โรงเรียนนายเรือ

ลบ แก้ไข

โรงเรียนนายเรือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนนายเรือ
(Royal Thai Navy Academy)
ตราสามสมอ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนายเรือ
 
 
ชื่อย่อ รร.นร. / RTNA
ก่อตั้ง พ.ศ. 2440
ประเภทสถาบัน โรงเรียนทหาร-ตำรวจ
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พล.ร.ท.อภิชาต เพ็งศรีทอง
สัญลักษณ์
เพลง มาร์ชสามสมอ
ที่ตั้ง/วิทยาเขต
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th/

โรงเรียนนายเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรของกองทัพเรือไทย โดยสังกัดอยู่ในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรเป็น "ว่าที่เรือตรี"

เนื้อหา

[ซ่อน]

[แก้] ประวัติ

พระราชวังเดิม ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งเดิมของโรงเรียนนายเรือ
พระราชวังเดิม ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งเดิมของโรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2440 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานที่ตั้งเดิมอยู่ที่บริเวณพระราชวังเดิม ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 กองทัพเรือได้ถือเอาวันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น วันกองทัพเรือ

ใน พ.ศ. 2495 ได้ย้ายโรงเรียนมาที่ที่อยู่ปัจจุบัน คือ ป้อมเสือซ่อนเล็บ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

การเปิดสอนในช่วงแรก ได้จ้างชาวต่างชาติมาสอน มี นาวาโท ไซเดอร์ลิน ชาวเดนมาร์ก เป็นผู้บังคับการ ร.ล. มูรธาวสิตสวัสดิ์ ในปี พ.ศ. 2448 นายพลเรือตรี พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปรับปรุงหลักสูตร และอำนวยการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2449-2454

[แก้] โครงสร้างหน่วย

นักเรียยนายเรือในเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ สังกัดกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์
นักเรียยนายเรือในเครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ สังกัดกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์

โรงเรียนนายเรือมีสถานะเป็นหน่วยราชการในระดับเทียบเท่ากองบัญชาการ มีการจัดส่วนราชการภายในดังนี้

กองบัญชาการ 
มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา วางแผน อำนวยการ ควบคุม และบริหารกิจการของโรงเรียนนายเรือให้บรรจุภารกิจที่กำหนด
กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ 
มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา และฝึกอบรมนักเรียนนายเรือในเรื่องการปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยา ความอดทน และลักษณะผู้นำ (หน่วยนี้เดิมเรียกชื่อว่า "กองนักเรียน โรงเรียนนายเรือ" กองทัพเรือได้ยกฐานะเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์เมื่อ พ.ศ. 2521 ในชื่อ "กองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ" (กอง นนร.รอ.รร.นร.) ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ" ใช้อักษรย่อว่า "กรม นนร.รอ.รร.นร."[1])
ฝ่ายศึกษา 
มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชาชีพทหารเรือแก่นักเรียนนายเรือ
ฝ่ายบริการ 
รับผิดชอบงานด้านพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภค อุปกรณ์และเครื่องช่วยการศึกษา การบำรุงรักษาอาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ ให้บริการทั่วไปและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งทางวัตถุและองค์บุคคล รวมทั้งเป็นหน่วยในการศึกษาภาคปฏิบัติในโรงงานแก่นักเรียนนายเรือ
กองสถิติและวิจัย 
มีหน้าที่การดำเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาและทะเบียนประวัติของนักเรียนนายเรือ วิจัยและพัฒนาการฝึกและศึกษา รวมทั้งการสถิติที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ 
รับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนนายเรือ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ตลอดจนดำเนินการด้านสุขาภิบาล และการเวชกรรมป้องกันในเขตพื้นที่ของโรงเรียนนายเรือ
กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ 6 (หน่วยสมทบ) 
มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนนายเรือและพื้นที่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนนายเรือ

[แก้] หลักสูตร

หลักสูตรต่าง ๆ จะเปิดสอนตามความต้องการของกองทัพเรือเป็นหลัก โดยปัจจุบัน มีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น

วิกิแมเปีย
กูเกิล
วิกิแมเปีย มีภาพถ่ายทางอากาศของ:
 loading...


โดย yungyung ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 พ.ย. 50 10:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 15,033 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 15,033 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ธัญวรรณ
IP : 125.25.90.***

วันที่  13 มกราคม 2552 ได้มีโอกาสไปใช้บริการ ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ ไปเวลา 07.00 น.ไปเป็นคนแรก ยังไม่มีพนักงานมาและไฟยังไม่เปิด นั่งรอเวลาประมาณ 07.30 น. มีพนักงานมาทำงาน จนกระทั่งเวลา 08.00 น. พนักงานแจ้งว่าไม่มีคิว และบอกให้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้ เวลา 07.30 น. และไม่ทำบัตรคนไข้ให้บอกให้มาทำพรุ่งนี้ทีเดียว ขนาดวันนี้มาเป็นแรกยังไม่ได้ตรวจ พรุ่งนี้มาคงจะได้ตรวจ ไม่มีคิวก็น่าจะบอกกันตั้งแต่แรกนั่งรอเป็นชั่วโมง พึ่งมาบอก ก็เข้าใจนะว่าต้องให้สิทธิทหารเรือก่อน แต่น่าจะบอกกันตั้งแต่ เสียความรู้สึก พูดอะไรไม่ออกเลย แย่จัง

ลบ แจ้งลบ
โดย p
IP : 125.27.33.***

นักเรียนนายเรือที่จบรุ่นล่าสุดที่เป็น ร.ต.  รุ่นอะไร

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง