วิธีประกอบกล้องดูดาว วิธีตั้งกล้องดูดาว และ วิธีใช้กล้องดูดาว

ลบ แก้ไข


วิธีประกอบกล้องดูดาว วิธีตั้งกล้องดูดาว และ วิธีใช้กล้องดูดาว

 กล้องดูดาว  วิธีติดตั้ง วิธีใช้วิธีประกอบกล้องดูดาว

สำหรับท่านที่ต้องการจะศึกษาถึงวิธีการตั้งกล้องดูดาว หรือ วิธีใช้กล้องดูดาว ท่านสามารถข้ามเรื่องของการประกอบกล้องดูดาวไปได้เลยนะครับแล้วไปดูในหัวข้อ วิธีประกอบกล้องดูดาว หรือ วิธีใช้กล้องดูดาว ได้เลยนะครับ

เมื่อเราแกะกล่องกล้องดูดาว Konus Motormax 90 จะมีลักษณะดังนี้

กล่อง กล้องดูดาว ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

โดยชิ้นส่วนที่ต้องทำการสำรวจดังต่อไปนี้
- กล้องดูดาว (telescope)
- เลนส์ใกล้ตา (eyepiece)
- กล้องเล็ง (finder scope)
- ฟิลเตอร์ดวงจันทร์ (moon filter) มีสีเขียว
- ไดอากอนอล (diagonal) 45 องศา
- เม้าท์ (equatorial mount)
- ขา 3 ชิ้น (tripods)
- หัวต่อเม้าท์ และ ขาทั้ง 3
- แกนตุ้มน้ำหนัก (steel rod)
- ตุ้มน้ำหนัก (weight)
- แกนหมุนสำหรับเปลี่ยนทิศ (control cable)
- ถาดรองอุปกรณ์ (tray)
- มอเตอร์ตามดาว และ ถ่านขนาด 9 โวล์ท
- นอต ต่าง ๆ

 กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง


ขั้นตอนการประกอบกล้องดูดาว

การประกอบเริ่มต้นจากการประกอบขาก่อน โดยการนำนอตหางปลาตัวยาวสุดมาเตรียมไว้สำหรับการประกอบขา

นอตหางปลายาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ส่วนด้านปลายขาให้นำนอตหางปลาตัวใหญ่มาไข เพื่อยึดขาไม่ให้ยืดหดระหว่างการประกอบ

นอตหางปลาสั้น กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการประกอบขาเข้ากับหัวต่อดังรูป โดยให้เหล็กรองถาดไว้ด้านใน และ ลักษณะของนอตหางปลาเป็นดังรูป (หัวไว้ด้านซ้าย หางไว้ด้านขวา)

หัวต่อ กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ใช้เหล็กสามเหลี่ยมยึดหัวนอตหางปลาไว้ แล้วใช้มือบิดหางปลาดังรูป ในการณีที่มีไขควง ท่านก็สามารถใช้ไขควงแทนเหล็ก 3 เหลี่ยมนี้ได้

หัวต่อ เหล็กสามเหลี่ยม กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ประกอบถาดรองโดยให้ถาดมีลักษณะคว่ำ และ ใช้นอตตัวเล็กคว่ำลง ซึ่งสามารถใช้เหล็กสามเหลี่ยมในการยึดนอตตัวนี้ได้เช่นเดียวกัน

ถาดรอง กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

เราจะได้ขาซึ่งพร้อมสำหรับการรับเม้าท์ (equatorial mount) ต่อไป

พร้อมติดตั้ง mount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ขั้นตอนต่อไปคือการประกอบ เม้าท์ ซึ่งหน้าตาอุปกรณ์เป็นดังรูป

วิธีติดตั้งmount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

นำเม้าท์ไปวางบนขาแล้วทำการไขนอตตัวใหญ่ซึ่งมีแหวนสีเงินไว้ด้านล่างเพื่อยึดเม้าท์กับขาไว้ด้วยกัน ด้านที่หันเม้าท์จะต้องเป็นด้านเดียวกับขาดังรูป เพื่อให้ขาในด้านนั้นรับน้ำหนักของลูกตุ้ม

ยึดเม้าท์ ขาตั้ง กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการไขนอตสีเงินตัวยาวสุดเข้ากับเม้าท์เพื่อใช้สำหรับการปรับมุมเงยของขาตั้งกล้องดูดาว

 ติต นอตสีเงิน mount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการปรับมุมเงยของขาตั้งกล้องไว้ที่ 15 องศา ดังรูป
หลักการทำงานของขาตั้งกล้องดูดาว แบบ Equatorial นั้นคือ การทาบแกนของขาตั้งกล้องดูดาว ให้ตรงกับแกนของโลก ซึ่งประเทศไทยนั้นอยู่ที่ Latitude 13 องศา เหนือ โดยเราก็สามารถปรับไว้คร่าว ๆ ที่ประมาณ 15 องศา และเมื่อเรานำขาตั้งกล้องดูดาวนี้ชี้ไปทางทิศเหนือ จะทำให้ขาตั้งกล้องดูดาวนี้หมุนเพียงแค่แกนเดียวก็จะสามารถตามดาวทั่วทั้งท้องฟ้าได้อย่างง่ายดาย

ปรับมุม mount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

จากนั้นให้ประกอบแกนหมุนสำหรับเปลี่ยนทิศดังรูป

แกนหมุน เปลี่ยนทิศ mount กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการประกอบ แกนเหล็กสำหรับรองรับลูกตุ้ม แล้วใส่ลูกตุ้มตามลำดับ
ลูกตุ้มมีไว้เพื่อถ่วงน้ำหนักของตัวกล้องดูดาว ไม่ให้เสียสมดุลย์ และหนักต่อการทำงานของมอเตอร์ตามดาว
สาเหตุที่ต้องติดตั้งลูกตุ้มก่อนติดตั้งกล้องดูดาว เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องดูดาวเกิดการพลิก อันเนื่องมาจากไม่มีน้ำหนักถ่วง ซึ่งอาจทำให้กล้องดูดาวหมุนลงมากระทบขา และทำให้กระจกหรือ corrector plate ของกล้องดูดาวแตกได้
ส่วนระยะที่ใช้ควรจะเป็นด้านล่างสุดไว้ก่อน เพื่อสร้าง moment ให้กับลูกตุ้มมากกว่ากล้องดูดาว และจะไม่ทำให้เกิดการพลิกขึ้น
สุดท้าย จะต้องใส่นอตที่ปลายของแกนเหล็กด้วย ป้องการความผิดพลาดเช่นลืมยึดลูกตุ้ม หรือยึดไม่แน่นทำให้ลูกตุ้มตกใส่เท้าท่าน ได้ !!!

แกนเหล็ก ขาตั้งกล้องดูดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ติดตั้งลูกตุ้ม ขาตั้งกล้องดูดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ติดตั้งลูกตุ้ม mount ขาตั้งกล้องดูดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ทำการติดตั้งกล้องดูดาว โดยใช้นอตยึดดังรูป

ประกอบ กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ประกอบกล้องดูดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

สุดท้ายกล้องดูดาวจะพร้อมใช้งาน ????
ยังครับ ยัง ต้องติดตั้งกล้องเล็งและเลนส์ใกล้ตาก่อน

กล้องดูดาว พร้อมใช้งาน กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ประกอบกล้องเล็งให้มีลักษณะดังรูปโดยใช้น๊อตยึดให้พอตึงมือ และกล้องเล็งไม่หลุดโดยง่าย

ช่องใส่เลนส์ใกล้ตา กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

หลังจากที่เอาฝาครอบออกแล้วให้ทำการสวมเลนส์ใกล้ตา พร้อมกับขันนอตเพื่อยึดเลนส์ใกล้ตาไว้กับกล้องดูดาว โดยหมุนนอตให้แค่พอตึงมือ ไม่ควรหมุนน้อยไปจนยึดไม่อยู่ หรือหมุนแน่นจนเลนส์ใกล้ตาอาจเกิดการเสียหายได้ วิธีตรวจสอบนะครับว่าเลนส์ใกล้ตาได้ถูกยึดไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงแค่ ใช้มือดึงเลนส์ใกล้ตาออกมาเบา ๆ เท่านั้น ถ้าดึงไม่ออกก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วครับ

เลนส์ใกล้ตา กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ในบางกรณีที่เรามีเลนส์ใกล้ตา แล้วต้องการใส่ filter ดูดวงจันทร์เข้าไป เราสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ก่อนในขั้นตอนนี้นะครับ ให้นำฟิลเตอร์มาประกอบในด้านที่เป็นโลหะ ท่านจะเห็นว่าด้านนั้นจะมีเกลียวอยู่ข้างใน แล้วจึงค่อยหมุนฟิลเตอร์เข้าไป

ฟิลเตอร์ ดวงจันทร์ ประกอบ กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

เท่านี้เลนส์ใกล้ตาพร้อมฟิลเตอร์ก็จะพร้อมใช้งาน เหมือนเลนส์ใกล้ตาปกติแล้วครับ

ฟิลเตอร์ ดวงจันทร์ พร้อมใช้งาน กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

คราวนี้มาถึงขั้นตอนการประกอบมอเตอร์ตามดาว ให้เริ่มจากการใส่ถ่าน 9 โวล์ท 2 ก้อนลงในมอเตอร์ตามดาวก่อน

มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ก่อนจะประกอบมอเตอร์ตามดาว จะต้องถอดนอตด้านข้างซ้ายของขาตั้งกล้องดูดาว (ด้านที่มีมุมบอกองศามุมเงยของขาตั้งกล้องดูดาว) ออกก่อน ซึ่งโดยปกติ นอตจะไม่ได้ถูกขันไว้แน่น สามารถใช้มือหมุนออกมาได้เลย

นอต มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง ประกอบ มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ใส่ฐานรองมอเตอร์ตามดาวซึ่งเป็นเหล็กสีดำรูปตัว L ดังรูป

ฐานรอง มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้งฐานรอง มอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

ประกอบมอเตอร์ตามดาวโดยให้แกนหมุนของมอเตอร์ สวมเข้ากับชุดเฟืองบังคับแกนขึ้นตกของกล้องดูดาว (แกน rise ascension (RA)) พร้อมกับยึดนอตของมอเตอร์ตามดาวเข้ากับฐานรองดังรูป

ประกอบมอเตอร์ตามดาว กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้ง

อุปกรณ์ต่างต่างที่ใช้กับกล้องดูดาวก็จะพร้อมใช้งานแล้วแต่ยังต้องมีรายละเอียดในการตั้งกล้องเล็ง ในหัวข้อวิธีประกอบกล้องดูดาวต่อไปนะครับ

พร้อมใช้งาน กล้องดูดาว ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ วิธีติดตั้งวิธีประกอบกล้องดูดาว

กล้องดูดาว มีส่วนประกอบ หลัก ๆ อยู่ 3 ส่วนด้วยกันนะครับ คือ
1. ตัวกล้องดูดาว
2. ขาตั้งกล้องดูดาว
3. ระบบตามดาวของกล้องดูดาว เช่น มอเตอร์ตามดาว

 กล้องดูดาว ส่วนประกอบ วิธีติดตั้งวิธีใช้กล้องดูดาว

 

loading...


โดย sukchai ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มี.ค. 51 16:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 34,075 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 34,075 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง