นักเรียน ข่าวการศึกษา
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" (Anti-Corruption Education)...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า รายการสมรภูมิไอเดีย ได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิดที่ว่า สิ่งประดิษฐ์...
by Eduzones Pr News
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)...
by Eduzones Pr News
รัฐหนุนงบ 17 หลักสูตร มทร.ธัญบุรีร่วมผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรี ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน และ29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 (ทุกวัน)...
by NEWs_RU
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC) พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงาน โดยเปิดเผยว่า...
by Eduzones Pr News
เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์ ปี 2561 คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท...
by mooBo
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2561วันที่ 5 13 พฤษภาคม 2561 ณ...
by Eduzones Pr News
ประทับใจ!สวนฯรังสิตเสริมสร้างเอกลักษณ์นักเรียน ปลูกฝังคนเก่งและดีสู่สังคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตจัดโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์สวนกุหลาบฯ รังสิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561...
by tui sakrapee
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...
by Eduzones Pr News
มีโปรดีมาบอกต่อ สำหรับน้องๆ ที่เรียนที่อื่นแล้วรู้สึกไม่ใช่ ไม่โดน เพียงย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโชว์บัตรนักศึกษาสถานศึกษาเดิม รับทุนการศึกษาทันที 10,000 บาท ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561...
by PR_DPU
DPU เปิดรับสมัคร นศ.วันนี้ เพียงยื่นคะแนน GAT/PAT/ONET รับทุนทันที 12,500 บาท โอกาสมาแล้ว สำหรับน้องๆ ม.6 เพียงแค่นำคะแนน GAT/PAT/ONET มายื่นสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมรายงานตัว รับทุนการศึกษา 12,500...
by PR_DPU
บัณฑิตครูสวนสุนันทาคว้า 21 ที่นั่งสอบบรรจุครูกทม. ปี 61 บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โชว์ศักยภาพกวาด 21 ที่นั่งในการสอบบรรจุครูกทม. โดยบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่จบการศึกษาในปี 2560...
by tui sakrapee
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.)...
by Eduzones Pr News
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ (สอศ.)...
by Eduzones Pr News
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) กว่า 40 แห่งปลายเดือนเมษายนนี้ พร้อมลงนามความร่วมมือโครงการกลางเดือนพฤษภาคม และเริ่มเปิดเรียนได้ทันช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2561 ศ.คลินิก...
by Eduzones Pr News
วันนี้ (25 เมษายน) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น (Wuhun Railway Vocational of Technology)...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา...
by P'Hand Eduzones
ครั้งหนึ่งในชีวิต.... แทนคุณบิดามารดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมอุปสมบท ในโครงการธรรมศึกษา ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๙-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) มอบหมายให้ นายปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และว่าที่ ร้อยตรีชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา...
by Eduzones Pr News
แผนที่นับเป็นเครื่องมือนำทางอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากแผนที่สามารถบอกข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระยะทาง เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศ และข้อมูลอื่นๆ...
by Eduzones Pr News
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสว่า การเรียนในสถานศึกษาทำให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจหลักการเกษตรอย่างมีหลักวิชา ได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็นประโยชน์กับการเกษตรในหลายๆ ด้าน...
by Eduzones Pr News
คณะกรรมการส่งเสริมฯสวนสุนันทามอบสื่อการเรียนการสอน-อุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมสมทบเงินจัดกิจกรรม...
by tui sakrapee
เผยยอดนักเรียนสมัครTCASน้อยน่าห่วง มหาวิทยาลัยทั้งรัฐ-เอกชนกระทบ แนะเร่งปรับตัวเปิดสอนหลักสูตรมุ่งสู่อาชีพในอนาคต รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า...
by tui sakrapee
ม.รังสิต ชวนลองของ ทดลองเรียนฟรี 5 สาขาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. มาลองเรียน มาลองรู้กับ กิจกรรมลองของจริงSo Real Workshop by Faculty of...
by tui sakrapee
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีเปิดโครงการ Chef Academy รุ่นที่ 1 หวังสร้างเชฟมืออาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร The Explorer จากประเทศออสเตรเลีย...
by Eduzones Pr News
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์ เพื่อประหยัดพลังงาน PTT Engine Tune Up 2018 หนึ่งในมาตรการ เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน ของกระทรวงพลังงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การเรียนอาชีวศึกษาหรือการเรียนด้านวิชาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาที่เรียน อีกทั้งยังต้องมีทักษะวิชาชีพที่เข้มข้น...
by Eduzones Pr News
เมื่อโลกเปลี่ยน สื่อเปลี่ยน คนจึงเปลี่ยน...ด้วยเหตุนี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเปิดตัวหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ หรือ DigiM ที่พัฒนาศึกษาเป็น Smart Person ที่สามารถสร้าง Smart Media...
by PR_DPU
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 529 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last