นักศึกษา ข่าวการศึกษา
สุดยอด มทร.ธัญบุรี กวาด 14 รางวัลใหญ่ เวทีวิจัยนานาชาติ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
นายกสภาฯสวนสุนันทาตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี อาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา...
by tui sakrapee
80 ปี สวนสุนันทาจัดแถลงข่าวใหญ่พฤหัส 20 กย.นี้ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมแถลงข่าว เฉลิมฉลอง 80...
by tui sakrapee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา หัวข้อ ผู้หญิงในอาเซียน และปาฐกถา บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์อาเซียน โดยอาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์...
by NEWs_RU
ปฏิวัติ GE สวนสุนันทายกร่างหลักสูตรแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)...
by tui sakrapee
สวนสุนันทานำน.ศ.ดูงานการผลิตหม้อแปลงใหญ่สุดในประเทศ ๑๗ ก.ย.๒๕๖๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู...
by tui sakrapee
เปิดภาพ โคเลิร์นนิ่งสเปซ ในรั้ว ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) แหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษายุค 4.0 โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working Space) หรือพื้นที่เปิดกว้างสำหรับทุกการทำงาน...
by Eduzones Pr News
สอศ. ชูวิทยาลัยเฉพาะทาง เทคนิคมาบตาพุด เปิดโอกาสคน ระยอง ได้เรียนเพิ่มขึ้น พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)...
by Eduzones Pr News
พีไอเอ็ม มอบทุน มอบโอกาส เติมเต็มการศึกษาเยาวชนไทย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมเครือข่ายดีเด่นทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีคณาจารย์ ตัวแทนโรงเรียนทุกภูมิภาค...
by tui sakrapee
คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทา ลงพื้นที่แนะอาชีพ-แนวทางการศึกษาต่อ คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทา ลงพื้นที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี แนะนำอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อ วันที่ 16 กันยายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร...
by tui sakrapee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น...
by NEWs_RU
มหิดลอินเตอร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 6-7 กันยายนที่ผ่านมา หน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...
by tui sakrapee
วง C.U. Band กับงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี พฤหัสบดีที่ 20 กันยายนนี้ ที่หอประชุมจุฬาฯ 20 กันยายน วันที่ระลึกวันทรงดนตรี เป็นวันสำคัญในปฏิทินกิจกรรมประจำปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาศูนย์ระนองร่วมงานวันยาวชนแห่งชาติจังหวัดระนอง อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วม"งานภูมิธรรม ภูมิไทย...
by tui sakrapee
น.ศ.ทุนพระราชทานกัมพูชา STC เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษา...
by Eduzones Pr News
สจล. ชี้ ไทยขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญฟินเทค จับมือ นิด้า ปั้นวิศวกรการเงิน รับธุรกรรมการเงินดิจิทัลแห่งโลกอนาคต กรุงเทพฯ 12 กันยายน 2561 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จับมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...
by Eduzones Pr News
เรียนรู้จากการเป็นผู้ให้ ในห้องเรียนขนาดใหญ่ไร้ผนังกั้น กับ ธรรมศาสตร์โมเดล โมเดลสร้างประสบการณ์จริง เพื่อส่งเสริมชุมชนอย่างยั่งยืน แม้ความรู้ที่ได้จากการนั่งเรียนในห้องเรียน ฟังสิ่งที่อาจารย์บรรยาย...
by Eduzones Pr News
ครู-ศิษย์ม.กรุงเทพแท็กทีม! ขับเคลื่อนอนาคตด้วยโปรเจ็กต์ iFIT นวัตกรรมการเรียนรู้พลิกโฉมการศึกษาไทย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพประกาศเดินหน้าโครงการ iFIT บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...
by tui sakrapee
น.ศ.มจพ. วิทยาเขตระยองชนะเลิศ แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018) นายนาธาร สมานสันติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
มหิดลอินเตอร์จับมือทำ MOU กับรร.มัธยมชั้นนำทั่วประเทศ วันที่ 7 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET)...
by tui sakrapee
นักศึกษาสวนสุนันทาสร้างผลงานเด่นระดับชาติหลายรายการ 12 กันยายน 2561 นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้าพบท่าน รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรายงานผลการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา...
by tui sakrapee
เชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรำลึก...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนและประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา ครั้งที่ 3 (The 3rdRU ASEAN Film Festival and Conference 2018) นำเสนอภาพยนตร์และสะท้อนประเด็นร่วมสมัย หัวข้อผู้หญิงในอาเซียนระหว่างวันที่...
by NEWs_RU
โอดรัฐบาลตัดงบฯมหาวิทยาลัยกระทบสอนหลักสูตรเมกะโปรเจค ยันไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนหวั่นนักศึกษาเดือดร้อน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 มทร.ธัญบุรี...
by tui sakrapee
นายกสภาสวนสุนันทาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยโลจิสติกส์ วันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยรามคำแหงติดดาวให้หอพักคุณภาพย่านหัวหมากและบางนา131 แห่ง ภูมิใจ1ทศวรรษโครงการหอพักติดดาว ทำให้เกิดการพัฒนาหอพักและชุมชนน่าอยู่อาศัย และยังช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือการป้องกันปัญหาต่างๆในชุมชนอีกด้วย...
by NEWs_RU
สสว. จับมือ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สร้าง SME 4.0 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...
by Eduzones Pr News
นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ออกแบบระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดถั่งเช่าแบบอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร นักวิจัยและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี...
by tui sakrapee
พิธีกรไทยรัฐทีวีบรรยายการใช้ชีวิตในสังคมไทยยุคดิจิทัล สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (จีอี) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิวัฒ จ่าตา และ ดร.บุญชิรา ภู่ชนะจิต...
by tui sakrapee
พีอาร์สวนสุนันทารวมใจจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภากิตติ์ ตรีสุกล อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
Page 1 of 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last