เคล็ดลับการเขียน Scholarship Essay ให้โดนใจคณะกรรมการ

ลบ แก้ไข

เคล็ดลับการเขียน Scholarship Essay ให้โดนใจคณะกรรมการ

ถึงแม้ว่าการเขียนในหัวข้อที่ดูน่าเบื่อสำหรับการเขียน Scholarship Essay ก็สามารถทำให้ดูน่าสนใจได้ หากว่าวิธีการเล่าหรือเขียนของคุณเป็นวิธีที่แปลกใหม่ ในการเขียน Scholarship Essay มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่สองสิ่ง คือ การเขียนเพื่อให้คณะกรรมการเชื่อว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจะได้รับทุนการศึกษา และทำให้คณะกรรมการทราบถึงความสามารถที่หลากหลายของคุณ ที่มิได้จำกัดเพียงแค่คะแนนสอบหรือเกรดเฉลี่ยที่สูงเท่านั้น

Academy Center ของนำเสนอเคล็ดลับการเขียน Scholarship Essay เพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ที่กำลังจะสมัครขอทุนการศึกษา 1.       ตอบคำถามให้ถูกต้อง คุณสามารถทำตาม 12 ข้อถัดไปได้ แต่หากคุณตอบไม่ตรงคำถามนั้น คุณก็ไม่สามารถที่จะชนะใจกรรมการและได้รับทุนการศึกษา  2.       ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แม้ว่าหัวข้อในการเขียน Essay ของคุณอาจดูน่าเบื่อ แต่หากคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ คุณก็สามารถทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นมาได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเขียนเกี่ยวกับการแข่งขันด้านฟุตบอลที่คุณได้รับการฝึกฝนมา คุณไม่ควรที่จะเริ่ม Essay ของคุณโดยเริ่มว่า "I worked long hours for many weeks to train for XXX competition." คุณอาจเขียน "Every morning I awoke at 5:00 to sweat, tears, and blood as I trained to bring the Thailand football trophy to my hometown."  3.       เป็นตัวของคุณเอง คณะกรรมการต้องการทราบเกี่ยวกับตัวคุณและความสามารถในการเขียนของคุณ ดังนั้นคุณควรเขียนสิ่งที่มีความหมายและออกมาจากใจ ในบางครั้งอาจจะไม่ได้ออกมาจากการกระทำของคุณอย่างเดียวก็ได้ หากคุณสามารถทำได้นั้น Essay ของคุณก็จะเป็นเอกลักษณ์ หลายคนที่เดินทางไปต่างประเทศหรือชนะการประกวด แต่ความรู้สึกของคุณที่มีต่อประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้คุณโดดเด่นกว่าผู้อื่น และควรหลีกเลี่ยงการเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่คุณมีประสบการณ์ไม่มากนัก  4.       อย่าใช้คำศัพท์วิชาการ มีหลายคนเป็นจำนวนมากที่คิดว่าการใช้คำศัพท์ที่ยาก คือการเขียน Essay ที่ดี การใช้คำศัพท์ที่ยากสามารถทำได้ หากคุณใช้อย่างเหมาะสมกับประโยคและกับสไตล์การเขียนของคุณ  5.       ใช้สไตล์การเขียนที่ชัดเจน การเขียน Essay ที่ดีนั้น คุณควรจะเขียนแบบเจาะจง อย่าเขียนในลักษณะกว้างๆ ให้รายละเอียดและอธิบายถึงเหตุผลให้แก่คณะกรรมการอย่างเพียงพอและอย่างน่าสนใจ 6.       ใช้เวลาในการเขียนบทนำให้มากที่สุด คณะกรรมการมักจะใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 นาที ในการอ่าน Essay ของคุณ ดังนั้น บทนำของคุณควรจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่เรื่องแปลกหากคุณจะแก้บทนำใหม่หมด หลังจากคุณเริ่มเขียนเนื้อหาของ Essay ของคุณ o        อย่าสรุปเรื่องราวทั้งหมดของคุณในบทนำ ลองถามตัวเองว่าเพราะสาเหตุใดผู้อ่านอยากจะอ่าน Essay ทั้งหมดของคุณ หลังจากอ่านบทนำ หากการเขียนบทนำของคุณ คือการสรุปทั้งหมด คณะกรรมการก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องอ่านเนื้อเรื่องที่เหลือของ Essay คุณ o        สร้างความแปลกใจหรือความลึกลับในบทนำของคุณ ไม่จำเป็นเสมอไปว่าตั้งแต่ประโยคแรกของ Essay คุณนั้นจะต้องเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่คุณตั้งใจอย่าง 100% ตั้งคำถามหรือประเด็นให้คณะกรรมการสนใจอ่าน Essay ของคุณ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามอารมณ์ความรู้สึกของคุณที่คุณต้องการจะสื่อให้คณะกรรมการ7.       เนื้อเรื่องของคุณต้องเชื่อมโยงกับบทนำ บทนำของคุณควรดูน่าสนใจ และเนื้อหาในเนื้อเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกับบทนำของคุณ  8.       ใช้คำเชื่อม ผู้สมัครบางคนละเลยที่จะใช้คำเชื่อม คุณจำเป็นจะต้องใช้คำเชื่อมระหว่างย่อหน้าในเนื้อเรื่องของคุณเพื่อที่จะทำให้การเรียงลำดับการเล่าเรื่องของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องและทำให้ผู้อ่านไม่สับสน  คำเชื่อมนั้นไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นคำว่า as a result, additionally, while อาจจะใช้คำที่เป็น key word ในการทำให้ความคิดต่างๆประสานกันก็เป็นได้  9.       บทสรุปมีความสำคัญมาก บทสรุปเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านเชื่อว่าคุณเป็นผู้ที่เหมาะสมกับการได้รับทุนการศึกษา หรือให้ผู้อ่านประทับใจกับความสามารถของคุณ ควรหลีกเลี่ยงการสรุปบทความทั้งหมดของคุณโดยเฉพาะ Essay ที่สั้น และควรไม่ใช้คำ เช่น in conclusion, in summary, to conclude  10.   หันไปทำอย่างอื่น เว้นไปอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์ในการทบทวน Essay ของคุณ และกลับมาดูใหม่อีกหลังจากนั้น เพื่อคุณจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่คุณเขียนไปนั้นดีพอหรือไม่  11.   นำ Essay ของคุณไปให้ผู้อื่นอ่าน และขอให้ผู้อ่านตอบคำถามต่อไปนี้ขณะอ่าน Essay ของคุณ·         Essay นี้เกี่ยวกับเรื่องใด ·         ส่วนใดของ Essay ที่ดีที่สุด ·         Essay นี้มีอะไรที่น่าประทับใจหรือน่าจดจำมากที่สุด ·         ส่วนใดของ Essay ที่แย่ที่สุด ·         ส่วนใดของ Essay ที่ยังสับสนหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม·         ส่วนใดของ Essay ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของ Essay ·         ทุกประโยคใน Essay นี้มีความสำคัญหมด หรือไม่ มีประโยคไหนที่สามารถตัดออกไปได้หรือไม่ ·         Essay นี้ได้กล่าวถึงความเป็นตัวตนหรือบุคลิกลักษณะนิสัยของผู้เขียนหรือไม่

·         และที่สำคัญ หากคุณเป็นคณะกรรมการ คุณจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่ผู้เขียนหรือไม่

 

12.   ตรวจแก้ใหม่ คุณไม่สามารถเขียน Essay ที่ดีได้ หากคุณไม่ได้ตรวจแก้ใหม่ คุณถูกจำกัดคำในการเขียน ดังนั้นคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คำอย่างชาญฉลาด จงลบทุกประโยคที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของคุณ คุณได้ใช้คำเชื่อมในการเขียนหรือไม่ ประโยคเริ่มต้นและบทสรุปของคุณเป็นเพียงแค่การย่อเนื้อเรื่องหรือไม่ คุณมีข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์หรือไม่

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย Academy Center  (www.academy-center.com) Academy Center เป็นศูนย์บริการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป โดยมีบริการให้คำปรึกษาในการสมัครงาน (Career Service) และทางด้านการศึกษา (Education Service) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อใช้บริการปรึกษาด้านการเขียน Statement of Purpose หรือ Scholarship Essay ได้ที่ http://www.academy-center.comTel: 086-5716707                   Fax: 02-2521437Email: inquiries@academy-center.com
 

loading...


โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.พ. 51 16:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 29,036 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 29,036 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นุชิต
IP : 223.204.36.***
ลบ แจ้งลบ
โดย กิตติเมธี
IP : 58.9.179.***
โดนใจจริงเหรอครับ  จะลองเอาไปใช้
ลบ แจ้งลบ
โดย onnarin
IP : 125.26.43.***
ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์มากจริงๆเลยค่ะ  กำลังหาบทความที่ช่วยในการเขียน Essay อยู่พอดีเลย ขอบคุณมากนะคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย กันตยา
IP : 125.26.144.***

เเล้วมันคืออารายอ่ะคะไม่เหง  เข้าใจเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย พชรมน
IP : 58.8.28.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง