นักเรียน แคมป์ ค่าย กิจกรรม
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรม ระดับม.ปลาย จุฬาฯ ชวนน้องๆระดับชั้นม.ปลาย ร่วมกิจกรรม "การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรม ระดับม.ปลาย E-Quiz by NITAD17" ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 และ 17 มีนาคม 2560...
by Eduzones Camping
โครงการติวสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชวนน้องๆม.ปลาย ร่วมกิจกรรม "Interwell 2017"...
by Eduzones Camping
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนคลองลานวิทยา...
by ZEED SIM To School
โรงเรียนสอนภาษาจีน เคพีเอ็น ไชนีส จัดโครงการ "ไชน่า ซัมเมอร์ แคมป์" โรงเรียนสอนภาษาจีน เคพีเอ็น ไชนีส (KPN Chinese Academy) ดำเนินการสอนภาษาจีนกลาง (Mandarin) มากว่า 20 ปี ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมโครงการ "ไชน่า ซัมเมอร์...
by Eduzones Camping
วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต จัดเวิร์กชอป "Thailand Jazz Workshop 2017" วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, Jazz Education Abroad, Los Angeles College of Music, Jamey Aebersold...
by Eduzones Camping
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนหนองกองพิทยาคม...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนหันคาพิทยาคม...
by ZEED SIM To School
ค่ายวิศวกรรมเคมี ม.มหิดล ครั้งที่ 11 ภาควิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนน้องๆม.ปลายเข้าร่วมกิจกรรม " Chem E. Camp" ค่ายวิศวกรรมเคมีครั้งที่ 11...
by Eduzones Camping
ค่ายวิศวกรรมเคมี ม.บางมด ชวนน้องๆ ม.ปลายสายการเรียนวิทย์-คณิตทั่วประเทศ ร่วมหาคำตอบและสัมผัสบรรยายการเรียน กับค่าย "CHECK 4.0 ค่ายวิศวกรรมเคมี" ของสาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...
by Eduzones Camping
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนผดุงปัญญา...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม...
by ZEED SIM To School
ค่ายเยาวชนวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 3 ม.มหิดล ชวนน้องๆม.3-6 สายการเรียนวิทย์-คณิต"MUIE Youth Camp ค่ายเยาวชนวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 3" แนะนำและแนะแนวทางการศึกษาต่อของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์...
by Eduzones Camping
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนสรรพวิทยาคม...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข ... โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนวังสมบูรณ์...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนตาพระยา...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนทัพพระยาพิทยา...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี...
by ZEED SIM To School
โครงการ เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยกับIT "นั่งคุย เล่นเน็ต เฟ้นเคล็ดลับ" ใช้อินเตอร์เน็ตเล่นYouTubeอย่างไรให้ปลอดภัยในโรงเรียน ByAIS12CallZeed SIM YouTube To School ภาพความสุข...โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร...
by ZEED SIM To School
ค่ายสาดศิลป์ ครั้งที่ 1 ม.มหิดล ชวนน้องๆม.ปลายร่วมกิจกรรม "ค่ายสาดศิลป์ LAMU Open House Camp ครั้งที่ 1"มาทำความรู้จักกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมรับการติวเข้มจากวิทยากร ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560...
by Eduzones Camping
ค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาฯ ครั้งที่ 37 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรีชวนน้องๆม.ปลายที่มีใจรักและอยากรู้จักท้องทะเล...
by Eduzones Camping
ค่ายวิศวะ ม.นเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวนน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่มีความสนใจด้านวิศวกรรมเข้าร่วมแข่งขันสะพานกระดาษ และแนะแนวการศึกษาต่อกับค่ายTriple T Junior Camp ครั้งที่ 17 ในวันที่ 27-30...
by Eduzones Camping
ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนน้องๆที่สนใจทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 15" ในวันที่ 7-9 เมษายน 2560 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15...
by Eduzones Camping
ค่ายยุวชนสาธารณสุข ม.มหิดล ชวนน้องๆม.ปลายสายวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 12 (Health Camp 12)"เข้าอบรม และฝึกฝนทักษะต่างๆด้านสาธารณสุข ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17-19...
by Eduzones Camping
ค่ายรัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชวนน้องๆม.ปลายเข้าร่วมกิจกรรม "ค่าย All About Russian Studies 9" เพื่อค้นหาความหมายของโครงการรัสเซียศึกษา...
by Eduzones Camping
Page 1 of 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last