มรภ.อุตรดิตถ์ สมัครต่อป.บัณฑิต-ป.เอก ปี 51-52

ลบ แก้ไข

มรภ.อุตรดิตถ์ สมัครต่อป.บัณฑิต-ป.เอก ปี 51-52 
         
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(มรภ.อุตรดิตถ์)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551-2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
          หลักสูตรที่เปิดรับ
          1.ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์-แพร่-น่าน
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
          -ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
          -ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
          ระดับมหาบัณฑิต
          -หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  แขนงการสอนทั่วไป  แขนงการสอนภาษาอังกฤษ
          -หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
          ระดับดุษฏีบัณฑิต
          -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
          2.ศูนย์การศึกษาอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
      
    ระดับมหาบัณฑิต
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
         
ระดับดุษฎีบัณฑิต
          -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
          เปิดรับสมัครช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2552 ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552
          ผู้สมัครสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0-5541-1096, 0-5541-6601-31 ต่อ 1648, 1649 หรือทางเว็บไซต์
http://graduate.uru.ac.th/ 
 loading...


โดย 788887 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ก.พ. 52 11:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,634 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,634 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง