Songkran Festival In Brief (วันสงกรานต์โดยย่อ)

ลบ แก้ไข

Songkran Festival In Brief (วันสงกรานต์โดยย่อ)

Songkran  Festival  In  Brief

Compiled By 

 Phramaha Surasak  Suramedhi (Chamaram)

 

4th Year Student of Humanities’ Faculty, Majoring in English

Mahachulalongkornrajavidyalaya University  Nakhonratchasima campus

         

……………………………..

 

 

            The  Songkran  Festival  is  one  of  the  most  important  feasts  that  has  been performed not o­nly in Thailand but  also in other countries (Laos, Cambodia, etc.) for a long time. It is also known as Thai Traditional New Year  Day  which  falls  on April 13 – 15  in  a  year. It  is  the  great  opportunity  for  merit-making  and  a  special time for Thai  people to have fun, traditional music, dance, games, and other activities in the pastime.

               

The  Meaning  Of  Songkran  Festival

 

            The  term  Songkran  means The  festival  celebrated  on  the  day  of  passage of  the  sun  to  Aries, the  first  sign  of  the Zodiac1. It  means  that  on  Songkran  Day  the  sun  enter  the  sign  of  Aires. Its  full  name  is  called  Maha Songkran which  means  the  great  Songkran.

 

The  Origins  Of  Songkran  Festival

 

            There  was  an  interesting  Thai  folk  story  connected  with  the  Songkran  Day. It tells  now  there  once  lived  in  a  certain  village  a  extraordinary  boy  by  the  name  of  Dhanapala. He  was  born into  a  very rich  family, and  was  extremely  intelligent and  kindhearted. He  even  knew  the  languages  of  animals  and  could  understand  the  humming  of  bees  and  the  songs  of  the  birds. People  had  great  respect  for  him  and  his  fame  spread  far  and  wide  until  it  finally  reached  the   ears  of  a  rather  strange  but  powerful  God. This  was  Kapila  Brahma, the  god  with  the  four  faces, who  could  see  four  directions  all at  once. Kapila  was  a  conceited  god. He  could  not  bear  to  think  that  there  was  anyone  so  intelligent  and  kind  as  to  command  the  respect  of  so  many  people. He  felt  that  people  had  begun  to  place  more  faith  in  Dhanapala  than  in  himself. This  he  did  not  like  and  would  not  tolerate. o­ne  day  he  came  down  from  heaven  and  challenged  Dhanapala  to  answer  three  questions: “ Where  is  the  person’s  glow  in  the  morning ? Where  is  it  at  midday ? Where  is  it  in  the  evening ? ” The  stakes  were  high: if  the  boy  could  answer  the  questions, Kapila  would  offer  his  own  head  to  him; if  he  could  not, then he  would  have  to  give his  head to Kapila as a trophy for  his  triumph. Dhanapala  accepted  the  challenge  and  promised  to  find  the  answers in  seven  days. Six  days  passed  by  and  Dhanapala  could  find  on  answers, but  he  was  helped  by  some sympathetic deities, who  transformed  themselves  into  eagles  and  discussed  the answers to the riddles within earshot of Dhanapala. By listening to their conversation, Dhanapala  discovered   the  answers  to  Kapila’s  riddles. The  answer  is  that  in  the  morning  a  person’s  glow  is  in  the  face, because  people  always  wash  their  faces  in  the  morning  to  greet  a  day. During  the  day, when  the  weather  is  hot, people  bathe  themselves, splashing  water  over  the  chest, so  at  midday  the  glow  is  in  the  chest. In  the  evening, coming  home  from  work, the  wash  their  feet  before  going  up  into  the  house. Thus  in  the  evening  the  glow  is in the  feet. In  a more  abstract  but  meaningful  interpretation,  in  the  morning  we  must  put  on  a  cheerful  face, beginning  the  day  on  the  right  foot; during  the  day  we  must  wear  a  brave  heart  to  deal  with  the  business  of  the  day; in  the  evening  when  we  come  home  from  work  we  must  be  able  to  wash  our  feet, that is, let  go  off  the  day’s  activities  and  great  our family  with  a  cheerful  demeanor. Kapila  lost  the  bet  and  was  therefore  compelled  to  cut  off  his  head  according to their agreement. Before fulfilling  his  promised, however, the  unfortunate  Brahma  proclaimed:“ I  am  a  very  powerful  god. If my head  is  dropped o­n the ground, the  whole  world  will  burst  into  flames. If  my  head  is  thrown  into  the ocean, the  ocean  will dry  up  immediately. And  if  it  is  thrown  up  into  the  air, there  will  be  no  rain  for  seven  years.” To  avoid  this  catastrophe, the  god  Kapila  ordered  his  seven  draughts to  take  turns  carrying  his  head  in a  big  golden  bowl, each  for  a  period  of  one  year. So  the  Songkran  day  marked  the  occasion  when  kapila’s  head  changes  hands – and  the  year  changed  too!2       

 

The  Activities  On  Songkran  Festival

 

            In  the  morning,  people  go  to  the  temple  to make merits  by  offering  food  to  monks  and  novices, observing  the  precepts, Five or Eight  precepts  and  listening  to the  Dhamma  talk. In  the  afternoon, they  perform  the  bathing  ceremony  of  the Buddha  images  and  monks  and  novices who live  in  a  temple. During this time, the younger  people ask  blessings from the elders. This  is  known  as Water  Splashing Feast. It  might  be  said  that  the  Songkran  festival  is  the  Respected  festival  to  the  elders  or the Family  Day.

 

References

1        Dictionary  of  Buddhism, Phra Dhamapitaka. See  the  word  Songkran, page 349.

2    Basic  Buddhism, Sunthorn  Plamintr.1986; 121-122.

 โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.พ. 51 15:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,367 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,367 ครั้ง ตอบ 11 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย sillymanrx
IP : 118.172.127.***
ขอบคุณมากครับ
black friday dell laptop
ลบ แจ้งลบ
โดย ศิริรัตน์
IP : 61.19.153.***

ขอบคุณนะคะได้ข้อมูลทำรายงานแล้ว

ลบ แจ้งลบ
โดย igbliblkj@drhsrthjrth.com
IP : 124.120.3.***

http://www.geocities.com/damyou_999/

มีสินค้า xxx นะค่ะมียานอนหลับและไวอาก้าด้วยเข้ามาดูนะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย brae_0342@hotmail.com
IP : 117.47.1.***

ขอบคุณนะคะ...หนูกำลังหาข้อมูลนี้พอดีเลย...หนูเรียนป.3หาข้อมูลเรื่องวันสงกรานต์ไปแข่ง Speech Contest ค่ะ เสร็จแล้วจะใช้การ Speech เป็นความสามารถพิเศษในการประกวดนางสงกรานต์ด้วยค่ะ

ได้รางวัลแล้วจะเอามาแบ่งให้นะคะ...ขอบคุณค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย tt@HOTMAIL.COM
IP : 202.149.25.***

ขอบคุณนะคะ  ได้ข้อมูลจัดบอร์ดแล้ว

ลบ แจ้งลบ
โดย ..
IP : 125.24.37.***
ลบ แจ้งลบ
โดย roong_rang
IP : 118.172.102.***

 thanks

 

ขอบคุณครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย คนกวนส้น
IP : 210.246.75.***
แค่ copy ใส่ word ปริ้นส่งครูก็จบ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ลบ แจ้งลบ
โดย กระแต
IP : 58.9.60.***

อยากได้คำแปล ค่ะ มีมั้ยเอ่ย

ถ้ามีขอด้วยนะคร่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีค่ะ

ถ้าว่างก็เข้ามาเม้นให้บ้างนะ

จะได้รู้จักกัน

ขอบคุณค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ประภาพรรณ
IP : 202.29.14.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ปาล์ม
IP : 125.25.187.***

ขอบคูณคับ!

เย้   มีงานส่งครูแล้ว

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง