นักเรียน
ทปอ.เคาะแล้ว!! ค่าสมัครรอบ3 รอบ4 ในระบบ TCAS วันนี้(20 ส.ค. 2560) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้จัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่4/2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์...
by P'Hand Eduzones
https://bussayamas123.wordpress.com/คณิตศาสตร์-ม-2/ ที่มา@kru.arthur...
by Advisor
http://logicalroot.com/คณิตศาสตร์สิงคโปร์/ ที่มา @kru.arthur...
by Advisor
ค่าย TNI World Class ครั้งที่ 3 ค่าย TNI World Class ครั้งที่ 3 มาแล้ว ค่ายดีๆที่จะให้น้องๆได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา จากทางสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น และนอกจากนี้ภายในค่ายยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายให้น้องๆได้เข้าร่วม...
by Eduzones Camping
Global Company Visit Program #25 DC (Mhachai) Have you ever wondered why 10,000 branches of 7-11 always have goods to sell for customers for 24 hours? Where those goods came from? How is the process to manage stock and...
by Eduzones Camping
NMU Open House เปิดบ้านมหาวิทยาลัยสุขภาพเพื่อคนเมือง ครั้งแรกของการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ที่จะทำให้น้องๆ ได้มาสัมผัสถึงอาชีพทางด้านสุขภาพโดยตรงกับพี่ๆ จากแต่ละคณะด้วยตนเอง...
by Eduzones Camping
Super Fun English Camp Organic Happy Day @ ไร่ปลูกรัก จ.ราชบุรี กิจกรรมนี้ ชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการทำฟาร์มออร์แกนิก ณ ไร่ปลูกรัก ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแนวเกษตรที่ผสานกิจกรรมภาษาอังกฤษ...
by Eduzones Camping
ค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 14 #TUYEC14 กลับมาอีกครั้งกับค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ครั้งที่ 14 #TUYEC14 ค่ายที่จะพาน้องๆม.ปลายหรือเทียบเท่า มารู้จักว่า เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นยังไง ไม่ใช่เพียงแค่นั้น...
by Eduzones Camping
กสพท. ประกาศ นักเรียนในไทยใช้วุฒิ GED หรือ IGCSE สมัครกสพท ไม่ได้!!! น้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศไทย ไม่สามารถใช้วุฒิ GED/IGCSE สมัครสอบวิชาเฉพาะของ กสพท กสพท จะใช้วุฒิ GED/IGCSE...
by P'Hand Eduzones
Englistar IELTS MOCK TEST ทดลองสอบฟรี เตรียมความพร้อมเข้าอินเตอร์ ทักษะของคุณคือ IELTS 5.0, 5.5, 6.0 หรือ 6.5!? ทดลองสอบฟรี! เพื่อรู้ระดับความสามารถ IELTS และ MUIC ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบหลายพันบาท ทดลองสอบฟรี!...
by Eduzones Camping
KGE CAMP 8 กลับมาอีกครั้งกับ KGE CAMP ขอเชิญน้องๆ มัธยมปลาย สายวิทย์-คณิตฯ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรเคมี มาร่วมค้นหาว่าวิศวกรเคมีเรียนอะไร ต่างจากวิทยาศาสตร์เคมีอย่างไร และจะสนุกแค่ไหน? พบกันได้ที่ KGE CAMP ครั้งที่...
by Eduzones Camping
รับตรงรอบที่ 1 รับตรง Portfolio คณะ ICT ม.มหิดล 2561 รอบ 1 ICT - รับตรง Portfolio แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ คุณสมบัติทางการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)...
by P'Hand Eduzones
อธิการบดี ม.ร. วางศิลาฤกษ์ อาคารศรีสวาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารเรียนแห่งใหม่ สำหรับเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน แหล่งค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สถานฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์...
by NEWs_RU
ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดมหกรรมภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2560 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ โดยการสนับสนุนของสำนักทูตวัฒนธรรม...
by tui sakrapee
SoA+D Creative Camp เรารู้ว่าทุกคนนั้นใหม่สำหรับทุกอย่าง น้องๆ ก็เช่นกัน เราจะพาน้องมาเปิดหูเปิดตากับบรรยากาศการเรียนสไตล์สถาปัตย์ ภายใต้ตีม หนังสด เพราะไม่มีใครรู้อนาคต เราเลยต้องกล้าที่จะลอง กล้าที่จะเสี่ยง...
by Eduzones Camping
2B-KMUTT #15 ลองใช้ชีวิตนักศึกษาและลงมือทำงานวิจัยจริง!! 2B-KMUTT #15 โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.5 และ ปวช.ปี 1-2 ทั่วประเทศ และนักเรียนจากต่างประเทศที่สนใจนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์...
by Eduzones Camping
ค่ายมินิเพาะกล้าครั้งที่ 12 ค่ายที่จะจุดประกายความฝันสู่วันเป็นหมอ มาแล้ว!!! ค่ายมินิเพาะกล้าครั้งที่ 12 ค่ายที่จะจุดประกายความฝันของน้องๆในการเรียนต่อบนเส้นทางของการเป็นแพทย์ อยากรู้ ว่าจะเป็นยังไง...
by Eduzones Camping
วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ศูนย์ฯอุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ CLS ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ CLS...
by Eduzones Pr News
การสอบ BMAT คืออะไร/ใช้เพื่ออะไร/ค่าสมัครเท่าไหร่ BMAT คือการสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment คะแนน BMAT ใช้ทำอะไร ?...
by P'Hand Eduzones
เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ...
by P'Hand Eduzones
SET เยาวชนดนตรี ให้ทุนเรียนดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล การประกวด SET เยาวชนดนตรี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 สุดยอดเวทีการประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว ระดับเยาวชน...
by tui sakrapee
หมอไร้สารเคมี!เรียนแพทย์แผนจีน 5 ปี ราชภัฏจันทรเกษม ศาสตร์ด้านการแพทย์ ถือเป็นศาสตร์ที่สำคัญต่อมนุษย์มาก ทั้งการป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟู เสริมสมรรถภาพ ฯลฯ...
by tui sakrapee
ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ Teacher SSRU / Studen SSRU และ Officer SSRU กันได้แล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601232...
by Eduzones Pr News
สวนสุนันทา เชิญร่วม"ปันน้ำใจจากพี่สูน้อง" ตอบแทนสังคม (CSR) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility)...
by Eduzones Pr News
รวมโครงการที่เปิดรับในรอบที่ 1 ระบบ TCAS คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร 2561 Clearing House รอบที่ 1(ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการสอบคัดเลือก เดือนธันวาคม 2560) 1....
by P'Hand Eduzones
ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไป We must cut through the red tape. ไฟลท์บินตอนกลางคืน และถึงที่หมายช่วงเช้า I took the red eye from California to New York last night and now I am exhausted. โดนจับได้คาหนังคาเขา He...
by Advisor
ซองขาว (จดหมายให้ออกจากงาน) They gave me my pink slip last week, so Ive got to find a new job now. **ทำไมต้อง Pink? อันนี้เท่าที่หาข้อมูลได้ เค้าว่ามันมาจากทางฝั่งอเมริกาที่เวลาจะเลิกจ้างพนักงาน...
by Advisor
โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวกรรมเครื่องกลและธุรกิจวิศวกรรม) ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม...
by Eduzones Camping
ค่ายตะกายฝันสู่วันเป็นแพทย์ทหารครั้งที่ 5 อยากเป็นหมอ? อยากเป็นทหาร? แล้วหมอทหารล่ะ เป็นยังไง ??? มาร่วมถอดหน้ากากพร้อมกันได้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 แล้วจะรู้ว่า หมอทหาร...
by Eduzones Camping
ค่ายเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 เพราะการเลือกคณะไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องหาคณะที่ใช่สำหรับเรา เศรษฐศาสตร์จะใช่ทางของเราหรือไม่ หาคำตอบได้ใน ค่ายเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 รับสมัครจำนวนจำกัด!!! - น้องๆ จะได้รู้ว่า...
by Eduzones Camping
Page 1 of 796 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last