รูปแบบการเขียนประวัติส่วนตัว

ลบ แก้ไข

รูปแบบการเขียนประวัติส่วนตัว

         Phramaha Surasak Suramedhi is currently a Pali teacher of Wat Isaan Buddhist School, a special lecturer in English and Buddhism at Bunwattana School 1, Secretary of Wat Isaan Buddhist School, the director of the Project of Learning Buddhism In English at Wat Isaan, Nakhon Ratchasima and so o­n. He is a fourth year student of the Faculty of Humanities, Majoring in English at Mahachulalongkornrajavidyalaya  University  Nakhonratchasima  Campus and a third year student of the Faculty of Buddhism, Majoring in Buddhist Studies at Dhammakaya Open University, California, USA. He was born in 1984 at Ban Sakon, Kapcheong District, Surin Province,Thailand. He was ordained as a novice at the age of 12 years and later entered the monkhood when he was 21 years old.In 2000, he passed the highest level of the traditional Dhamma Studies (Nak Dhamma Eak) from Wat Klang Surin Buddhist School, Surin.In 2003, he gained the first prize from the Contest of Academic Skills of the Ecclesiastical Region XI (Nakhonratchasima, Chaiya Phoom, Buriram, Surin, and Srisaket). In the same year, he finished high school level with the first class from Pariyattikosolviddaya School, Surin. In 2004, he was invited to participate in World Youth Peace Summit Asia – Pacific at United Nations, Bangkok. In 2006, he passed the fourth level of the traditional Pali studies (Parian Dhamma 4) from Wat Isaan Buddhist School.

Etc,…

 ชีวประวัติพระมหาสุรศักดิ์ สุรเมธี ปัจจุบันท่านเป็นครูสอนบาลีอยู่ที่สำนักศาสนศึกษาวัดอิสาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพระพุทธศาสนาอยู่ที่โรงเรียนบุญวัฒนา ๑ เป็นเลขานุการสำนักศาสนศึกษาวัดอิสาน เป็นผู้อำนวยการโครงการเรียนรู้พระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ ณวัดอิสาน จังหวัดนครราชสีมาและอื่นๆ  ท่านเป็นนิสิตชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะพุทธศาสตร์  วิชาเอกพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมกาย แห่งแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  ท่านเกิดที่บ้านสกล อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗  ท่านบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ ๑๒ ปี และต่อมาท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุได้ ๒๑ ปี ในปีพ.ศ.๒๕๔๒ ท่านสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนศึกษาวัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ในปีพ.ศ.๒๕๔๖ ท่านได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนปริยัติสามัญกลุ่ม ๑๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ) และในปีเดียวกัน ท่านก็สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเกรดเฉลี่ยอันดับที่หนึ่งจากโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา จังหวัดสุรินทร์  ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ ท่านได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานครในปีพ.ศ.๒๕๔๙ ท่านสอบไล่ได้บาลีเปรียญธรรม ๔ ประโยคจากสำนักศาสนศึกษาวัดอิสานและอื่นๆ อีกมาก.....
 โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.พ. 51 16:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 301,992 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 301,992 ครั้ง ตอบ 7 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ploy
IP : 117.47.97.***
เก่งเวอร์
ลบ แจ้งลบ
โดย Kirana
IP : 118.172.22.***
ลบ แจ้งลบ
โดย nikazy
IP : 202.149.25.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ออออย
IP : 125.27.81.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ธัญลักษณ์ พีระทวีเวทย์
IP : 125.24.216.***
...แค่เบื่อๆ มะมีรัยทำ~!!
ลบ แจ้งลบ
โดย พระวรวุฒิ ขนฺติวโร
IP : 117.47.172.***
  ผมกะคนสุรินทร์คือกัน.......5555  see you again next time.
ลบ แจ้งลบ
โดย พระมหาปัญญวัฒน์
IP : 58.9.179.***

ดีมากครับ  ผมหาอยู่พอดี  มหาวิทยาลัยสงฆ์

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง