นักเรียน แคมป์ ค่าย กิจกรรม
ค่ายนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 16 ม.ศิลปากร สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดกิจกรรม "ค่ายนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 16 ตอน Silp Silp Cool Cool เข้ามาดูศิลปากร"ค่ายแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกับการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ...
by Eduzones Camping
ค่ายสร้างครู ปีที่ 9 ม.เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษาต่อเกี่ยวกับวิชาชีพครู และปลุกแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆมัธยมปลายกับกิจกรรม"ค่ายสร้างครู ปีที่ 9ตอน ตามรอยพ่อ ครูพอเพียง"...
by Eduzones Camping
แคมป์เรียนร้อง เต้น การแสดง by G Vocal Studio GMM Grammy G Vocal Studioสถาบันพัฒนาศิลปิน สอนร้องเพลงและดนตรี ในเครือGMM Grammy จัดแคมป์Voice Dance Performance Campในช่วงปิดเทอมสำหรับน้องๆอายุ6-13ปี...
by Eduzones Camping
เปิดโผรายชื่อเยาวชนในภาคอีสาน ที่ผ่านเข้ารอบการคัดตัว FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 มาแล้ว สดๆ ร้อนๆ จากข้างสนามการแข่งขัน FC BAYERN YOUTH CUP THAILAND 2017 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สนาม...
by Eduzones Pr News
ค่ายคอมพิวเตอร์"Hypercube KMITL ครั้งที่ 26" คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม "Hypercube KMITL ครั้งที่ 26" ค่ายคอมพิวเตอร์ที่จะพาน้องๆ มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ...
by Eduzones Camping
กิจกรรม workshop"Teaching Kids to Do Science" สถานทูตสหรัฐฯ เรียนเชิญครูอาจารย์ และผู้สนใจเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อเรื่อง "Teaching Kids to Do Science!" โดย DR. E....
by Eduzones Camping
จุฬาฯ Expo 2017 เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี ได้จัดงาน "จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม"นำเสนอ "นวัตกรรม" ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผลิตขึ้นเพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน...
by Eduzones Camping
ค่าย PINE CAMP #3 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญชวนร่วมกิจกรรม "PINE CAMP # 3" ค่ายสำหรับน้องๆ มัธยมปลาย สายวิทย์-คณิต ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมหรือน้องๆ ที่กำลังค้นหาตัวเอง เชิญชวนน้องๆ...
by Eduzones Camping
ค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 6 ม.ขอนแก่น พี่ๆ นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนน้องๆร่วมกิจกรรม "ค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 6"ค่ายวิชาการสำหรับน้องๆ...
by Eduzones Camping
ค่าย CE Smart Camp ครั้งที่ 10 KMITL ค่าย CE Smart Camp ครั้งที่ 10 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560...
by Eduzones Camping
ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ คร้ังที่ 5 ม.มหิดล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนน้องๆม.ปลายร่มกิจกรรม"ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ คร้ังที่...
by Eduzones Camping
กิจกรรมEU Language Caf จิบกาแฟสนทนาภาษายุโรปกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้ว โดยคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจภาษาและวัฒนธรรมยุโรปมาร่วมกิจกรรม งานจัดในวันอังคารที่...
by mr.sk@inter
กองสันฯพาน้องติว GAT ม.ธรรมศาสตร์ กองสันทนาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลายทั่วประเทศร่วม โครงการพิเศษ "กองสันฯ พาน้องติว GAT" โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
by Eduzones Camping
ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 12 ม.ศิลปากร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวนน้องๆม.ปลายไปทัศนศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณคดี และประวัติศาสตร์ กันที่จังหวัดอุดรธานีกับกิจกรรม...
by Eduzones Camping
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 29 ชวนน้องๆม.ปลายร่วมสายวิทย์-คณิต ร่วมสัมผัสความเป็นนักศึกษาวิศวะคอมพิวเตอร์ มาเรียนรู้ มาลงมือทำจริง ซึมซับประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์...
by Eduzones Camping
ออนดีมานด์ จัด Success Design Forum ปีที่ 5 งานแนะแนวการศึกษาไทยที่ใหญ่ที่สุด ครบเข้ม 4 ภาคทั่วประเทศ โรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ โรงเรียนกวดวิชาวิทย์-คณิตฯ อันดับที่ 1 ของประเทศจัดกิจกรรมซัคเซส ดีไซน์ ฟอรัม(Success...
by Eduzones Pr News
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ เชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 8-16 และ 16 35 ปี ร่วมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษประจำปีค.ศ. 2017 หัวข้อ How can an international education make the world a better place...
by mr.sk@inter
Science Camp CMU ครั้งที่ 36 ข่าวดีสำหรับน้องๆม.ปลาย ที่อยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมสนุกกับกิจกรรม "Science Camp CMU ครั้งที่ 36"ค่ายฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
by Eduzones Camping
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 38 'ออกจากเมืองที่วุ่นวาย ปล่อยกาย เปิดใจ ออกไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติ' ชวนน้องๆม.ปลายร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (VET Camp) ครั้งที่...
by Eduzones Camping
ค่ายเปิดบ้าน SIIT ครั้งที่ 2ธรรมศาสตร์ ชวนน้องมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ร่วมเปิดมุมมองใหม่ของสาขาวิชาในคณะ SIIT ( สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...
by Eduzones Camping
UNESCO Center for Peace หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ เชิญเยาวชนทั่วโลก อายุระหว่าง 10-24 ปี ร่วมส่งงานมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอ เรียงความ หรืออื่น ๆ เข้าประกวดในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟ็ค...
by mr.sk@inter
เปิดบ้านอาศรมศิลป์ ทำความรู้จักกับอาชีพสถาปนิก สถาบันอาศรมศิลป์ เชิญชวนรับน้องๆ ชั้น ม.5- ม.6 (หรือสูงกว่า)มาเปิดบ้านอาศรมศิลป์ และทำกิจกรรม workshop รู้จักอาชีพสถาปนิก เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทำงาน และลักษณะงานในวิชาชีพ...
by Eduzones Camping
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 11 E-camp 2017 @KMUTNB มาแล้วกับการเปิดรับสมัครค่ายอีแคมป์ 2017 สำหรับน้องๆ ระดับ ม.ต้น ที่มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จัดตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม 2560...
by Eduzones Camping
สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 9 RSU Chinese New Year Fair 2016 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 9 หรือRSU Chinese New Year...
by Eduzones Pr News
เปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่ 1 ม.รามคำแหง กิจกรรมเปิดบ้านหมอสายตา ครั้งที่1 ที่จัดขึ้นโดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับน้องๆม.ปลายสายวิทย์-คณิต ที่มีความฝันอยากเป็นคุณหมอผู้ดูแลทางด้านสายตาและระบบการมองเห็น...
by Eduzones Camping
RSU Pharmacy Dream Camp 11 ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 11 ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆ...
by Eduzones Camping
Vet Camp #13 CMU ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 13 กลับมาอีกครั้งกับ ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 13ถ้าหากใครอยากเป็นหมอสัตว์ หรืออยากค้นหาตัวเอง ให้ลองมาค่ายนี้ แล้วจะรู้ว่า การเป็นสัตว์แพทย์สำคัญกว่าที่คิด Vet Camp...
by Eduzones Camping
ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 18 ม.นเรศวร ชวนน้องๆ ม.4 -5 ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและสัมผัสประสบการณ์ เกี่ยวกับการเรียนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ"ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่...
by Eduzones Camping
ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 7 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ชมรมนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชวนน้องๆม.4 - 5 ร่วมค้นหาความมหัศจรรย์ของครูที่มีมากกว่าที่เห็นและเป็นอยู่ กับกิจกรรม "ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 7"ได้ในวันที่...
by Eduzones Camping
ค่าย Get อังกฤษ พิชิต Goal รุ่นที่ 16 สถาบัน Ace Leaning จัดติวภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆม.ปลาย เผยเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย พร้อมเทคนิคสำหรับรับมือกับข้อสอบทุกสนามสอบ ได้ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560...
by Eduzones Camping
Page 1 of 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last