นักเรียน รับตรง admissions
รับตรงรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับตรงรอบที่ 2 เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 สาขาได้แก่...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย...
by Eduzones Pr News
รับตรง รอบ 3 ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ 2,326 คน คุณสมบัติ กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า...
by P'Hand Eduzones
รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะวิศวกรรมศาสตร์ " ก่อน Admissions ก่อนอื่นพี่แฮนด์ขอบอกสัดส่วนคะแนนที่ต้องใช้ยื่นในกลุ่มนี้ก่อนก่อนละกันนะครับ โดยสัดส่วนที่ต้องใช้จะได้แก่ - GPAXใช้ในสัดส่วน 20%* (ใช้เท่ากันทุกคณะ) -...
by P'Hand Eduzones
รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2560 กำหนดการรับสมัคร คณะทีเปิดรับ 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2.คณะเทคโนโลยี 3.คณะคหกรรมศาสตร์ 4.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 5.คณะบริหารธุรกิจ 7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by P'Hand Eduzones
รับตรง รอบ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร ในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 มิถุนายน 2560 สอบสัมภาษณ์ 6...
by P'Hand Eduzones
วิธีการคิดคะแนน ADMISSIONS ใกล้เข้ามาทุกวันๆแล้วนะครับสำหรับการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตวัยรุ่น กับการแอดมิชชัน เลือกคณะที่ใช่ มหาวิทยาลัยที่ชอบ ซึ่งหลายๆคนคงจะทราบสัดส่วนการใช้คะแนนต่างๆของการแอดมิชชันแล้ว...
by P'Hand Eduzones
ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนของผลการทดสอบ GAT/PAT...
by P'Hand Eduzones
สทศ. เปิดให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 โดยเข้าสอบมีสิทธิ์รับบริการขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ด้วยตนเอง หรือผู้แทน โดยต้องยื่นใบคำร้อง ขอดูกระดาษคำตอบตามแบบท้ายประกาศนี้...
by P'Hand Eduzones
รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ " ก่อน Admissions ครั้งนี้พี่แฮนด์ไปที่"คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"ละกันนะครับ โดยน้องๆโดยในคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องใช้สัดส่วนดังนี้ - GPAXใช้ในสัดส่วน 20% - ONET ใช้ในสัดส่วน 30%...
by P'Hand Eduzones
รับตรง(รอบ3) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล อำนาจเจริญ 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ 26 พฤษภาคม 2560...
by P'Hand Eduzones
มีทุนหลายโครงการ!วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดลเปิดรับเรียนต่อป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบตรงตั้งแต่วันที่19เมษายน -2พฤษภาคม2560 มีทุนการศึกษามอบให้หลายโครงการ โครงการทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
รับตรง สาขาการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์ 2560 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม(โครงการพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่...
by P'Hand Eduzones
รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะสัตวแพทย์" ก่อน Admissions ครั้งนี้พี่แฮนด์ขอไปที่"คณะสัตวแพทยศาสตร์"ละกันนะครับ โดยน้องๆโดยในคณะสัตวแพทย์ต้องใช้สัดส่วนดังนี้ - GPAXใช้ในสัดส่วน 20% - ONET ใช้ในสัดส่วน 30% -GAT ใช้ในสัดส่วน...
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ 19 เมษายน - 19 มิถุนายน2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2560...
by P'Hand Eduzones
รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ 10 เมษายน - 25 พฤษภาคม2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 5 มิถุนายน 2560 สอบคัดเลือก 10มิถุนายน 2560...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล ประเภททุนสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร วันที่ 10-28 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในเว็บไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วันอังคารที่...
by P'Hand Eduzones
รู้ทัน! แนวโน้มคะแนน "คณะทันตแพทยศาสตร์" ก่อน Admissions บทความนี้ไปที่ "คณะทันตแพทยศาสตร์" ละกันนะครับ โดยน้องๆที่อยากจะศึกษาต่อในคณะทันตแพทย์ ต้องใช้สัดส่วนดังนี้ - GPAXใช้ในสัดส่วน 20% - ONET ใช้ในสัดส่วน 30% - GAT...
by P'Hand Eduzones
รับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2560 รายละเอียดประกาศรับสมัคร : คลิก สมัครออนไลน์ >> คลิก (คำเตือน!! ก่อนทำการสมัครออนไลน์ ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียน...
by P'Hand Eduzones
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 คลิก ปรึกษาการเลือกคณะแอดมิชชัน ด้วยวิธีง่ายๆเพียง 1. เข้าไปใช้โปรแกรม EZ...
by P'Hand Eduzones
ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก องค์ประกอบคะแนน คณะ/สาขา และจำนวนที่รับ ใน ระบบแอดมิชชัน...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 7 18 เมษายน 2560 สอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2560 ประกาศผล 4 พฤษภาคม 2560 จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ 1....
by P'Hand Eduzones
อาจกำลังเป็นหลักสูตรที่เป็นที่สนใจสำหรับเด็กชื่นชอบเกม และเมื่อค้นหาตัวเองแล้ว คุยกับตัวเองแล้วทางเลือกที่ใช่เรามากที่สุดคงเป็นเกม วันนี้พี่ปั่นเลยขอแนะนำหลักสูตรสอนพัฒนาเกมของมหาวิทยาลัยในไทย พร้อมค่าเทอม...
by PANN MISSIONS
7 สิ่งต้องรู้ก่อนสมัคร แอดมิชชัน!! ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับการสมัครแอดมิชชัน ประจำปี 2560 ซึ่งตอนนี้น้องๆหลายคนก็คงจะกำลังง่วนกับการจัดอันดับก่อนสมัครกันนะครับ แต่พี่แฮนด์จะมาเตือนมาบอกสิ่งที่น้องๆ...
by P'Hand Eduzones
รับตรง เพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ สาขาวิชาจิตรกรรม 10 คน สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย 15 คน สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก) 10 คน...
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60 กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ/เกณฑ์คัดเลือก คุณสมบัติ ค่าสมัคร 300 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับ ประเภทที่ 1 ภาคปกติ จำนวน 135 คน ประเภทที่ 2 ภาคปกติ โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 100...
by P'Hand Eduzones
รับตรง 2 โครงการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 กำหนดการรับสมัคร 1.นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โครงการผลิตครูดี 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 20 มีนาคม - 21 เมษายน 2560 สอบข้อเขียน 20 พฤษภาคม2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน2560 สอบสัมภาษณ์ 27 มิถุนายน2560...
by P'Hand Eduzones
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ระบบสอบกลาง (admissions) 2560 กำหนดการรับสมัคร ๑๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ หลักสูตรที่เปิดรับ คุณสมบัติ ๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ ๒)...
by P'Hand Eduzones
Page 1 of 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last