นักเรียน รับตรง admissions
เหลือเพียง 3 วันสุดท้ายเท่านั้นนะครับ สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์3 หลักสูตรนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ -...
by Eduzones Pr News
น้องๆ หลายคนที่ยื่นสมัคร TCAS62 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คงจะตั้งตารอการประกาศผลในวันที่ 28 มกราคม 2562 แต่ก่อนจะถึงวันนั้น ยังมีเรื่องสำคัญที่น้องๆ ต้องโฟกัส นั่นคือ การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์...
by Eduzones Pr News
พีทีที โกลบอล เคมิคอล มอบรางวัลผลการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 4 หัวข้อ เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม 39 รางวัล เพื่อเข้าใจประโยชน์ของปิโตรเคมี นายสุพัฒนพงษ์...
by Eduzones Pr News
สจล. เปิดรับตรง แพทยศาสตร์ อินเตอร์ รอบ 1 กรุงเทพฯ 12 ธันวาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในปีการศึกษา 2562 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครออนไลน์เท่านั้น ในรอบที่ 1 Portfolio...
by Eduzones Pr News
จำนวนรับ เปิดรับ 5,426 คน เกณฑ์คัดเลือก ใช้ GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ (องค์ประกอบคะแนนคัดลือก) ใช้ O-NET(เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ) เกณฑ์คะแนนดูที่ >>คลิก...
by P'Hand Eduzones
กำหนดการดำเนินการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 2562 รับสมัคร : 11 ธ.ค. เวลา 9.00 น. - 25 ธ.ค. เวลา 23.59 น. ชำระเงิน : 11 ธ.ค. เวลา 9.00 น. - 26 ธ.ค. เวลา 20.00 น. ดูรายละเอียดที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กำหนดการดำเนินการสมัครสอบ 9...
by P'Hand Eduzones
ใครอยากเรียน อยากทำงานด้านเกม ตอนนี้มีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาจัดการอีสปอร์ตแล้วนะครับ น้องๆคนไหนสนใจเรียน สมัครได้ที่...
by Eduzones Pr News
รายชื่อสนามสอบในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ในการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อสนามสอบในเขตกรุงเทพมหานคร...
by P'Hand Eduzones
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >คู่มือการใช้งานระบบ TCAS62 สำหรับผู้สมัคร รอบที่ 1 Portfolio ----------------------------------------------------------------------------------------------------------...
by P'Hand Eduzones
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2562 กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ เปิดรับ 5 คณะ รวม 686 คน รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา/แขนงวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน...
by Eduzones Pr News
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ได้แก่ 1. วารสารศาสตร์...
by Eduzones Pr News
TCAS ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา 6 สาขา พลาดไม่ได้...ดีกรีปริญญาโลจิสติกส์ สวนสุนันทา อนาคตที่จับต้องได้... สนใจสมัครดูรายละเอียดที่ >> www.cls.ssru.ac.th...
by Eduzones Pr News
6 สาขา พลาดไม่ได้ TCASโลจิสติกส์ สวนสุนันทา TCAS ปีการศึกษา 2562 สมัครเรียนกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา 6 สาขา พลาดไม่ได้...ดีกรีปริญญาโลจิสติกส์ สวนสุนันทา อนาคตที่จับต้องได้......
by tui sakrapee
กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ รับ 3,296 คน รายละเอียดการรับสมัคร ตารางแสดงจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
การรับสมัคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการรับสมัคร คณะที่เปิดรับ รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการhttp://www.pccms.ac.th/?p=3905...
by P'Hand Eduzones
1.ใครต้องลงทะเบียน - ชั้นนะสิๆ #dek62 #เด็กซิ่ว ทุกคนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ #TCAS ครับ ลงทะเบียนที่ www.mytcas.com ใช้รหัสบัตร ปชช ตั้งรหัสผ่านเอง ใส่อีเมล์ที่เข้าได้ ใช้งานได้จริง เปิดลงทะเบียนวันแรก 1 ธ.ค....
by P'Hand Eduzones
ประกาศรับสมัครสาขาพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ ปริญญาตรี รอบ PORTFOLIO มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นที่...
by Eduzones Pr News
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Inter 1 Portfolio 1วันนี้ ถึง 25 พฤศจิกายนนี้ สมัคร&รายละเอียดเพิ่มเติมทางคลิก...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 กำหนดการรับสมัคร คณะที่เปิดรับ รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
10 เรื่องที่สำคัญ ที่น้องๆ #dek62 ควรจะรู้ก่อนการสมัคร #TCAS รอบที่1 #portfolio 1.อยากเข้าที่ไหนต้องอ่านระเบียบการที่นั่น อันนี้พี่แฮนด์ขอขึ้นเป็นบทเรียน 101 ประจำเด็ก #TCAS ทุกรอบเลยละกัน โดยเฉพาะในรอบที่1...
by P'Hand Eduzones
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา โครงการความร่วมมือกับบริษัท โฮมโปร เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สมัคร Online คลิก...
by P'Hand Eduzones
เรียนอะไรไม่ตกงาน ตอบโจทย์ภาครัฐบาล มรภ.สวนสุนันทา เปิด health promotion แล้วรู้ยัง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รหัส 2239 นับถอยหลังการรับสมัครรอบที่1...
by Eduzones Pr News
ปฏิทินรับสมัครระบบ TCAS 5 รอบ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2562 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ website...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน 2562 กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการ คลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 1-15 ธ.ค. 2561 คณะที่เปิดรับ รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการคลิก เว็บไซต์การรับสมัครคลิก...
by P'Hand Eduzones
นักกิจกรรม นักล่ารางวัล ต้องรู้! ทปอ. เผย 5 ทริค TCAS62 รอบยื่นแฟ้มสะสมผลงาน โอกาสของน้องๆที่มากกว่าแค่คะแนนสอบ กรุงเทพฯ 13 พฤศจิกายน 2561- หลายเรื่องหนักใจของน้องๆ...
by Eduzones Pr News
ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2562 กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 1-15 ธ.ค. 2561 คณะที่เปิดรับ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -...
by P'Hand Eduzones
Page 1 of 86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last