นักเรียน
รวมทุนม.ปลาย!เรียนดี-มีความสามารถ-คิดสร้างสรรค์ พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์เช่นเคยครับ กับทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ หรือจะเป็นของภาครัฐและภาคเอกชน...
by tui sakrapee
เปิดให้ 83 ทุนระดับมัธยมทั่วประเทศ มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3 - 4 ทั้ง สายสามัญและสายอาชีพ...
by tui sakrapee
เปิดรับ28เยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอประกาศการรับสมัครเยาวชน เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ ๑๙ (The XIXth World youth and Students Festival) ณ ณ...
by tui sakrapee
สพฐ.เปิดคัดนักเรียนรับทุนแลกเปลี่ยน YFU สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกเรียนในสังกัด ให้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561 - 2562 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน...
by tui sakrapee
ข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ TCAS61 ข้อมูลการรับเข้าทั้ง 5 รอบ ล่าสุด คลิก Website คลิก...
by P'Hand Eduzones
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System (TCAS) รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX รายละเอียด รอบที่ 2...
by P'Hand Eduzones
100ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิมให้ระดับประถม-อุดมศึกษา โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา หัวข้อ แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประกาศมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ...
by tui sakrapee
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณเปิดให้30ทุนระดับปวช.-ปริญญาตรี กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้ารับทุนโครงการ "เอราวัณช้างเผือก ปี3" ประจำปี 2560...
by tui sakrapee
ทุนประกายเพชรเรียนฟรีมีเงินเดือนที่ม.กรุงเทพ วันนี้ขอแนะนำทุนที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีน้อง ๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทุก ๆ ปี โครงการนี้ชื่อว่าโครงการ "ทุนประกายเพชร"...
by tui sakrapee
พานาโซนิคให้ทุนสร้างสรรค์คอนเซ็ปconnected โครงการ สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค ประจำปี 2560Panasonic Kid Witness News 2017 เปิดโอกาสให้น้องๆ วัยประถมและมัธยมได้แสดงฝีมือสร้างผลงาน โชว์ไอเดีย...
by tui sakrapee
ค่ายข้าว 4 ภาค ปี 2560 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2560 ภายใต้โครงการ อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)...
by Eduzones Camping
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครตั้งแต่บัดนี้ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท...
by Eduzones Pr News
รับตรง ด้วยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 60 กำหนดการรับสมัคร ยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือสงใบสมัครสอบทางไปรษณีย วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ถึงวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2560...
by P'Hand Eduzones
รับตรง สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 กำหนดการรับสมัคร จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร (ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น) วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-15.30 น. เฉพาะ 23 มิถุนายน 2560...
by P'Hand Eduzones
หลักสูตรภาษาเกาหลีระยะสั้นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติพูกย็อง (PKNU) รายละเอียดของหลักสูตร สถาบัน: มหาวิทยาลัยแห่งชาติพูกย็อง (PKNU) เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระยะเวลา: 31 ก.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 (2 สัปดาห์)...
by Eduzones Pr News
ปรับใหม่!72ทุนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เปิดรับม.3เรียนต่อม.ปลาย "โรงเรียนกำเนิดวิทย์"ของกลุ่มปตท.ที่เปิดรับมา3 รุ่นแล้ว และก็ได้สร้างความน่าสนใจได้อย่างมากมายจากการที่ให้ทุนเรียนฟรี รวมทั้งจัดการศึกษาสำหรับน้อง ๆ...
by tui sakrapee
600 ทุนเรียนผู้ช่วยการพยาบาล-พนักงานโรงพยาบาล นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯกทม. แถลงว่า กทม. ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาฟรีแก่นักเรียน กทม....
by tui sakrapee
STC สร้างเชฟอาหารไทยมาตรฐานอินเตอร์ แน่นองค์ความรู้-พร้อมเปิดร้านอาหารในต่างแดน การขาดแคลนเชฟอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สถาบันการศึกษาต่างหันมาผลิตเชฟอาหารไทยส่งออกกันมากขึ้น...
by tui sakrapee
The Cornell International Summer Debate Camp 2017 มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งเป็น 1 ในสมาชิก Ivy League Universities จัดโครงการ Cornell International Summer...
by Eduzones Camping
แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Startup Boot Camp@DPU มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในการทำธุรกิจเข้าร่วมโครงการเพื่อเฟ้นหาไอเดียธุรกิจสุดเจ๋ง โดยมีผู้สอนจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ Startup...
by Eduzones Camping
Intro to PBIC ค่ายติวสรุปและแนะแนวเนื้อหาเพื่อเตรียมสอบข้อเขียนเรียงความภาษาอังกฤษสู่ภาควิชาจีนศึกษา อินเดียศึกษา ไทยศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับวิทยาลัยฯ ค่าย Intro...
by Eduzones Camping
WeLingo Chinese Workshop @ Supermarket เพราะการเรียนภาษาต้องฝึกนำมาใช้จริงให้เป็น ขอชวนน้องๆมาเรียนรู้ และค้นหาความชอบในภาษาจีนกลางโดยผ่านการเรียน และทำกิจกรรมบทบาทสมมุติ WeLingo Chinese Workshop @ Supermarket...
by Eduzones Camping
รับตรงEAU มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปี 2560 สวัสดีจ้า..วันนี้พี่ๆEDUZONES มาแนะนำมหาวิทยาลัยรอบหลังแอดมิชชันใครหลุดแอดวันนี้พี่ขอแนะนำมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียสำหรับน้องๆ...
by Eduzones Pr News
รับตรง (รอบ 3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560 กำหนดการรับสมัคร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๔๓) ณ...
by P'Hand Eduzones
ประธานทปอ. ชี้ "TCAS" ปฏิรูประบบรับสมัคร-คัดเลือก เชื่อไม่เครียดแบบ "เอนทรานซ์" ดี "แอดมิชชั่น" วันที่ 19 มิ.ย.ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)...
by P'Hand Eduzones
CP Global Talent #3 Great chance for Scholarship Opportunity! Panyapiwat Institute of Management sponsored by CP Group is offering scholarships covering from 30% up to 100% of tuition fees. Lets take this great...
by Eduzones Camping
PEAK NO BORDERS BASKETBALL CAMP PEAK NO BORDERS BASKETBALL CAMP ปี 2 แคมป์สอนบาสแบบ NBA TRAINING ฝึกเข้ม โดยโค้ชระดับมืออาชีพและเพื่อนร่วมแคมป์ทั้งไทยและต่างชาติ ให้คุณได้ฝึกฝน...
by Eduzones Camping
A Monstect Calls 2 ค่ายติวสถาปัตย์จุฬา 60 กลับมาอีกครั้งกับค่ายติวความถนัดสถาปัตย์จุฬาฯ60 ! ติววาดรูปและเลคเชอร์ความรู้ที่ใช้ในการสอบ PAT4 แนะแนวการสอบจากพี่ๆสถาปัตย์จุฬาฯ และกิจกรรมเวิร์คชอปอีกมากมาย...
by Eduzones Camping
MedQuiz KKU2017 รู้ไหมว่าเป็นนักเรียน ม.ปลาย ก็มีความรู้ช่วยคนอื่นเหมือนแพทย์ได้ กับงาน MedQuiz KKU 2017 งานแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้ไหมว่าเป็นนักเรียน ม.ปลาย...
by Eduzones Camping
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา สัปดาห์สุดท้าย สมัคร ป.ตรี รอบ Admissions ตรง สมัครวันนี้ - 22 มิ.ย. 60 เริ่มเรียนทันที โทร 02-763-2601-5 เปิดรับสมัครประเภท Admissions ตรง (GAT/PAT) ปีการศึกษา 2560...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 787 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last