การทำข้อสอบ Cloze Test

ลบ แก้ไข

การทำข้อสอบ Cloze Test

ในการทำข้อสอบ Cloze Test ผู้ออกข้อสอบต้องการวัดความรู้เรา 3 หัวข้อ       

                           1. Meaning Coherence ความสัมพันธ์ทางความหมาย    

                            2. Vocabulary คำศัพท์

                           3. Grammar ไวยากรณ์

        ข้อสอบแนวนี้มีพื้นฐานอยู่บนความคิดของกลุ่มนักจิตวิทยาที่เชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการเชื่อมโยง เช่น ถ้าเราเขียนจุด 3 จุด เราสามารถเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ ฉะนั้นจากประสบการณ์พบว่า คนที่เก่งศัพท์อย่างเดียว อาจแปลเรื่องไม่รู้เรื่องในขณะที่ คนที่รู้คำ ศัพท์ในระดับหนึ่ง และมีพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาที่อ่านจะสามารถเติมคำศัพท์ ได้ถูกต้องเหมาะสมกว่า ในการอ่านข้อสอบ Cloze Test คนที่อ่านทีละประโยคพอเห็นช่องโหว่ปุ๊บก็หาคำตอบปั๊บจะเสียเปรียบ เพราะในการสร้างข้อสอบแบบนี้ผู้ออกข้อสอบจะให้ เราใช้ข้อความ ข้างเคียง ( context clue ) มาช่วยในการสร้างความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีตัวชี้แนะ ซึ่งดูได้จากคำเชื่อมหรือคำสันธาน เราจะต้องฝึกอ่าน และเชื่อมโยงความสัมพันธ์แต่ละประโยคเข้าด้วย กันอย่าแปลขาดเป็นช่วงๆ เราสามารถเติมคำเพื่อทำให้ข้อความปะติดปะต่อได้ จำไว้ว่า เห็นช่องโหว่ปุ๊บอย่ารีบเติมปั๊บต้องดูต่อ ไปอีก 2-3 ประโยค เพื่อเพิ่มข้อมูลในการตัดสินใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรหรือประโยคนี้ควรใช้คำใดจึงจะทำให้ความหมาย สมบูรณ์

        ข้อแนะนำในการอ่าน    

           1. อ่านประโยคแรก วิเคราะห์และตีความให้แตก เพราะประโยคแรกเปรียบเสมือนหางเสือเรือ ทำให้การอ่านมี จุดมุ่งหมาย และนับเป็นการรักษาเวลาในการอ่าน  

           2. เมื่อพบช่องว่างอย่ารีบเติมให้อ่านต่อไปอีกสักประโยคสองประโยค    

            3. พยายามฝึกหาตัวชี้แนะทางบริบท 

             4. ถ้าตอบไม่ได้ให้อ่านข้ามไปก่อน และต้องจำเสมอว่าแต่ละประโยคหรือแตละย่อหน้าจะสัมพันธ์กัน

 

loading...


โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.พ. 51 17:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 38,455 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 38,455 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง