นักเรียน แนะนำหลักสูตร (Thai/Inter)
โลจิสติกส์สวนสุนันทาเดือดรับแค่1พันแห่สมัครเฉียดครึ่งหมื่น แนะเคล็ดสอบติด ต้องลุยสมัครระบบ TCAS ตั้งแต่รอบแรก "โลจิสติกส์สวนสุนันทา"เปิดยอดนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อปี 60 ทะลุจุดเดือดเฉียดครึ่งหมื่น แต่รับได้แค่ 1,040...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดสาขาใหม่ การเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship) หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นหลักสูตรใหม่ที่แสตมฟอร์ดได้ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อม...
by tui sakrapee
ตอบโจทย์4.0!เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนสุนันทา ... จัดเต็มทุกสาขา เดินหน้าสู่อนาคต... ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ ValueBased Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ...
by tui sakrapee
MSU Undergraduate Scholarships โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2560 หรือสอบผ่าน GED (General Educational...
by Eduzones Pr News
หลักสูตรภาษาเกาหลีระยะสั้นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติพูกย็อง (PKNU) รายละเอียดของหลักสูตร สถาบัน: มหาวิทยาลัยแห่งชาติพูกย็อง (PKNU) เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ระยะเวลา: 31 ก.ค. 2560 11 ส.ค. 2560 (2 สัปดาห์)...
by Eduzones Pr News
STC สร้างเชฟอาหารไทยมาตรฐานอินเตอร์ แน่นองค์ความรู้-พร้อมเปิดร้านอาหารในต่างแดน การขาดแคลนเชฟอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สถาบันการศึกษาต่างหันมาผลิตเชฟอาหารไทยส่งออกกันมากขึ้น...
by tui sakrapee
แห่งแรกเอเชีย! มัณฑนศิลป์ ศิลปากรเปิดตัวหลักสูตรใหม่ นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร เปิดตัวหลักสูตร ป.โท นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในเอเชีย...
by tui sakrapee
STCปรับหลักสูตรไฟฟ้าฯชูจุดเด่นเน้นการวางระบบควบคุมอัตโนมัติ การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและอาคารสูง ส่งผลให้อาชีพช่างไฟฟ้ามีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นอาชีพที่ขาดแคลนของตลาด...
by tui sakrapee
มหิดลจับมือม.ดังอังกฤษเปิดหลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์THAI-UK ม.มหิดล จับมือ University of Strathclyde เปิด หลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ THAI-UK ระหว่าง Mahidol-Strathclyde มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากร...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดหลักสูตรใหม่ ปี' 2560 สาขา การตลาด วิชาเอกเปิดใหม่ _______________________________________________________________________________________...
by Eduzones Pr News
HIGHSCHOOL IN JAPAN สอบตรงเรียนต่อ ม.ปลายที่ญี่ปุ่น ฝึกวินัย ได้ความรู้ ภาษา และประสบการณ์ จบมัธยมปลายที่ญี่ปุ่น สอบเข้า-เรียนต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้เลย ใช้เวลาเรียนเท่ากับเพื่อนๆ ในไทย แต่ได้ภาษาเพิ่มขึ้นมา...
by Eduzones Pr News
STC ปั้นหลักสูตรอาหารไทยกระหึ่มโลก เปิดสาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ความนิยมบริโภคอาหารไทยในต่างประเทศยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี...
by tui sakrapee
เปิดใจคณบดีศิลปกรรมสวนสุนันทา.. ทำไม?..ต้องเรียนแบบอาศรม ติวเข้มตัวต่อตัว ไม่ชัวร์ห้ามผ่าน! ถามกันมาทุกยุคสมัยว่าถ้าจะเรียนด้าน ศิลปกรรม จบมาจะไปทำอะไร ถ้าเป็นยุคเก่าก่อนคงจะตอบยากเพราะส่วนใหญ่จะออกแนวศิลปินไส้แห้ง...
by tui sakrapee
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (Microbiology) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนอะไร ?? จุลชีววิทยา(Microbiology) คือ การศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือ จุลินทรีย์ (Microorganism) ทั้งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น...
by Minddii
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Faculty of Information and Communication Technology ) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรียนอะไร ??...
by Minddii
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ?? ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดคณะดนตรี และ สาขาดนตรีทั้งเอกการแสดงดนตรี ดนตรีอุตสาหกรรม...
by Minddii
โบราณคดี (Archaeology) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนอะไร ?? โบราณคดี(Archaeology) คือ วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจากการขุดค้น...
by Minddii
โรงเรียนประจำดีมั้ย?ตัวแทนENSRโรงเรียนดังจากสวิสบินมาตอบทุกคำถามฟรี เรียนในโรงเรียนประจำดีอย่างไร น่าเรียนหรือไม่ โดยเฉพาะการไปเรียนโรงเรียนประจำที่สวิตเซอร์แลนด์Ecole Nouvelle de la Suisse Romande (ENSR)...
by tui sakrapee
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace engineering) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศเรียนอะไร ?? วิศวกรรมการบินและอวกาศ (อังกฤษ: Aerospace engineering)...
by Minddii
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (Medical & Science Media) เรียนอะไร ?? เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบ และผลิตสือทางการแพทย์และสาธารณสุข...
by Minddii
สาขากีฏวิทยา (Entomology) สาขากีฏวิทยา เรียนอะไร ?? กีฏวิทยา(อังกฤษ:Entomology) เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มของแมลงแมลงมีความสัมพันธ์มากมายหลายทางต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ...
by Minddii
"สาขาวิชาสื่อนฤมิตร" New media design (NMD) สาขาวิชาสื่อนฤมิตเรียนอะไร ?? สื่อใหม่, สื่อนฤมิต, นิวมีเดียหมายถึง การเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการ...
by Minddii
ชีววิทยา( Biology ) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนอะไร ?? ชีววิทยา(อังกฤษ:Biology) เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ(natural science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึง โครงสร้าง การทำงาน...
by Minddii
สาขากายภาพบำบัด ( Physical Therapy หรือ Physiotherapy หรือย่อว่า PT ) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? กายภาพบำบัดคืออะไร กายภาพบำบัด จะกระทำโดยนักกายกายภาพบำบัด(Physical therapist หรือ Physiotherapist...
by Minddii
ทันตแพทยศาสตร์(Dentistry) เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ? เรียนเกี่ยวกับอะไร ? ทันตแพทยศาสตร์(อังกฤษ: dentistry) เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก...
by Minddii
วิศวกรรมเหมืองแร่ ( Mining Engineering ) เรียนเกี่ยวกับอะไร ? วิศวกรรมเหมืองแร่(อังกฤษ: Mining Engineering) สาขาวิศวกรรมที่เก่าแก่เป็นประยุกต์ความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก...
by Minddii
" นิเทศศาสตร์ " (Communication Arts) เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนอะไร? นิเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ บทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและอื่น ๆ...
by Minddii
ไมซ์ (mice) เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาไมซ์ (mice) คือ วิชาการจัดการประชุมนิทรรศการ หรืออาจเรียกว่าสาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์ที่ในแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป...
by Minddii
ธุรกิจการบิน เรียนอะไร เรียนที่ไหน จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจ ได้แก่...
by Minddii
" แพทย์แผนไทยประยุกต์ " เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนอะไร? สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นวิชาชีพที่นำศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและประชาชน ด้วยเวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจวินิจฉัย บำบัด...
by Minddii
Page 1 of 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last