สูตรคณิตศาสตร์

ลบ แก้ไข

1. วงกลม
 
1. จุดศูนย์กลาง (0 , 0) , รัศมี = r
  x2 + y2 = r2
 
2. จุดศูนย์กลาง (h , k) , รัศมี = r
  (x - h)2 + (y - k)2 = r2
 
3. รูปทั่วไป   x2 + y2 + Ax + By + C = 0
 
 
4. ความยาวเส้นสัมผัส

1)  เส้นสัมผัสลากจากจุด P(x1, y1) ภายนอกวงกลมไปยังจุดสัมผัส และมีจุดศูนย์กลาง (h, k) , รัศมี = r
 
  2)  เส้นสัมผัสลากจากจุด P(x1, y1) ภายนอกวงกลมไปสัมผัสวงกลมที่มีสมการ x2 + y2 + Ax + By + C = 0
 
 
5. สมการเส้นสัมผัส

วงกลมมีจุดศูนย์กลาง (h, k) , P (x1 , y1)  เป็นจุดสัมผัส
  (x1 - h) (x - h) + (y1 - k) (y - k)  =  r2
2. พาราโบลา

1. จุดยอด (0, 0)
x2 = 4cy y2 = 4cx
c > 0 หงาย c < 0 คว่ำ c > 0 เปิดด้านขวา c < 0 เปิดด้านซ้าย

1.  จุดโฟกัส ( 0 , c )
2.  แกน พาราโบรา   x  =  0 (แกน y )
3  สมการไดเรกตริกซ์     y  =  - c.
4. เลตัสเรกตัม=  | 4c |
 

( c , 0 )
y  =  0 ( แกน x )
x  =  -  c
| 4c |
 

2. จุดยอด (h, k)
(x - h) 2 = 4c (y - k) (y - k) 2 = 4c (x - h)
c > 0 หงาย c < 0 คว่ำ c > 0 เปิดด้านขวา c < 0 เปิดด้านซ้าย

1.  จุดโฟกัส ( h , k + c )
2.  แกน พาราโบรา   x  =  h
3  สมการไดเรกตริกซ์     y  = k   -  c.
4. เลตัสเรกตัม=  | 4c |
 

( h + c , k )
y  =   k
x  = h -  c
| 4c |
 

3. รูปสมการทั่วไป

 1)  x2 + Ax + By + c = 0 , B 0    เป็นพาราโบรา หงาย หรือ คว่ำ

 2)  y2 + Ay + Bx + c = 0 , B 0    เป็นพาราโบรา เปิดด้านขวา หรือเปิดด้านซ้าย

Note

1.  B  =  -4c
2.  B < 0   ก็ต่อเมื่อ   c > 0   ( พาราโบรา หรือ เปิดด้านขวา)
B > 0   ก็ต่อเมื่อ   c < 0   (พาราโบรา คว่ำ หรือ เปิดด้านซ้าย)
3.  | B | = | - 4c | = | 4c | = ความยาวเลตัสเรกตัม
 

3. การเลื่อนแกนทางขนาน

 
ให้  P (x , y)  เป็นจุด ๆ หนึ่ง   และ   O (0, 0)   เป็นจุดกำเนิด    เปลี่ยนให้เป็น  P (x', y')  และ  O' (h, k)   เป็นจุดกำเนิด

x' = x - h
y' = y - k

4. วงรี

1. จุดศูนย์กลาง   (0, 0)


แกนเอกอยู่ที่แกน x
 


แกนเอกอยู่ที่แกน y
 

  1.  จุดยอด ( + a , 0 )
  2.   จุดโฟกัส ( + c , 0 )
  3.   แกนเอกยาว = 2a   หน่วย
  4.   แกนโทยาว = 2b   หน่วย
  

(0 , + a )
(0 , + c )
2a   หน่วย
2b   หน่วย

2. จุดศูนย์กลาง   (h, k)


แกนเอกขนานกับแกน x
 


แกนเอกขนานกับแกน y
 

  1.  จุดยอด ( h + a , k )
  2.   จุดโฟกัส ( h + c , k )
  3.   แกนเอกยาว = 2a   หน่วย
  4.   แกนโทยาว = 2b   หน่วย
  

(h , k + a )
(h , k + c )
2a   หน่วย
2b   หน่วย
*** a, b, c เป็นจำนวนจริงบวก  โดยที่  a > b , a > c  และ  a2 = b2 + c2

3. จุดศูนย์กลาง   (h, k)


แกนตามขวางขนานกับแกน x
 


แกนตามขวางขนานกับแกน y
 

  1.  จุดยอด ( h + a , k )
  2.   จุดโฟกัส ( h + c , k )
  3.   แกนตามขวางยาว = 2a   หน่วย
  4.   แกนสังยุคยาว = 2b   หน่วย
  
  

(h , k + a )
(h , k + c )
2a   หน่วย
2b   หน่วย

*** a, b, c เป็นจำนวนจริงบวก  โดยที่  c > a , c > b  และ  c2 = a2 + b2

4.  สมการเส้นสัมผัสไฮเพอร์โบลา

ไฮเพอร์โบลาอยู่ในรูป   A (x - h)2 + B (y - k)2 = C จุดศูนย์กลาง (h, k)

A , B 0   และมีเครื่องหมายตรงกันข้าม ,  C 0

P(x0 , y0)    เป็นจุดสัมผัสบนไฮเพอร์โบลา

A (x0 - h) (x - h)  +  B (y0 - k) (y - k)  =  C

5.  สมการเส้นสัมผัสวงรี

วงรีอยู่ในรูป   A (x - h)2 + B (y - k)2 = C จุดศูนย์กลาง (h, k)

A , B 0   และมีเครื่องหมายเหมือนกัน ,  C 0

P(x0 , y0)    เป็นจุดสัมผัสวงรี

A (x0 - h) (x - h)  +  B (y0 - k) (y - k)  =  C

5. ไฮเพอร์โบลา

1. จุดศูนย์กลาง   (0, 0)


แกนตามขวางอยู่ที่แกน x
 


แกนตามขวางอยู่ที่แกน y
 

  1.  จุดยอด ( + a , 0 )
  2.   จุดโฟกัส ( + c , 0 )
  3.   แกนตามขวางยาว = 2a   หน่วย
  4.   แกนสังยุคยาว = 2b   หน่วย
  
  

(0 , + a )
(0 , + c )
2a   หน่วย
2b   หน่วย

 

6. ไฮเพอร์โบลามุมฉาก

1.  สมการ   xy  = k
2.  จุดศูนย์กลาง  (0, 0)
3.  แกน x และแกน y เป็นเส้นกำกับของ ไฮเพอร์โบลา

k   >   0 k   <   0

 1.  แกนตามขวางบนเส้นตรง   y = x

 
 
 

y = - x

 
 

 

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

 
   ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 

ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

   1.  sin A . cosec A = 1

 2.  cos A . sec A = 1

 3.  tan A . cot A = 1

tan A + cot A

 6.  sin2 A  +  cos2 A = 1

 7.  sec2 A  -  tan2 A = 1

 8.  cosec2 A  -  cot2 A = 1
   มุม  
หน่วยองศา
1 องศา      60' (ลิปดา)
1 ลิปดา      60" (ฟิลิปดา)
หน่วยเรเดียน
เครื่องหมายของฟังก์ชันตรีโกณมิติตามควอแดรนต์

ฟังก์ชันของมุมรอบจุด

ข้อสังเกต
 1. ฟังก์ชัน      90o   +   A       ,         270o   +   A                   จะได้   co-function
 2. ฟังก์ชัน    180o   +   A       ,   n . 360o   +   A       ,  -A      จะได้ฟังก์ชันเดิม

  90o - A 90o + A 180o - A 180o + A 270o - A 270o + A 360o - A 360o + A - A
sin
cos
tan
cot
sec
csc
cos A
sin A
cot A
tan A
csc A
sec A
cos A
- sin A
- cot A
- tan A
- csc A
sec A
sin A
- cos A
- tan A
- cot A
- sec A
csc A
- sin A
- cos A
tan A
cot A
- sec A
- csc A
- cos A
- sin A
cot A
tan A
- csc A
- sec A
-cos A
sin A
- cot A
- tan A
csc A
- sec A
- sin A
cos A
- tan A
- cot A
sec A
- csc A
sin A
cos A
tan A
cot A
sec A
csc A
- sin A
cos A
- tan A
- cot A
sec A
 

loading...


โดย nut_08999 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 ก.ย. 52 14:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 61,520 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 61,520 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Tor Atp
IP : 115.84.117.***
ลบ แจ้งลบ
โดย tiggy
IP : 58.9.193.***
  ขอบคุนมากค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง