให้มากมาก ตอนที่แม่ยังอยู่กับเรา
ลบ แจ้งลบ
โดย Valentine Knomjean Tay
IP : 125.27.166.***
หนูรักแม่มากๆๆๆๆๆค่ะ รักสุดๆๆๆๆๆ หมดหัวใจเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย น้องแคท กะคุณแม่
IP : 202.151.4.***
ลบ แจ้งลบ
โดย Lilly Phantomhive
IP : 180.183.106.***
รักเเม่มากค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ประจักษ์ เที่ยงกระโทก
IP : 110.49.248.***
แม่คือผู้ให้ชีวิตเราไม่มีแม่เราไม่ได้เกิด รักแม่
ลบ แจ้งลบ
โดย 123
IP : 110.77.249.***
.........*-love-*.......*MOM*+*+*ZZZ+++@*@*@*-*-*-*-*-*#-*#-*#-*3-*3-*3-*-*3-*3.-*3.3.#.#.3.รัก llม่มาolลE ครัu...........................
++++-+-+-+-*/*/*/*/*/*/*/*/5555555555555555555555555555++++++++++++++++++++ ธีรภัทร ยิ่งยงค์
ลบ แจ้งลบ
โดย 123
IP : 110.77.249.***
ผมรักแม่ที่สุดในโลกครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย 123
IP : 110.77.249.***
/*/*/*/*/*/*/-*-*-*-*-*-* love*mom*-ๆ*ๆ*ๆ*ๆ*ๆ*ๆ *ด*ช*ธีรภัทร ยิ่งยงค์ .+.+.+.+*.*.*.*.*.*.*.*-.--------
***..........*****........+++++++
ลบ แจ้งลบ
โดย 123
IP : 110.77.249.***
รัก*-แม่-*/5555++++
ยบ กาย
ลบ แจ้งลบ
โดย ยุทธนา
IP : 125.26.184.***
ตรกที่สุด ......อะไรวันแม่
ลบ แจ้งลบ
โดย visaroot
IP : 58.8.89.***

คิดถึงจัง

 


เกาะช้าง
เครื่องนับเงิน
เครื่องนับธนบัตร
เครื่องนับเหรียญ
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง
เกาะช้าง

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก
ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ราคาถูก

 

ลบ แจ้งลบ
โดย ouzylove
IP : 118.173.106.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ouzylove
IP : 118.173.106.***

สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย เต๋า
IP : 58.147.41.***
รักแม่ที่สุดเลยครับ      
ลบ แจ้งลบ
โดย จิ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
IP : 222.123.147.***

หนูรักแม่ที่สุดในโลกเลยค่ะ   หนูสัญญาว่าจะเอาปริญญามาให้แม่ให้ได้ค่ะ

จากน้อง จิ๊บ ค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย อ้อม
IP : 203.172.252.***

รักแม่ที่สุดในโลกเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย อภิวัฒน์
IP : 125.24.82.***

ไม่เคยรักใครเท่าเเม่(มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง