นักเรียน รับตรง admissions
การสอบGAT/PATกำลังมาถึงมีน้องๆหลายคนยังไม่ทราบว่า น้องๆจะแต่งกายอย่างไร ส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักเรียนก็คงเดาไม่ยากว่าเราควรแต่งกายอย่างไร แต่สำหรับเด็กซิ่ว หรือที่เรียกว่าเทียบเท่าต้องมีการแต่งกายของผู้เข้าสอบ GAT/PATอย่างไร...
by P'Hand Eduzones
รับสมัคร 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับทั้งหมด 646 คน ระเบียบการรับสมัคร เว็บไซต์รับสมัครคลิก ประกาศรับ คลิก ----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
รับสมัคร 4 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับทั้งหมด 873 คน ระเบียบการรับสมัคร เว็บไซต์รับสมัคร คลิก ----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
6สาขาโดนใจไม่ตกงานเปิดรับวันนี้ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์สวนสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดระบบ TCAS รอบ 2 (การรับแบบโควตา) รับสมัครแล้ววันนี้เป็นต้นไป......
by tui sakrapee
รับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมฯดาวน์โหลด TCAS รอบที่ 2 โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯดาวน์โหลด TCAS รอบที่ 2...
by P'Hand Eduzones
1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 - ประกาศรับสมัคร (CLICK) - เอกสารประกอบการสมัคร...
by P'Hand Eduzones
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับสมัคร 4 13 ก.พ.62) คลิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เริ่ม 6 ก.พ. หลายโครงการ) คลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คลิก...
by Eduzones Pr News
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก ----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
ประกาศผล TCAS รอบแรก 'สวนสุนันทา' ผงาด นักศึกษาเลือกเรียนมากที่สุดอันดับ1ของประเทศ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่าปีนี้เป็นปีทองของสวนสุนันทา เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว...
by tui sakrapee
รับสมัคร 4-28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับทั้งหมด 17 โครงการ 189 สาขาวิชา 1,132 คน คะแนนที่ใช้ยื่น GAT / PAT / วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น (ตามที่โครงการและสาขาวิชากำหนด) ระเบียบการรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน...
by P'Hand Eduzones
เป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตเลยนะครับ สำหรับการเลื่อนวันสอบ GAT PAT ประจำปี 2562 ของน้องๆ dek62 ในปีนี้ ซึ่งจากเดิมที่ สทศ. กำหนดวันสอบไว้ที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 ในตอนแรก แต่ถูกเลื่อนเข้ามาเป็นวันที่ 16-19กุมภาพันธ์...
by P'Hand Eduzones
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (รอบ Quota) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา *รหัสวิชาเลือก สาขาศิลปะภาพยนตร์ - 9303...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ประเภทโควตาทุนเพชรสุนันทา...
by Eduzones Pr News
ค้นหาอนาคตที่ใช่...TCAS รอบ 2กับ 6 สาขาโดนๆ..วิทยาลัยโลจิสติกส์สวนสุนันทา เปิดรับสมัครTCAS รอบ 2 (โควตา) เริ่ม 4 ก.พ.-23 มี.ค.2562 สมัครได้ที่www.admission.ssru.ac.th...
by tui sakrapee
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ รอบที่ 2 รอบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ...
by Eduzones Pr News
การรับสมัครรับตรงเข้าศึกษาของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา International College, Suan Sunandha Rajabhat University . เปิดรับตรงประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้! สามารถมาสมัครได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์...
by Eduzones Pr News
รับตรงTCAS62 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน ม.บูรพา 2562 กำหนดการรับสมัคร 17 29 เมษายน 2562 คณะที่เปิดรับ 3,182 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรงTCAS62 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2562 กำหนดการรับสมัคร คณะที่เปิดรับ 4,001 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรงTCAS62 รอบที่ 3 ระบบรับตรงร่วมกัน ม.แม่ฟ้าหลวง 2562 กำหนดการรับสมัคร 17 29 เมษายน 2562 จำนวนที่เปิดรับ 1,765 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2562 กำหนดการรับสมัคร 17 29 เมษายน 2562 จำนวนที่เปิดรับ 1,539 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรงTCAS62 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 กำหนดการรับสมัคร 17 29 เมษายน 2562 คณะที่เปิดรับ 123 สาขา รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562จำนวน 280 อัตรา ได้แก่ - กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป -...
by Eduzones Pr News
พีบีไอซี มธ. เปิดรับตรงรอบ 2หลักสูตรไทย จีน อินเดีย กรุงเทพฯ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับตรงรอบที่สอง (Portfolio 2) 3 หลักสูตร ได้แก่ จีนศึกษา อินเดียศึกษา...
by Eduzones Pr News
เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!โครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) โครงการนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว! โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้...
by Eduzones Pr News
สอบสัมภาษณ์เรียนครูสวนสุนันทาวันแรกสุดคึก วันที่ 10 มกราคม2562 การสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปริญญาตรี การรับสมัครด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
แนะเส้นทางไปสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 โลจิสติกส์ สวนสุนันทา หาไม่ยาก เดินทางสะดวกสบายได้หลายช่องทาง สำหรับนักเรียนที่เดินทางสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก GPAX/O-NET/GAT/PAT2 ค่าสมัครสอบ 350 บาท รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก GPAX/O-NET/GAT/PAT2 ค่าสมัครสอบ 350 บาท รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
ของฟรีไม่มีในโลกแต่ผู้เรียนดีมีทุนเรียนฟรี ทุนเพชรสุนันทา..ทุนเรียนฟรีสำหรับผู้เรียนดี เรียนฟรีจนจบหลักสูตร..ตลอดการศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS ภาคปกติ รอบที่ 2 รอบทุนเพชรสุนันทา...
by Eduzones Pr News
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา2562...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 88 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last