วิถี การ ดำรง ชีวิต แบบ ไทย

ลบ แก้ไข

วิถี การ ดำรง ชีวิต แบบ ไทย

วิถี การ ดำรง ชีวิต แบบ ไทย

วิถี ชีวิต ริม ฝั่ง แม่น้ำ คน ไทย มี รากฐาน การ ดำรง ชีวิต มา จาก น้ำ ใน อดีต แมา น้ำ ลำ คลอง เป็น ส่วน หนึ่ง ใน ชีวิต ของ คน ไทย โดย ทั่วไป อาจ จะ ด้วย สภาพ ทาง ภูมิศาสตร์ ใน ที่ ราบ ลุ่ม ภาค กลาง ที่ มี แม่น้ำ ลำ คลอง หลาย สาย ที่ หล่อ เลี้ยง ที่ เป็น ส่วน หนึ่ง ที่ คน ไทย จะ ขาด เสีย ไม่ ได้ จน กระทั่ง กรุง เทพ มหา นคร ใน อดีต ที่ เป็น เมือง น้ำ ได้ รับ ขาน นาม ว่า เป็น "เวนิส ตะวันออก " เมื่อ กว่า ร้อย ปี ที่ ผ่าน มา ถึง แม้ ว่า ใน ปัจจุบัน วิถี ชีวิต ริม ฝั่ง แม่น้ำ ลำ คลอง ของ คน ไทย จะ เปลี่ยน ไป แต่ วิถี ชีวิต ของ ไทย ริม น้ำ บาง ส่วน ก็ ยัง คง อยู่ ซึ่ง สามารถ เที่ยว ชม ได้ โดย ทั่วไป ไม่ ว่า จะ เป็น ตลาด น้ำ ดำเนิน สะดวก หรือ ล่อง เรือ ชม ชีวิต ความ เป็น อยู่ ตาม แม่น้ำ เจ้าพระยา และ คลอง เล็กๆ เช่น คลอง บางกอก น้อย คลอง บาง หลวง ชน ผ่า ต่างๆ ใน ประเทศ ไทย ประเทศ ไทย เป็น ดิน แดน แห่ง ความ ร่ม เย็น ภาย ใต้ พระ บรม โพธิ สมภาร ของ กษัตริย์ ไม่ ว่า ตั้งแต่ อดีต จน ถึง ปัจจุบัน มี หลักฐาน ที่ แสดง ได้ อย่าง ชัดเจน ว่า ประเทศ ไทย ชาว ต่าง ชาติ ไม่ ว่า จะ เป็น มอญ พม่า จีน ลาว เขมร ชาว เขา เผ่า ต่างๆ ตอน ใต้ ของ จีน บาง ส่วน ยัง คง รักษา วัฒนธรรม ดั้งเดิม ได้ อย่าง เหนียว แน่น นัก ท่อง เที่ยว จึง สามารถ เที่ยว ชม ได้ ไม่ ว่า จะ เป็น หมู่บ้าน ไทย ลื้อ ที่ จังหวัด น่าน หมู่บ้าน ชาว ไต ลาว โซ่ง บ้าน มอญ บ้าน ชาว เล หมู่บ้าน วัฒนธรรม อีสาน รวม ทั้ง หมู่บ้าน ชาว เขา หลาย เผ่า ทาง ภาค เหนือ ของ ไทย การ รักษา แบบ แผน โบราณ และ บำบัด ด้วย วิธี ธรรมชาติ วิธี การ ศึกษา ชีวิต แบบ ไทย ยัง มี สิ่ง ที่ ขาด ไม้ ได้ นั่น ก็ คือ การ บำบัด โดย ใช้ วิธี แบบ โบราณ ไม่ ว่า จะ เป็นการ ใช้ สมุนไพร ตาม ตำ ห รับ แบบ โบราณ หรือ การ นวด ผ่อน คลาย กล้าม เนื้อ ให้ หาย จาก การ เมื่อย ล้า ประเทศ ไทย มี มรดก ทาง ด้าน นี้ มาก ว่า 2500 ปี โดย เริ่ม ได้ รับ อิทธิพล จาก จีน และ อินเดีย ผ่าน ศูนย์ กลาง ชุมชน ใน อดีต คือ วัด พระ จะ เป็น มาก กว่า ผู้ เผย แพร่ ศาสนา แต่ ยัง บำบัด ทุกข์ ร้อน ของ ประชาชน ใน ระ แวก ใกล้ เคียง ด้วย การ สามารถ รักษา ผู ้ คน ด้วย วิธี การ ต้างๆ อีก ด้วย

สัตว์ เลี้ยง ไทย ด้วย วิธี การ อัน ชาญ ฉลาด และ ภูมิ ปัญญา ของ คน ไทย สามารถ นำ เอา สัตว์ บาง อย่าง มา มำ การ ฝึก สอน และ ใช้ งาน มา ใน อดีต จน ถึง ปัจจุบัน อาทิ การ นำ ช้าง มา ฝึก เพื่อ ใช้ งาน โดย เฉพาะ ใน อดีต ที่ สามารถ ใช้ ช้าง ทำ การ ศึก สงคราม โดย เฉพาะ ศึก ยุทธหัตถี ระหว่าง สมเด็จ พระ นเรศวร มหา ราช และ พระ มหา อุปราช แห่ง พม่า ที่ นับ เป็น ยุทธ สงคราม ที่ เกรียง ไกร และ กล่าว ได้ ว่า ยิ่ง ใหญ่ ที่สุด ใน โลก อุ ทธาหรณ์ เหล่า นี้ นับ เป็น ตัวอย่าง อัน ดี ที่ แสดง ให้ เห็น ว่า คน ไทย สามารถ ฝึก ช้าง มา ใช้ ใน ชีวิต ได้ อย่าง แสน มหัศจรรย์ ส่วน ทาง ภาค ใต้ ก็ ยัง สามารถ ใช้ ลิง แสม ใน การ ฝึก เก็บ ลูก มะพร้าว ควาย ที่ เป็น หัวใจ สำคัญ ใน การ ทำ นา การ เลี้ยง นก โดย เฉพาะ นก เขา ชวา ที่ ให้ ความ เพลิด เพลิน ของ เสียง ไก่ ชน และ ปลา กัด ที่ ยัง คง อยู่ ใน ชีวิต ของ คน ไทย ตาม รอบ นอก และ การ เลี้ยง เพาะ พันธุ์ สุนัข และ แมว ไทย ที่ มี ชื่อ เสียง ไป ทั่ว โลก

 

loading...


โดย gogo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 51 01:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 56,230 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 56,230 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย สมาลา
IP : 124.157.150.***
ดีจริงๆ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง