การเขียนความเรียง

ลบ แก้ไข

การเขียนความเรียง

ลักษณะการเขียนที่ดี

๑.เนื้อหาสาระดี มีประโยชน์แก่ผู้อ่าน ข้อมูลต่างๆ ถูกต้องตามความเป็นจริง การแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนจะต้องมีเหตุผลสมควร

๒.การใช้ภาษาดี การใช้ถ้อยคำสำนวนต่างๆ ได้ตรงตามความหมายที่ต้องการอย่างแท้จริงและใช้ภาษาให้เหมาะสมตามกาลละเทศะ การผูกประโยค ให้ได้ใจความชัดเจน การเรียงลำดับและข้อความเป็นไปอย่างไม่สับสน การใช้ถ้อยคำกะทัดรัดและการรู้จักเว้นวรรคตอนได้อีกด้วย

๓.ท่วงทำนองการเขียนดี คือการรู้จักใช้รูปแบบของการเขียนให้เหมาะสมกับเนื้อหา นับว่าเป็นศิลปะของการนำเสนอประการหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้ทั้งอรรถรสและรับรู้เจตนาของ ผู้เขียนได้ชัดเจนขึ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นฝีมือความสามารถของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี


                                การเขียนความเรียง

การเขียนความเรียง เป็นการเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นข้อความเพื่อแสดงความคิด ความรู้สึกและความเข้าใจของเราให้ผู้อื่นทราบ


รูปแบบของการเขียนความเรียง

๑. การเขียนคำนำ เป็นการเริ่มเรื่องให้ผู้อ่านรู้ว่าเนื้อหาที่จะอ่านต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร การเริ่มเรื่องเป็นตอนสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าอ่านหรือไม่ ดังนั้นจึงมี วิธีการที่จะเร้าความสนใจของผู้อ่านได้หลายทาง แต่ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องและไม่ควรให้ยาวจนเกินไป

๒. เนื้อเรื่อง หมายถึง เนื้อความซึ่งเป็นสาระสำคัญของความเรียง การเขียนเนื้อเรื่องได้ดี ต้องมีการวางโครงเรื่องเสียก่อน เพื่อช่วยให้เนื้อเรื่องเป็นไปตามลำดับ ไม่สับสนและมีความเกี่ยวเนื่องกันไปจนจบ

๓. การสรุปเรื่องหรือการลงท้าย การสรุปเรื่องหรือการลงท้ายช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าเรื่องนี้จบแล้ว ไม่ใช่ทิ้งค้างไว้เฉยๆ ทำให้สงสัยไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จบหรือยัง การสรุปไม่ใช้การย่อเรื่องทั้งหมด แต่การสรุปเรื่องหรือการปิดเรื่องที่ดีต้องสร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน อาจปิดเรื่องด้วยข้อคิดที่คามคายหรือคำประพันธ์สั้นๆ ก็ได้


ลักษณะสำคัญของความเรียง ความเรียงที่ดีต้องประกอบด้วยลักษณะสำคัญ ๓ ประการคือ

๑. เอกภาพ ได้แก่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความเรียงเรื่องหนึ่งๆ จะต้องมีใจความและ ความมุ่งหมายสำคัญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรื่องที่นำมาเขียนจะต้องเกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน หรือช่วยเสริมให้เรื่องเด่นชัดขึ้น เรียงความที่ขาดเอกภาพ คือ ความเรียงที่มีเรื่องต่างๆ ปนกัน บางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดิมก็มี

๒. สัมพันธ์ภาพ คือ การเชือมโยงข้อความต่างๆ ให้เป็นไปตามลำดับ มีเหตุผลรับกัน ความเรียง ที่มีสัมพันธภาพ จะต้องมีเนื้อความเกี่ยวเนื่องกันไปเหมือนลูกโซ่ เนื้อความต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ

๓. สารัตถภาพ คือ การเน้นใจความที่สำคัญให้เด่นชัดขึ้นมา ส่วนที่เป็นพลความจะต้องเป็นพลความที่ช่วยสนับสนุนใจความสำคัญนั้น ถ้าความเรียงมีพลความมากเกินไป เรียกว่าขาดสารัตถภาพ


ลักษณะความเรียงที่ดี

๑. รูปแบบหรือสัดส่วนของความเรียงจัดได้เหมาะสม วางคำนำ เนื้อเรื่อง สรุป ได้ถูกต้องน่าอ่าน

๒. เนื้อเรื่องมีแนวคิดตรงประเด็น ให้ความคิดแปลกใหม่ อ้างเหตุผลถูกต้อง ขยายความได้แจ่มแจ้งชัดเจน

๓. ความสะอาดความเป็นระเบียบ ลายมือต้องอ่านง่าย เว้นวรรคถูกต้อง

๔. การใช้ภาษาควรคำนึงถึงข้อต่อไปนี้ - ใช้คำกระทัดรัด เข้าใจง่าย มีความหมาายชัดเจน - ใช้คำถูกต้องตรงความหมายและเหมาะสมกับเเรื่อง - ไม่ใช้ภาษาพูด ภาษาถิ่น หรือคำแสลง - ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย - ไม่ใช้ศัพท์บัญญัติหรือศัพท์ทางวิชาการรที่ไม่รู้จักกันดี - ไม่ใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ - ไม่ใช้คำย่อ - ไม่ใช้คำแบบภาษาโฆษณาหรือภาษาหนังสือพิิมพ์


การเขียนความเรียงจากจินตนาการ จินตนาการ คือความคิดคำนึงถึงที่เกิดขึ้นในจิตใจ อาจเป็นการวาดภาพขึ้นตามความคิดฝันหรือความคิดคำนึงนั้นอาจมาจากประสบการณ์ แล้วสร้างภาพใหม่ให้กว้าง และวิจิตรบรรจงกว่าประสบการณ์เดิม การเขียนความเรียงจากจินตนาการจะต้องอาศัยศิลปะเฉพาะตัวของผู้เขียนและได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ


แนวทางในการฝึกเขียน

๑. ก่อนลงมือเขียนควรทำใจให้สบายไม่กังวล เริ่มหาภาพที่มโนภาพของเราจะชักจูงให้คิด

๒. คิดสร้างภาพ พยายามถ่ายทอดเป็นการเขียน

๓. เลือกเฟ้นถ้อยคำที่จะเขียน สามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตามความต้องการ

๔. จดบันทึกสิ่งที่คิดไว้ก่อนแล้วจึงมาเรียงลำดับความในภายหลัง

๕. วางแนวเรื่องไว้เป็นหัวข้อสั้นๆ

 

loading...


โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.พ. 51 16:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 18,794 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 18,794 ครั้ง ตอบ 29 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Pang Thipmat
IP : 1.1.174.***
 รู้เรื่งมากมายเลยค่ะๆ  ^^
ลบ แจ้งลบ
โดย Natthima Suwan
IP : 124.120.193.***
ขอบคุณมากค่ะ วันมะรืนต้องไปแข่ง ยังขาดๆเกินๆอีกเยอะ 
ลบ แจ้งลบ
โดย ฟ้า ม.จ.ว.
IP : 118.172.67.***
ขอบคุนนะค่ะ
พรุ่งนี้สอบแร้วววค่ะ
ถ้าม่ายด้ายเว็บนี้ช่วยอาจจะสอบตก ^^
ลบ แจ้งลบ
โดย กร
IP : 118.172.73.***
ลบ แจ้งลบ
โดย จีรวัช
IP : 1.46.112.***
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ปาริชาติ
IP : 180.180.38.***
ขอบคุณคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ศรัณยู
IP : 49.230.4.***
ยากจังเนื้อหา ๒๐ หน้า ส.น.(สตรีนครสวรรค์)
ลบ แจ้งลบ
โดย amy_loveyou555@hotmail.com
IP : 113.53.103.***
ไม่เข้าไจอ่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย เอมี่
IP : 113.53.103.***
ยากมากอ่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย น้องมายมิ้นท์
IP : 182.52.28.***
ครูอธิบายยังไงก้อไม่เข้าใจ
ลบ แจ้งลบ
โดย น้องมายมิ้นท์
IP : 182.52.28.***
ความเรียงยากจังTT
ลบ แจ้งลบ
โดย คนสวย
IP : 118.174.194.***
ขอบคุณ
ลบ แจ้งลบ
โดย สายทอง
IP : 125.24.11.***
สุดยอดเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย นักสู้พันธ์เด็กแนว
IP : 61.19.67.***
อ่านแล้วได้ความรู้(จริงเหรอ)
ลบ แจ้งลบ
โดย pk
IP : 202.143.159.***
iไม่เข้าใชเรย
ลบ แจ้งลบ
โดย ธนะศักดิ์
IP : 118.173.94.***
Thanks a bunch ! Bravo ! 
ลบ แจ้งลบ
โดย เกศศรี
IP : 118.173.112.***
ดีใจจัง ที่ได้ความรู้ในการเขียนความเรียง         
ลบ แจ้งลบ
โดย นัฐพล
IP : 203.172.215.***
ลบ แจ้งลบ
โดย น้องโบว์
IP : 203.156.37.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง