นักเรียน รับตรง admissions
ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ TCAS61 ข้อมูลการรับเข้าทั้ง 5 รอบ ล่าสุด คลิก Website คลิก...
by P'Hand Eduzones
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System (TCAS) รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX รายละเอียด รอบที่ 2...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ด้วยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 60 กำหนดการรับสมัคร ยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือสงใบสมัครสอบทางไปรษณีย วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ถึงวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560...
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 กำหนดการรับสมัคร จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร (ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น) วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-15.30 น. เฉพาะ 23 มิถุนายน 2560...
by P'Hand Eduzones
รับตรงEAU มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปี 2560 สวัสดีจ้า..วันนี้พี่ๆEDUZONES มาแนะนำมหาวิทยาลัยรอบหลังแอดมิชชันใครหลุดแอดวันนี้พี่ขอแนะนำมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียสำหรับน้องๆ...
by Eduzones Pr News
รับตรง (รอบ 3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560 กำหนดการรับสมัคร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๔๓) ณ...
by P'Hand Eduzones
ประธานทปอ. ชี้ "TCAS" ปฏิรูประบบรับสมัคร-คัดเลือก เชื่อไม่เครียดแบบ "เอนทรานซ์" ดี "แอดมิชชั่น" วันที่ 19 มิ.ย.ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)...
by P'Hand Eduzones
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา สัปดาห์สุดท้าย สมัคร ป.ตรี รอบ Admissions ตรง สมัครวันนี้ - 22 มิ.ย. 60 เริ่มเรียนทันที โทร 02-763-2601-5 เปิดรับสมัครประเภท Admissions ตรง (GAT/PAT) ปีการศึกษา 2560...
by Eduzones Pr News
รับสมัครนักศึกษารอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ (เป็นกรณีพิเศษ) คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต 60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ (เป็นกรณีพิเศษ) รอบยื่นผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, GAT, PAT2 และ GPAX...
by P'Hand Eduzones
เคล็ดลับพิชิตสอบสัมภาษณ์ ADMISSIONS อันดับแรกพี่แฮนด์อยากให้ทุกคนที่มีรายชื่อมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องกังวล ส่วนหนึ่งสบายใจได้ เพราะเกือบ 100 % มหาวิทยาลัยเขาจะรับเอาไว้ทั้งหมด จึงไม่ต้องกังวลใจอะไรมาก...
by P'Hand Eduzones
มศว. ก็เพิ่ม!! มศว.ประกาศปรับจำนวนรับ แอดมิชชัน'60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายเอียดแนบท้ายประกาศ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารการศึกษาดีๆ...
by Eduzones Pr News
ข้อมูลการรับนิสิต ม.นเรศวร ระบบ TCAS รอบที่ 1 ความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ดนตรี/ทัศนศิลป์ รับ 142 ที่นั่ง จากที่ ทปอ. ได้เปลี่ยนรูปแบบระบบรับเข้าใหม่เป็นระบบ TCASยอดรับสมัครใหม่ระบบ TCAS ม.นเรศวร รับ 5,142...
by P'Hand Eduzones
TCASเริ่มแล้ว!จุฬาฯให้โควตานักเรียนสาธิตจุฬาฯ80คนเป็นครั้งแรก ยันต้องสอบแข่ง ไม่ล็อคสเปค พร้อมขยายโอกาสให้โรงเรียนอื่นๆ ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2560 เช็คที่ คลิก...
by P'Hand Eduzones
ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น บัดนี้ สมาคม ทปอ. ขอแจ้งการประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2560...
by P'Hand Eduzones
ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน และ28 มิถุนายน - 2...
by Eduzones Pr News
กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร 500 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
ไม่ติดแอดต้องทำอย่างไร มีผู้สมหวังย่อมก็ต้องมีผู้ผิดหวังนะครับ สำหรับการแอดมิชชันก็เช่นกัน แต่ถึงแม้ว่าน้องๆจะไม่สมหวังกับการแแอดมิชชันก็ใช่ว่าทุกอย่างจะพังหมดสิ้นหนทาง น้องๆยังมีโอกาสครับ...
by P'Hand Eduzones
ติดแอดแล้วไปไหน(ต่อ) สำหรับน้องๆทุกคนที่สอบติดแอดมิชชัน เส้นทางยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับ ยังมีสิ่งที่น้องๆหลังการประกาศผล นั่นก็คือ 1.การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ สำหรับสอบสัมภาษณ์ของแอดมิชชันนั้น...
by P'Hand Eduzones
รับตรง ครั้งที่3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร13 - 29 มิถุนายน2560 จำนวนรับ คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก ค่าสมัคร 600 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์คลิก ระเบียบการคลิก...
by P'Hand Eduzones
รับตรง รอบที่3 มศว 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดรับสมัครนักเรียนฝึกหัดเพื่อเดบิวต์เป็นนิสิตใหม่ รอบที่ 3 (รอบหลังแอดมิชชั่น) ปีการศึกษา 2560! 6 คณะ 18 สาขาวิชา 452 ที่นั่ง! โดยการยื่น GAT-PAT-9 วิชาสามัญ...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการประกาศผล Admissions ประจำปี 2560 จาก ทปอ. ทปอ. ได้แจ้งกำหนดการ การประกาศผลแอดมิชชันประจำปี 2560 ออกมาแล้วนะครับ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดังนี้ 1. เวลา 11.00 น....
by P'Hand Eduzones
ม.อ. จับมือ 3 ฝ่าย จัดหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมยาง หลักสูตรแรกของประเทศไทย เผยแนวโน้มความต้องการบัณฑิตเฉพาะทางที่มากขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า...
by P'Hand Eduzones
รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา 2560 กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ 42 คน คุณสมบัติ โครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป -...
by P'Hand Eduzones
รับตรง คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 60 กำหนดการรับสมัคร จำนวนรับ 60 คน คุณสมบัติ - เป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า - เกรดเฉลี่ย 4...
by P'Hand Eduzones
เปิดระบบตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ ทปอ.เปิดระบบตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ แอดมิชชัน ปี 2560 โดยน้องๆสามารถเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 มิ.ย....
by P'Hand Eduzones
สรุปข้อมูล กสพท 61 มาดูมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง กสพทในปี 61 นี้ จะอยู่ในระบบ TCAS รอบที่3 หรือ รับตรงร่วมกันนะครับ เพราะฉะนั้นน้องๆที่อยากจะสอบ กสพท ในปีนี้จะเลือก กสพท ต่างหากแล้วมาเลือกที่อยู่ระบบรับตรงรอบ 3 ได้อีก 3...
by P'Hand Eduzones
สรุป การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS61มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบจากทางมหาวิทยาลัย ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน...
by P'Hand Eduzones
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี (KU77) ปีการศึกษา 2560 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2560 จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบโควตา ระบบรับตรง...
by P'Hand Eduzones
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา O-NET ปีการศึกษา 2560 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศรายละเอียด รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เนื้อหาการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้ คลิก ระดับชั้น...
by P'Hand Eduzones
Page 1 of 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last