คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
o_O ^_^
yumi
จำนวนผู้ติดตาม 3 คน

รับตรง คณะครุศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บางมด [ No. 26195 ]

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2554 จึงได้วางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ดังนี้เกณฑ์การสมัคร


- จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือนพฤษภาคม 2554
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
- มีคะแนน GAT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
- มีคะแนน PAT 1 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 45 คะแนน
- ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายและต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ค.อ.บ.5 ปี)
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือ ช่างสำรวจ และจะต้องทดสอบวัดแววความเป็นครู และวัดความถนัดเฉพาะทาง


สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิชาเอกโยธา)
− เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ หรือ
− เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และจะต้อง ทดสอบวัดความถนัดเฉพาะทาง

 

รับสมัครถึงวัน  อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554

 

ระเบียบการ http://www.kmutt.ac.th/admission/Admission54/Direct1/ED_Ro5/ED_RO_5.pdf

เว็บไซต์หลัก  http://www.kmutt.ac.th/admission/main_UnderGrad.htmlpoonpreecha ( อ่าน 6176 | ตอบ 0 ) ( 2011-05-11 12:20:32 ) แจ้งลบ

 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส