นักเรียน แนะนำหลักสูตร (Thai/Inter)
คณะเภสัชศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนอะไรบ้าง? ศึกษาเกี่ยวกับการปรุงผสม ผลิต และจ่ายยา รวมถึงการเลือกสรรจัดหายาสำเร็จรูป เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการ...
by Minddii
DPU เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC เน้นผลิตบัณฑิตรองรับ Thailand 4.0 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) ในปีการศึกษา 2560 นี้ เมื่อวันที่ 22...
by tui sakrapee
คณะศึกษาศาสตร์/คุรุศาสตร์ เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้หรือทักษะต่างๆให้แก่ผู้อื่น...
by Minddii
วิศวกรรมเคมี เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? วิศวกรรมเคมี เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเคมีของวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตต่างๆ...
by Minddii
วิทยาลัยดุสิตธานีผลักดันหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ จับมือโรงเรียนการโรงแรมโลซาน มุ่งพัฒนาการศึกษาด้านการโรงแรมสู่การเป็นต้นแบบในภูมิภาคเอเชีย กรุงเทพฯ --...
by Eduzones Pr News
วิศวกรรมเครื่องกล เรียนอะไร? เรียนที่ไหน? จบไปทำงานอะไร? เรียนเกี่ยวกับอะไร? วิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การประดิษฐ์ คิดค้น การผลิต และการบํารุงรักษาระบบ...
by Minddii
มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciences ให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี-เอก ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย Zuyd University of Applied Sciencesประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก...
by tui sakrapee
DPU เปิดตัวสาขา DigiC หรือ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล สร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวสาขา DigiC หรือ สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ในปีการศึกษา 2560 นี้...
by tui sakrapee
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต Blue Ocean Faculty ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ รายได้ดี จบแล้วได้งาน 100% คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยผลสำรวจภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่า พบบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์...
by tui sakrapee
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต Blue Ocean Faculty ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ รายได้ดี จบแล้วได้งาน 100% คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยผลสำรวจภาวะการมีงานทำของศิษย์เก่า พบบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์...
by Eduzones Pr News
มทร.ธัญบุรีเปิดหลักสูตรปั๊มนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรองรับโลกยุค5G รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา1/2560มทร.ธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี...
by tui sakrapee
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ (พระราม 9) ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น และตอนปลาย เข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร IGCSE (International General Certificate for Secondary Education)และหลักสูตร IB...
by mr.sk@inter
วิทยาศาสตร์ฯ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ปี 60 หลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร กรุงเทพฯ 20 มกราคม2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เตรียมพร้อมสู่ทศวรรษที่ 3 ชูสถาบันนวัตกรรมมหานคร สร้างวิศวกรรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หรือ MUT ปรับภาพลักษณ์ ชูจุดเด่นด้านระบบการเรียน การสอน ผลงานวิจัย...
by Eduzones Pr News
"เรียนจริง ปฏิบัติจริง อย่างมืออาชีพ" คณะนิเทศศาสตร์ (The Faculty of Communication Arts)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการสื่อสารเพื่อธุรกิจ...
by PR_DPU
คณะนิเทศศาสตร์ (The Faculty of Communication Arts) จบแล้วทำงานอะไร ? คณะนิเทศศาสตร์ (The Faculty of Communication Arts) จบแล้วทำงานอะไร ? อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...
by PR_DPU
อนาคตหรู!เรียนได้หลายประเทศ-มีเพื่อนกว่า100ชาติคุณภาพระดับโลก อยากทำงานด้าน โรงแรม รีสอร์ท การท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม ลักซ์ชัวรี่แบรนด์ งานอีเว้นท์ หรือแม้แต่เปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง...
by tui sakrapee
แรงสุด!วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สวนสุนันทา..ทำไม..ต้องที่นี่ โลกที่ย่อแคบจนคล้ายจะเล็กลง ๆ จากเทคโนโลยีที่ล้ำยุคของน้ำมือมนุษย์ ทำให้เกิดนวัตกรรม และการจัดการใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอีกมากมาย...
by tui sakrapee
แจ้งข่าวดีจ้า! FLS InternationalUSA ราคาปีหน้า 2017 ถูกลงไปอีก (ทั้งค่าเรียนและค่า Housing ลดลง) FLS International นักเรียนได้รับส่วนลด 25 % จากค่าเรียนปกติของหลักสูตร: Vacation English (3 ชม ต่อวัน) General English (4...
by Study Overseas Centre
คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.ชวนมาร่วมเปิดเรือน เยือนสิงห์ทอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) จัดโครงการเปิดเรือน เยือนสิงห์ทอง (Open House 2016) ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคาร2 คณะรัฐศาสตร์...
by tui sakrapee
เปิดราคาโปรโมชั่นประจำปี 2017 แล้ว กับ Stewart College-Canada (((ราคานักเรียนไทยเท่านั้น))) Power English หรือ Academic English แบบฟูลไทม์ (25 ช.ม.ต่อสัปดาห์) คิดแค่ CAD $1100/สัปดาห์ หรือ additional แค่ CAD...
by Study Overseas Centre
Impact English College (http://www.impactenglish.com.au) Impact English College เป็นสถาบันภาษาและวิชาการแห่งหนึ่งของ Australia ตั้งอยู่ในใจกลางของกรุง Melbourne ห่างจากสถานที่สำคัญต่างๆ เพียงไม่กี่นาที เช่น สถานี...
by Study Overseas Centre
สวัสดีค่าา!!!!! วันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับวิทยาลัยและแผนการเรียนของเราเองงนะจ๊ะ ทุกๆคนอาจจะสับสนและสงสัยกันว่าการเรียนพนักงานผู้ช่วยพยาบาล(Nurse Aid)กับธุรกิจสถานพยาบาลคือการเรียนแบบเดียวกันไหม คำตอบคือ ไม่ใช่จ้า...
by Mossi KH
คณะและสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยของไทย คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการตรวจโรค วินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัส การแทงเข็ม...
by EZ Editor
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำ หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเคมี 5 โมดูล ใช้ได้กับ โทรศัพท์มือถือ และแทปเล็ต ทั้งในระบบ iOS และ android โดย search ใน app store และ google play โหลดไปใช้กันได้เลย...
by พี่ต้นรัก Eduzones
ทุนเยอะ!ข้อมูลเรียนต่อ-เคล็ดลับขอทุนเรียนฟรีที่ฮอลแลนด์ กลับมาแนะนำข้อมูลการเรียนต่อ พร้อมเปิดตัว "ทุนการศึกษา" อีกครั้ง กับงานนิทรรศการการศึกษา Holland ฮอลแลนด์/เนเธอร์แลนด์ "กล้าคิด กล้าแตกต่าง" !...
by tui sakrapee
ร่วมฟรี!แนะเรียนบริหารธุรกิจบริการกับสถาบันระดับโลกในสวิตเซอร์แลนด์ โอกาสดีมีมาถึงที่อีกครั้ง สำหรับนักเรียน นักศึกษาชาวไทย กับงานแนะนำการศึกษาจาก SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของ...
by tui sakrapee
สายศิลป์ สมัครคณะอะไรได้บ้าง ? นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจาก สายศิลป์-ภาษา และศิลป์-คำนวณ สามารถเลือกเรียนต่อในคณะและสาขาวิชาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นเลิศในด้านภาษา ศิลปะ วิชาการ สื่อสารมวลชน...
by JETTY Ez
รู้ทุกเรื่องฟรี!แนะเรียนบริหารโรงแรม-บริหารธุรกิจบริการระดับโลก โอกาสดีที่สุดของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศกับสถาบันที่มีชื่อเสียง เมื่อ 2 โรงเรียนดังระดับโลก บินมาให้คำแนะนำ...
by tui sakrapee
เปิดห้องเรียนบริหารฯ มทร.ธัญบุรี สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ 4.0 จากการที่รัฐบาลให้นโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทุกมหาวิทยาลัยต่างก็ปรับตัวเพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว ดังเช่นคณะบริหารธุรกิจ...
by tui sakrapee
Page 1 of 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last