บุคคลทั่วไป ความรู้
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด...
by Eduzones Pr News
สอศ.จับมือกนอ. ส่งเสริมชุมชนสานฝัน ปั้นอาชีพ รอบนิคม EEC สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ"...
by Eduzones Pr News
อาจารย์อภิชญา พิภวากร อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานของคลังกระจายสินค้า คลังDC5 สุวรรณภูมิ และCDC...
by Eduzones Pr News
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดี มอบ รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน นิติศาสตร์เพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์...
by Eduzones Pr News
ปัจจุบันมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน และร้อยละ 80 ของกลุ่มเสี่ยงอาจจะยังไม่เคยได้รับการตรวจวัดค่ามวลกระดูก และในไทยเครื่องวัดมวลกระดูกมีเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้น...
by Eduzones Pr News
มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น และ บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญครู นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ในโครงการ Starfish Labz Clip VDO Contest...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ งานออกเเบบสร้างสรรค์เเละสื่อนวัตกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7 (THE 7th RANGSIT UNIVERSITY INTERNATIONAL DESIGN SYMPOSIUM; Work In Progress, 'AUTONOMOUS...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประกวดการแข่งขันเถียงนาน้อยพอเพียงหรือกระท่อมเพื่อสืบสานอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยมี ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน...
by Eduzones Pr News
อาจารย์บิ๊บ ชัชชญาผู้หญิงเก่งที่มีมากกว่าเสน่ห์ปลายจวัก ปรุง (รส) ชีวิตตามฝัน สู่การเป็นผู้หญิงแถวหน้าแห่งวงการอาหารเมืองไทย กรุงเทพฯ6มีนาคม2562ย้อนไปเมื่อยี่สิบกว่าปี...
by Eduzones Pr News
ว.นานาชาติ ม.รังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์และหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และPan-Asia...
by Eduzones Pr News
โดย คณาจารย์และศิลปินรับเชิญ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร . >>จัดแสดง ๑๑ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒...
by Eduzones Pr News
มจพ. จัดแถลงข่าวงานนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานนิทรรศการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า 60 ปี...
by Eduzones Pr News
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาศิลปกร เปิดคอร์ส SUIC Preparatory Courses 2019 สำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป เรียนกลุ่มย่อย 5-10 คน จำนวน 7 คอร์สดังนี้ 1.TOEIC TUTORING WITH EXAM คอร์สเตรียมสอบโทอิค...
by Eduzones Pr News
บริติช เคานซิล ชวนร่วมเวทีสัมมนาด้านการศึกษาระดับโลก Going Global 2019 บริติช เคานซิล เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการศึกษาระดับโลกประจำปี Going Global 2019...
by Eduzones Pr News
สสส. หนุนครู ศพด. เป็น 'นักสื่อสารสุขภาวะ' ใช้กระบวนการ 'สื่อสร้างสรรค์' ยกระดับคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวโครงการ...
by Eduzones Pr News
นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชี้ว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากร่างกายสูดดมฝุ่นละออง PM...
by Eduzones Pr News
STC จับมือ CP ALL ร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) นำโดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ...
by Eduzones Pr News
กินแต่พอดี ห่างไกล ฟู้ดโคม่าอาการง่วงจัดหลังมื้ออาหารกลางวัน หลังจากทานอาหารเยอะๆ คุณเคยรู้สึกง่วงมาก ฝืนเท่าไหร่ก็อยากจะหลับให้ได้ ของีบสักพักแล้วค่อยทำงานต่อไปได้หรือไม่? ฟู้ดโคม่า หรืออาการง่วงจัดหลังมื้ออาหารกลางวัน...
by tui sakrapee
หนังสือที่แพงที่สุดในโลก หนังสือทุกเล่มมีค่าเสมอ แต่ไม่ใช่แค่เนื้อหาด้านในที่มีคุณค่าในการเสริมสร้างสติปัญญาและประสบการณ์ของผู้อ่านเท่านั้น หนังสือบางเล่มเองมีมูลค่าที่คิดเป็นตัวเงินมหาศาล...
by Eduzones Pr News
สิ้นสุดการรอคอยกับการค้นหา หนุ่ม สาว ดาวเดือนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโดยสโมสรนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเฟ้นหาหนุ่มหล่อ...
by PR_DPU
มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (CCF) มูลนิธิCITI และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันจัดงานประกวดแผนธุรกิจ...
by PR_DPU
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ มาตรฐานการบริโภคยา: บทบาทของเภสัชกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน ร่วมเสวนาโดย ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม...
by PR_DPU
จุฬาฯ ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ASEAN and Thailands Top Corporate Brands 2018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ASEANs Top Corporate Brands 2018...
by Eduzones Pr News
หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมโครงการ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน...
by PR_DPU
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ชวนผู้สนใจเข้าคอร์สเรียนภาษาจีน สำหรับบุคคลทั่วไป เรียนทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. รวม 27 ชั่วโมง ค่าสมัครเรียน 3,500 บาท...
by PR_DPU
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ชวนผู้สนใจเข้าร่วม DPU eXplore series เปิดประสบการณ์ใหม่ให้คนวัย "FUN" ได้ค้นหาความฝันรู้จักตัวตนกับ คอนเซปต์ "PLAYFESSIONAL" ชอบทางไหนต้องไปให้สุด สำหรับเดือนกันยายน เสนอตอน Coffee Journey...
by PR_DPU
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ Legal Workshop on Thai Business Insight for Foreigners...
by PR_DPU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันการศึกษาอันมีนามพ้องกับพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2480...
by Eduzones Pr News
รายละเอียดของประเภทการวิ่ง รางวัลถ้วยพระราชทาน และถ้วยรางวัลในแต่ละรุ่นการแข่งขัน **กติกาการการรับถ้วยรางวัล** นักวิ่งที่ได้รับรางวัล จะต้องติดบิบที่เป็นชื่อของตัวเองเท่านั้น นักวิ่งที่รับรางวัลต้องเตรียม...
by Eduzones Pr News
ผ่านไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ...
by PR_DPU
Page 1 of 218 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last