นักเรียน ข่าวการศึกษา
ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (ภาคใต้ชายแดน) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ...
by Eduzones Pr News
เมื่อประมาณ 2 เดือนที่แล้ว พี่แฮนด์ได้มีโอกาสร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปี ของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อย่อ ม.อ.ทั้ง 2 วิทยาเขต คือทางวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี...
by P'Hand Eduzones
"กสศ." เน้นช่วยถูกคน-ตรงจุด-ไม่ซ้ำซ้อน-ต้องโปร่งใส เริ่มพ.ย.นี้ทั่วไทย นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า...
by Eduzones Pr News
มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่ขาดแคลน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายประเสริฐ บุณยฤทธิชัยกิจ (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์...
by Eduzones Pr News
รมช.ศธ. กำชับ สอศ.กำกับติดตามศูนย์(ย่อย) ทำงานเต็มรูปแบบเท่าศูนย์ภาค รมช.ศธ. กำชับ สอศ.กำกับติดตามศูนย์(ย่อย)ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะทำงานเต็มรูปแบบเท่าศูนย์ภาค วันนี้ (17 กันยายน 2561)...
by Eduzones Pr News
ทาทา สตีล พัฒนา 7 กลุ่มทักษะเด็กไทย เดินหน้าห้องสมุดมินิไซส์ 12 แห่ง ในโรงเรียนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ กรุงเทพฯ - 14 กันยายน 2561 - บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล...
by Eduzones Pr News
มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนนักเรียนยากจน 300 ทุน นายศักระ กปิลกาญจน์ (ยืนกลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" (Mubadala...
by Eduzones Pr News
สอศ.รุกหน้าขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ตั้งมั่นเดินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สืบสานคนดีเพื่อแผ่นดิน รองศาสตรจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ...
by Eduzones Pr News
ครู-นักเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้วศึกษาระบบการเรียนการสอนจีอีสวนสุนันทา วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง และคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนัก...
by tui sakrapee
6 7 ต.ค.61 นี้ ชวนมาเล่นบอร์ดเกมที่ มธ. โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม โดยความร่วมมือของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน...
by Eduzones Pr News
มูลนิธิ EDF ร่วมกับมูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนนักเรียนยากจน มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวหลังสุด ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ร่วมกับบริษัทมูบาดาลา...
by Eduzones Pr News
โลจิสติกส์สวนสุนันทาเดินหน้าสร้างการรับรู้ต่อเนื่อง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินหน้าลงพื้นที่สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมงาน TILOG Lotistix 2018 ระหว่างวันที่ 29-31...
by tui sakrapee
นร.จีน แห่เรียน ป.ตรีนานาชาติ ม.เกษตรฯ เป็นหนึ่งในมหา'ลัยท็อปไฟล์ที่นักเรียนจีนแผ่นดินใหญ่ปลื้ม! พิเศษที่หลักสูตรนานาชาติอินเตอร์ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)...
by Eduzones Pr News
สาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า จับมือ แพทย์ สจล. ขยายโควตารับตรงแพทย์ อินเตอร์พร้อมผุด ซัมเมอร์ รีเสิร์ช เฟลโลวชิป เรียนจริง ทำจริง ร่วมกับมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ร่วมกับ...
by Eduzones Pr News
อาชีวะขึ้นทะเบียนครูพิเศษ เอื้อ 10 อุตสาหกรรมใน อีอีซี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560...
by ครู Eduzones
สวนสุนันทาลงพื้นที่ภาคอีสานแนะการศึกษาปี'62 วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา...
by tui sakrapee
JAPAN EDUCATION FAIR 2018 งานแนะแนวเรียนต่อญี่ปุ่น ครบทุกระดับ 31 สิงหาคม 2 กันยายน ชั้น 5 สยามพารากอน! : โอริกามิ ศิลปะการพับกระดาษ จากความมุ่งมั่น ใส่ใจ.. จนออกมาเป็นรูปร่าง เจเอ็ดดูเคชั่นชวนมาสร้าง ความฝัน ของคุณ.....
by Eduzones Pr News
สวนสุนันทาร่วมแนะเส้นทางเรียนต่อ - งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา จ.สงขลา วันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ...
by tui sakrapee
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์วิทยาลัยดุสิตธานี (Dusit Thani College) จัดโครงการ ทดลองเรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพ โดย ผศ.ดร.สาโรจน์ พรประภา อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน...
by Eduzones Pr News
ทปอ. ห่วงการจัดตั้งกระทรวงใหม่ล่าช้า เตรียมเสนอ ศธ.นำร่าง พรบ. 2 ฉบับเข้า ครม. พิจารณา ก่อนในเดือนสิงหาคมนี้ พร้อมแนะปัดฝุ่น เคาะโครงสร้างใหม่ให้ชัดเจน ก่อนการควบรวมจะเกิดขึ้น กรุงเทพฯ 14...
by P'Hand Eduzones
มหิดลอินเตอร์ต้อนรับคณะจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะครูและนักเรียนหลักสูตรEnglish ProgramและMini English Programจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการกว่า90คน ณ...
by tui sakrapee
ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร(มศก.) เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ มศก.ได้เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งจะตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 15 โรงเรียน...
by Eduzones Pr News
สคช. ผนึก สอศ. เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพเทียบชั้นสากล สคช.จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่...
by Eduzones Pr News
TCAS สวนสุนันทายังฮอต!! ยอดสมัคร 46,433 คน รับได้แค่7,439 คน วันสุดท้ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีนี้มีนักศึกษารวม 7,439 คน การจัดการครองแชมป์ 2,111 คน วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561รศ.ดร.ฤๅเดช...
by tui sakrapee
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญของ สอศ.คือ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันในการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0...
by Eduzones Pr News
มหาวิทยาลัยคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล จำนวนหลายอัตรา 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาสัมพันธ์ 2)...
by Eduzones Pr News
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้สถานศึกษาสังกัดสอศ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561...
by Eduzones Pr News
เอสซีบี อบาคัส จับมือมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดเวิร์กช็อปพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะ จุดประกายเยาวชนก้าวสู่การเป็นนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ริเริ่ม...
by Eduzones Pr News
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการชำระหนี้กองทุนกยศ. และกองทุนเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในวันที่ 5 กรกฎาคม...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 532 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last