นักเรียน ทุนการศึกษา (ป.ตรี) (Thai/Inter)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ด้วยการเปิดรับสมัครนักเรียน...
by Eduzones Pr News
2,500ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเรียนฟรีถึงอนุปริญญา เปิดให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนต่อสายอาชีพ รับทุน 5 ปี...
by tui sakrapee
กว่า400ทุน!ม.วลัยลักษณ์ให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ม.วลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญเรื่องการให้ความช่วยเหลือและมอบโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ...
by tui sakrapee
ทุนให้นักเรียนไทยระดับม.ปลาย-ปริญญาตรีไปเรียนต่อในประเทศตุรกี สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี แจ้งว่า Turkiye Diyanet Foundation (Trkiye Diyanet Vakfi TDV) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ สาธารณรัฐตุรกี...
by tui sakrapee
400 ทุน ให้เยาวชนชายแดนใต้เรียนสายอาชีพปวช.-ปริญญาตรี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ...
by tui sakrapee
รัฐบาลคูเวตให้ทุนนักเรียนไทยระดับมัธยมปลาย กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2019 - 2020 สาขาศาสนศึกษา ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนนักเรียนประพฤติดี-เรียนดีแต่ยากจนเรียนต่อปริญญาตรี โอกาสดี ๆ มาอีกครั้งสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี มูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ยากจน...
by tui sakrapee
มีทุนเรียนถึงปริญญาตรี!โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับ2หลักสูตร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตรช่างเฉพาะทางปีการศึกษา 2562 มีทุนมอบให้ด้วย หลักสูตร 3 ปี...
by tui sakrapee
13โครงการทุนเรียนปริญญาตรีม.พายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับทุนการศึกษา วันนี้ 31 มีนาคม 2562 อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ...
by tui sakrapee
100ทุนกทม.เปิดให้นักเรียนม.6เรียนต่อปริญญาตรี กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายคือนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในสังกัด...
by tui sakrapee
PIMเปิดสอบชิงทุนเรียนฟรี100%จบบรรจุงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสนามสอบชิงทุนการศึกษาของ PIM โดยเปิดสอบทุกคณะทุกสาขา กว่า 100 ทุน วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนนักเรียนม.6เรียนต่อปริญญาตรี มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูถัมภ์ เปิดรับสมัคร ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอรับทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
เรียนฟรีปี62!ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดให้หลายโครงการ ทุนเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันที่มีทุนการศึกษาหลากหลายที่สุดอีกแห่งในประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครหลายโครงการในปี 2562 นี้...
by tui sakrapee
เรียนฟรีปี 2562 พร้อมมีงานทำ100%ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์สวนสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นม.ปลายเพื่อรับทุนเรียนฟรีเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปี 2562...
by tui sakrapee
กว่า500ทุน!ม.รังสิตให้เรียนปริญญาตรีปี2562 มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน...
by tui sakrapee
50ทุนให้เด็กไทยไปเรียนที่เมืองหนานหนิงประเทศจีน มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนและทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของประเทศจีนที่เมือง "หนานหนิง" มาหมาด ๆ เลยถือโอกาสนำข้อมูลดี ๆ เรื่อง "ทุนการศึกษา" มาฝากกันครับ ก่อนจะเข้าเรื่องทุน...
by tui sakrapee
คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทยให้ทุนเต็มจำนวนและทุนครึ่งหนึ่งเรียนปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนรัตนมงคล และทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่งปีการศึกษา 2562 โควตาเรียนดี-กิจกรรมเด่น...
by tui sakrapee
The Camp Scholarship #9 - Press Kit สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ หรือ ES-ILC (Education Studio Institute of Languages and Cultures) เป็นสถาบันภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด...
by Eduzones Pr News
ชี้ช่อง!รับทุนเรียนฟรีที่ประเทศตุรกี แนะนำทุนการศึกษาในประเทศตุรกี ซึ่งเป็นประเทศสองทวีปที่มีดินแดนอยู่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และมีนักศึกษาไทยของเราสนใจไปศึกษาต่อไม่น้อย โดยมีประเภทของทุนการศึกษา 5 ประเภทหลัก ๆ...
by tui sakrapee
สมัครออนไลน์เท่านั้น!19ทุนเพชรสุนันทาเปิดรับTCAS ภาคปกติ รอบที่ 2 4 กุมภาพันธ์จนถึง 23 มีนาคม 2562 จะเริ่มเปิดระบบกันแล้ว "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" เตรียมรับสมัครทุน "เพชรสุนันทา 2562" ปีนี้มอบให้ 19...
by tui sakrapee
กว่า40ทุนเรียนคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการม.หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีทุนการศึกษาให้เรียนในสาขาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการท่องเที่ยว...
by tui sakrapee
100ทุนเรียนฟรีระดับปวส.ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีเปิดโครงการพิเศษ มอบทุนการศึกษา เรียนต่อในระดับ ปวส. โดยเป็นโครงการที่วิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบชั้นนำ อาทิเช่น...
by tui sakrapee
138ทุนให้เยาวชนชายแดนใต้ เรียนปริญญาตรีสาขาขาดแคลน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้...
by tui sakrapee
สอบตรง-ลุ้นรับทุน 100% รอบที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 1....
by tui sakrapee
ชิงทุน100%ด้านดนตรี Music Scholarships 2019 Music Scholarships 2019 ชิงทุนการศึกษาด้านดนตรีทุนการศึกษา 100% จัดโดยโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ...
by tui sakrapee
ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน-ค่าสมัครเรียน-ค่าวีซ่า เรียนต่อป.ตรี-โทที่จีน ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน (WLC) จะดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทุนไม่เต็มจำนวน) สำหรับปีการศึกษา 2562...
by tui sakrapee
ทุนสพฐ.ให้นักเรียนม.ปลายแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่เยอรมนี ประกาศรับสมัคร โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กร Youth For Understanding...
by tui sakrapee
8โครงการทุนเรียนต่อที่วิทยาลัยดุสิตธานี ปี2562เปิดรับรอบ2 วิทยาลัยดุสิตธานี ประกาศมอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับรอบ 2 รวม 8 โครงการตั้งแต่บัดนี้เป็๋นต้นไป...
by tui sakrapee
รวมทุนเรียนฟรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทุนเรียนฟรีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันที่มีทุนการศึกษาหลากหลายที่สุดอีกแห่งในประเทศไทย DEK62 ห้ามพลาด! ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก ทุนใหม่อัปเดตล่าสุดเปิดรับแล้ววันนี้...
by tui sakrapee
สวนสุุนันทาให้ทุนเก่งกีฬาเรียนป.ตรี-ทุนส่วนลดป.โทเรียนจัดการฟุตบอลอาชีพ สวนสุุนันทาให้ทุนนักกีฬาเก่ง พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร ป.โท MBA การจัดการฟุตบอลอาชีพโดยมีทุนการศึกษาเป็นส่วนลดให้อีกด้วย รศ.ดร.ฤาเดช...
by tui sakrapee
Page 1 of 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last