เทคนิคการสอบ IELTS ให้ได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น (เพื่อเตรียมตัวสอบทุนต่างๆ)

ลบ แก้ไข

เทคนิคการสอบ IELTS ให้ได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น (เพื่อเตรียมตัวสอบพิชิตทุนต่างๆ) ด้วยข้อจำกัดของเวลาเพียง 60 นาที เราจึงมีเคล็ดลับมาแนะนำผู้สอบการอ่าน เชิงการฝึกอบรมทั่วไป ที่จะทำให้คุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและทำข้อสอบ ให้ได้คะแนนสูงสุด เนื้อหาขึ้นอยู่กับรูปแบบของข้อสอบ ซึ่งคาดว่าผู้สมัครสอบ จะพบในชีวิตประจำวัน ในต่างประเทศ เนื้อหาเหล่านี้จะนำมาจากหนังสือพิมพ์ โฆษณา และคู่มือการสอนและหนังสือต่าง ๆ โดยจะทดสอบความสามารถ ในการทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลของผู้สมัครสอบ ข้อสอบจะประกอบไปด้วยข้อความยาว ๆ 1 ข้อความ ซึ่งเนื้อหา จะเป็นในทางอรรถาธิบายมากกว่าเชิงอภิปราย

         - อ่านคำสั่งอย่างรอบคอบ โดยคำสั่งจะช่วยบอกว่าผู้สอบ จะหาคำตอบได้จากตรงไหน ต้องทำอย่างไร คำตอบต้องเป็นประเภทไหน และต้องเขียนคำตอบจำนวนกี่คำ นอกจากนี้คำสั่งยังช่วยบอกด้วยว่า ตัวเลือกนี้สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่   และเตือนให้ผู้สอบเขียนคำตอบลงสู่กระดาษคำตอบด้วย
          - โดยปรกติคำถามจะถามตามลำดับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง
          - อ่านคำถามทุกข้อด้วยความรอบคอบ
          - ฝึกการอ่านคร่าว ๆ เพื่อหาคำสำคัญ ในข้อความที่ตัดตอนมา หรือในเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กับคำตอบ นอกจากนี้ผู้สอบยังสามารถฝึก การอ่านคร่าว ๆ เพื่อหาคำถอดความ ที่มีความหมายคล้าย ๆ กับคำสำคัญได้อีกด้วย
          - ในคำถามเกือบทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนคำหรือตัวเลข เช่น คำถามประเภทตอบแบบสั้น ๆ คำตอบนั้นจะต้องถูกหลักไวยากรณ์ และสะกดถูกต้องด้วย ความแม่นยำในเรื่องของตัวสะกด และรูปแบบของคำก็มีความสำคัญ มากเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ผู้สอบเสียคะแนนได้ถ้าสะกดผิด
          - ในเกือบทุกกรณี คำตอบที่ผู้สอบต้องเขียนมักปรากฏ อยู่ในเนื้อเรื่องที่อ่านอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้สอบควรคัดลอกคำตอบ มาลงในกระดาษคำตอบอย่างระมัดระวัง การคัดลอกคำตอบ มาผิดจะทำให้เสียคะแนนได้
          - ในคำถามประเภทเติมคำลงในประโยค ให้สมบูรณ์ ผู้สอบควรคำนึงถึงความหมายด้วยเวลาเติมคำตอบลงไปในประโยค  
          - ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุ ตาราง แผนผัง หรือแผนภาพ รวมถึงตัวอย่างต่าง ๆ มาเป็นตัวช่วยในการคาดการณ ์ถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องนำมาตอบคำถาม
          - สำหรับกิจกรรมภายในชั้นเรียน ควรมีการพูดคุยถึงลักษณะ ของข้อมูลสำหรับคำถามแต่ละประเภท ที่ผู้สอบอาจจะได้พบในการทำข้อสอบ
          - ขีดเส้นใต้คำสำคัญหรือวลี ไว้ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง พร้อมทั้งดูคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในคำถามด้วย
          - ฝึกฝนการใช้คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำที่ใช้สรุปความและอื่น ๆ เพื่อช่วยในการหาว่าข้อมูลนั้นอยู่ตรงไหนในเนื้อเรื่อง
          - ฝึกฝนวิธีที่หลากหลายที่ใช้ในการแสดงความคิด หรือข้อมูลอันเดียวกันในเนื้อเรื่อง
          - คำนึงถึงว่าข้อมูลใดที่มีลักษณะคล้ายกัน มีลักษณะพิเศษที่ใช้ร่วมกัน หรืออะไรที่ทำให้ข้อมูลนั้นแตกต่างกันในเนื้อเรื่อง
          - ฝึกฝนทักษะการอ่าน เช่น การอ่านคร่าว ๆ และการอ่านข้ามเพื่อหาข้อมูล
          - ผู้สอบบางคนมีความเชื่อว่า การฝึกทำตัวอย่างข้อสอบเพียงอย่างเดียว จะทำให้สอบผ่าน และอยากจะฝึกทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ การฝึกแบบนี้อาจทำให้ท้อแท้ได้ เนื่องจากผู้สอบจะไม่เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตามที่คาดหวังไว้ ผู้สอบควรฝึกอ่านจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และหนังสือ โดยใช้เนื้อเรื่องจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ในการเตรียมการสอบ
          - ผู้สอบต้องคำนึงถึงประเภทของคำถาม ที่มีความแตกต่างกัน และวิธีที่จะตอบคำถามเหล่านั้นให้ดีที่สุด ทำได้อย่างไร นอกจากนี้ผู้สอบควรฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS การอ่านเชิงการฝึกอบรมทั่วไปแบบเต็มรูปแบบ  
          - ผู้สอบควรทำความเข้าใจก่อนว่า ในการอ่านนั้นมีอยู่หลายวิธี บางคนเชื่อว่าต้องอ่านเนื้อเรื่องทุกเรื่องอย่างช้า ๆ ด้วยความรอบคอบ โดยขีดเส้นใต้คำศัพท์ทุกคำ ที่ไม่รู้ ความหมาย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งพะวง ผู้สอบควรจำไว้ว่าวัตถุประสงค์หลัก ของการสอบคือการอ่าน เพื่อหา ว่าคำตอบ อยู่ตรงไหน โดยไม่จำเป็นต้องอ่าน ในลักษณะของการจดจำทุกข้อมูล ผู้สอบไม่ควรกังวล กับคำศัพท์ ที่ไม่รู้ และพยายามเดาความหมายจากเนื้อเรื่องแทน นอกจากนี้พยายามอย่าเปิดหาคำศัพท์ ทุกคำที่ไม่รู้ในพจนานุกรม
          - อ่านคำสั่งอย่างรอบคอบในทุก ๆ กรณี เนื่องจากประเภทคำถามมีหลากหลาย เพราะฉะนั้นผู้สอบอาจเกิดความสับสนได้ ถ้าอ่านไม่รอบคอบ ว่าคำสั่งต้องการให้ทำอย่างไร
          - ผู้สอบควรคำนึงถึงเวลาในการสอบด้วย อย่าเสียเวลากับข้อ ที่ทำไม่ได้นานเกินไป โดยให้ข้ามไปทำข้ออื่น ๆ ก่อน
          - อย่ายึดติดกับการหาคำที่เหมือนกันทุกประการ กับคำที่ปรากฏอยู่ ในคำถามในเนื้อเรื่องที่อ่าน ผู้สอบควรฝึกฝนการใช้คำถอดความ (คำที่มีความหมายคล้ายกัน) และการหาคำเหล่านั้นในเนื้อเรื่องด้วย
          - ในคำถามประเภทที่ข้อมูลเรียงตามลำดับ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องอยู่แล้ว ผู้สอบไม่จำเป็นต้องกลับไป เริ่มอ่านเนื้อเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้น ในการตอบคำถามแต่ละข้อ

 loading...


โดย 788887 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 พ.ค. 52 16:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,014 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,014 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง