นักเรียน รับตรง admissions
รับตรง รอบที่ 1/2 รับแบบ Portfolio ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2561 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 1. คณะศิลปศาสตร์ จำนวนที่รับ 290 คน 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวนที่รับ 235 คน 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนที่รับ 200...
by P'Hand Eduzones
การเตรียมตัวถือว่าเป็นหัวใจของการจะประสบความสำเร็จเลยนะครับ ไม่ว่าจะทำอะไร มีเป้าหมายอะไร หากขาดการเตรียมตัวที่ดีแล้ว ก็ยากครับ ที่จะไปถึงฝั่งฝันของความสำเร็จได้ บทความนี้พี่แฮนด์เลยมาแนะนำการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม...
by P'Hand Eduzones
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561 (การรับด้วยPortfolio)รอบ1/2รับสมัครตั้งแต่วันที่22ธันวาคม 60...
by Eduzones Pr News
บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio รอบที่ 1 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษา รอบ Portfolio รอบที่ 1ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 4 (โรงยิม) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
by Eduzones Pr News
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน , สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน และ...
by Eduzones Pr News
คำถามง่ายๆ เรียนอะไร ที่จบแล้วมีงานทำ?ทั้งน้องๆ และผู้ปกครองหลายท่านอาจจะตอบคำถามนี้ได้ยาก เพราะอาจจะเริ่มตั้งแต่ ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดี หรือมีความฝันในอาชีพ แต่ไม่กล้าเลือกที่เรียน...
by Eduzones Pr News
รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร รับสมัครวันที่ 8 มกราคม 2561 ถึงวันที่9 เมษายน 2561 จำนวนที่เปิดรับ จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา...
by P'Hand Eduzones
ปัจจุบัน เทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากแง่มุม ทั้งการติดต่อสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รวมไปถึงแฟชั่นเสื้อผ้าหรือสิ่งทอ ที่ล้วนต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ...
by Eduzones Pr News
มหิดลอินเตอร์เปิดรับนักศึกษาใหม่4 หลักสูตร 16 สาขา วันนี้ 22 มกราคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ4 หลักสูตร 16 สาขาวิชา...
by tui sakrapee
มหกรรมการศึกษาสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับปี 2018 รวบรวมความรู้ทุกด้านในวงการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนวัยทำงานพร้อมเผยทุกเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในงาน มหกรรมรวมสุดยอดทางลัด เรียนเก่งครบ จบที่เดียว (Mega Education...
by Eduzones Pr News
รับตรง TCAS รอบที่2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ ระบบปกติ จำนวน 5,528 คน และระบบพิเศษ จำนวน 710 คน คุณสมบัติ ระบบปกติ...
by P'Hand Eduzones
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561) แล้วที่คลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 175 คน (หญิง 155 คน ชาย 20 คน ) คุณสมบัติ ค่าสมัคร 250 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
แบบจัดสรรโควตา-โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อเปิดโอกาสพิเศษโดยจัดสรรที่นั่งให้แก่นักเรียนที่เรียนดีในสถาบันการศึกษาที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้...
by P'Hand Eduzones
รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา สารสนเทศศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2561 สมัคร คลิก...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ เป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ...
by Eduzones Pr News
รับตรง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 28 คน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 8 คน คุณสมบัติ...
by P'Hand Eduzones
รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 3,350 คน คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก เกรดเฉลี่ยและการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารบก ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร 2 มกราคม 2561 ถึง 17 เมษายน 2561 จำนวนที่เปิดรับ ทุนกองทัพบก เพศหญิง 20 คน ทุนส่วนตัว เพศหญิง 60 คน เพศชาย 15 คน...
by P'Hand Eduzones
รับตรง TCAS (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชนคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง TCAS โควตา รอบ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS ของหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ และ วศ.บ.ยางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโครงการ TSU Smart Engineering รอบที่ 1/2 การรับด้วย...
by Eduzones Pr News
กรณีนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระบุว่าเทรนด์คณะยอดฮิตในปี 2561 คือ คณะ/สาขาที่มีงานทำ รายได้ดี และมั่นคง ได้แก่...
by Eduzones Pr News
กำหนดการรับสมัคร ค่าสมัคร รายละเอียดการสมัคร ระเบียยการ คลิก website คลิก -----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) เปิดให้ผู้สมัคร พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 วันที่ 10 มีนาคม 2561 >> คลิก แผนที่สนามสอบ >> คลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ระบบ TCAS รอบ 1/2 รับด้วย portfolio ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2561 กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ระบบ TCAS รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2561 กำหนดการรับสมัคร 27 ธันวาคม 2560 - 24 มกราคม 2561 จำนวนที่เปิดรับ รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก...
by P'Hand Eduzones
สทศ.ปิดรับสมัครแกต-แพต-สามัญ 9 วิชาแล้ว ผลปรากฏว่ายอดสมัคร 4.3 แสนคน ผอ.สทศ.ฝากนักเรียนตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และเตรียมสอบ ช่วงเดือนก.พ. และมี.ค.61 วันนี้(26 ธ.ค.)รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 22-28 ธันวาคม 2560 จำนวนที่เปิดรับ คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
Page 1 of 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last