การเมืองการปกครองของมาเลเซีย

ลบ แก้ไข

การเมืองการปกครองของมาเลเซีย

ระบบการปกครอง

               มาเลเซียปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ การปกครองเป็นแบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐ และรัฐบาลของแต่ละรัฐ โดยรัฐบาลกลางตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย ส่วนรัฐบาลแห่งรัฐตั้งอยู่ในแต่ละรัฐ รวมทั้งสิ้น ๑๓ รัฐ โดยมีประมุขของรัฐเป็นสุลต่านหรือผู้ว่าการรัฐดังนี้

                รัฐที่มีสุลต่านเป็นประมุข จำนวน ๙ รัฐ ได้แก่ เปรัค ปาหัง เซลัง-งอร์ เปอร์ลิส     เคดาห์ เนกรีเซมบิลัน ยะโฮร์ กลันตัน และตรังกานู

                รัฐที่มีผู้ว่าการรัฐเป็นประมุข จำนวน ๔ รัฐ ได้แก่ ปีนัง มะละกา ซาราวัค และ     ซาบาห์

                นอกจากนี้ยังมีเขตสหพันธรัฐ (Federal Territory) อีก ๒ เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ และเกาะลาบวน (อยู่ทางมาเลเซียตะวันออกใกล้กับ บรูไน ดารุสซาลาม)

 

สถาบันกษัตริย์

               ประมุขของมาเลเซียภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ เรียกว่า “สมเด็จพระราชาธิบดี” หรือ “Yang Di-Pertuan Agong” หรือทั่วไปเรียกว่า “อากง” สมเด็จพระราชาธิบดีจะได้รับเลือกจากที่ประชุมของสุลต่านของรัฐทั้ง ๙ รัฐ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนดำรงตำแหน่งคราวละ ๕ ปี เมื่อครบวาระก็จะมีการเลือกใหม่ โดยที่สมเด็จพระราชาธิบดีองค์เดิมไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งในครั้งต่อไป นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เลือกตั้งรองประมุข ซึ่งเรียกว่า “Timbalay Yangdi Pertuan Agong” ขึ้นดำรงตำแหน่งคราวละ ๕ ปี เช่นกัน รัฐที่สุลต่านได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี จะมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการ (Regent) ขึ้นมาทำหน้าที่ในฐานะสุลต่านแทน เว้นแต่ความเป็นประมุขในทางศาสนาอิสลามในรัฐเท่านั้นที่สมเด็จพระราชาธิบดีจะดำรงสถานภาพไว้เช่นเดิม สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันนับเป็นองค์ที่ ๑๑ เป็นสุลต่านของรัฐเซลังงอร์ ชื่อ Tengru Salahuddin Abdul Aziz Shah เข้ารับหน้าที่เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒และในปี ๒๕๔๗   สุลต่าน ตวนกู อิสมาอิล เปตรา แห่งรัฐกลันตัน จะขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ ๑๒ ต่อไป

 

 นโยบายภายในประเทศ

               ภายหลังได้เอกราชจากอังกฤษ ในปี ๒๕๐๐ นโยบายทางการเมืองของมาเลเซีย ก็ชูธงชาตินิยมมาโดยตลอดโดยพยายามสร้างสัญลักษณ์ประจำชาติในเรื่องต่างๆ ขึ้น นับแต่เพลงชาติ ดอกไม้ประจำชาติ ภาษาประจำชาติ ไปจนถึงรถยนต์แห่งชาติ ทางด้านเศรษฐกิจมาเลเซียเน้นนโยบายการพึ่งตนเอง โดยศึกษาพื้นฐานการพัฒนาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน ภายใต้นโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) สำหรับนโยบายทางด้านสังคมถึงแม้จะมีนโยบายในการสร้างค่านิยมอิสลาม แต่ก็ไม่ได้กระทำอย่างสุดขั้ว เนื่องจากมาเลเซียประกอบขึ้นด้วยคนหลายเชื้อชาติ

 

นโยบายต่างประเทศ

              มาเลเซียดำเนินนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกมาโดยตลอด โดยเร่งพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากต้องการเสริมบทบาทนำและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนในกลุ่มประเทศเหล่านี้ ตลอดจนเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับประเทศพัฒนาแล้ว

 

loading...


โดย gogo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 มี.ค. 51 01:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 27,251 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 27,251 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Arseesah Mabah
IP : 49.229.83.***
อยากให้บอกเรื่องเศรฐกิจของประเทศมาเลเซีย!!
ลบ แจ้งลบ
โดย Ler Kaeit
IP : 192.168.2.***
มีข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของมาเลเซียไมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย หมวย
IP : 125.26.185.***
การที่มาเลเซียมีประมุขทั้ง13รัฐอาจเป็นเพราะว่ามาเลเซียมีลักษณะเป็นพหุสังคมประกอบด้วยประชากรหลายเชื้อชาติได้แก่ มลายุ จีน อินเดีย แต่ละเชื้อชาติมีความแตกต่างกันทางด้างภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งแต่ละรัฐจะมี อัตลักษณ์ แตกต่างกัน และถึงแม้ว่ามาเลเซียจะรัฐธรรมนูญของประเทศ แต่มาเลเซียก้อมีรัฐธรรมนูญเป็นของแต่ละรัฐเช่นกัน จึงไม่แปลกเลยที่แต่ละรัฐมีประมุขเป็นของตนเอง อย่างไรก็็ตามถึงจะมีประมุขทั้ง13รัฐ มาเลเซียก็มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข...
ลบ แจ้งลบ
โดย กอล์ฟ
IP : 61.7.171.***

อยากรู้ว่าทำไมมาเลเซียต้องมีประมุขทุก13รัฐ

น่าจะเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเป้นประมุของค์เดียว

ลบ แจ้งลบ
โดย นักเรียน
IP : 202.142.217.***

อยากให้บอกทรัพยากรธรรมชาติมาเลเซีนเดี่ยวนี้gogogogogogo

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง