นักศึกษา ข่าวการศึกษา
อบอุ่นประทับใจ! ก้าวที่ 49 ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 49 ปี " ก้าวที่ 49 ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร "ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุข...
by tui sakrapee
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป Study Ph.D. Communication at SSRU. Students and Supervisors work together hand in hand, head to head, shoulder to shoulder, and heart...
by Eduzones Pr News
ลอยกระทงที่จุฬาฯ รักษ์ มันส์ ลอย สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วันลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือนสิบสองของทุกปี ถือเป็นประเพณีสำคัญของ คนไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง...
by tui sakrapee
ไม้อัดจากต้นมันสำปะหลังสู่ วัสดุแต่งบ้าน แนวรักษ์โลก นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงานการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นมันสำปะหลังที่เหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่ง สินค้าและเฟอร์นิเจอร์รักษ์โลก...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาร่วมแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม...
by tui sakrapee
นิติวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทาให้ทุนส่วนลดเรียนป.โท-เอก นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศมอบทุนส่วนลดในการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน สำหรับบุคคลทั่วไป...
by tui sakrapee
สอนสร้างหุ่นยนต์โดรนและแขนกลให้นักเรียนสาธิต(มัธยม)สวนสุนันทา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญไปสอนการสร้างหุ่นยนต์โดรนและแขนกล ให้กับโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
โชว์ผลงานและแสดงศักยภาพน.ศ.สาขาออกแบบกราฟิกสวนสุนันทา สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเผยแพร่ผลงานการออกแบบและแสดงศักยภาพการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4...
by tui sakrapee
น.ศ.สาขาธุรกิจการบินวิทยาลัยนานาชาติคว้ามงกุฎSSRU QUEEN2018 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประกวดยิ่งใหญ่ SSRU QUEEN 2018 ที่สุดของเวทีการประกวดเพศทางเลือก ปีที่ 3...
by tui sakrapee
น.ศ.ครูสวนสุนันทาเข้าร่วมบรรยายระดับนานาชาติจัดโดยUN นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจาก กระทรวงการต่างประเทศ...
by tui sakrapee
โลจิสติกส์สวนสุนันทาจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม...
by tui sakrapee
ครุศาสตร์สวนสุนันทาร่วมสพป.ระนองวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น วันที่ 13 พ.ย.2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์...
by tui sakrapee
ชื่นชมจอมพลังสาวสวนสุนันทาคว้าแชมป์พร้อมพังสถิติโลกยกเหล็ก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมอาจารย์ประจำสาขาวิชากล่าวให้กำลังใจ พร้อมชื่นชม นางสาวชยุตรา ประมงคล น.ศ.สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา...
by tui sakrapee
จีอีสวนสุนันทาร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ คณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเปิดเวทีถกแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนหลักสูตรการผลิตครูเป็นเลิศ 4 ปี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมแนว...
by tui sakrapee
คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทาร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศล...
by tui sakrapee
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโลจิสติกส์ฯสวนสุนันทา ผู้บริหาร-คณาจารย์ พร้อมนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ...
by tui sakrapee
ชุดรีไซเคิลสุดสวยสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ผลงาน นศ.มทร.ธัญบุรี ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ออกแบบและตัดเย็บชุดรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้...
by tui sakrapee
สกอ.เดินหน้าครูคืนถิ่น-หวังสร้างเลือดใหม่ ยอมรับสเปคสูงแต่คุ้มค่า แม้รอเวลา 10 ปี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า...
by tui sakrapee
STC ส่งทีมนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการสร้างธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ขอเชิญทุกท่านที่สนใจสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม...
by tui sakrapee
'กร ทัพพะรังสี' นำทีมสนุกครบรสเพลงไทย 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 พ.ย. 2561 15.00 น. คอนเสิร์ต เพลงไทยครบวงจร นำโดย นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมนักศึกษาร่วมแสดง...
by tui sakrapee
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และบุคลากร ร่วมในพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์...
by tui sakrapee
ประกวดภาพถ่าย...เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา 10 พ.ย.61 ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ ให้เกียรติมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย จากโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
รมว.ศธ.ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา "Smart and...
by tui sakrapee
เปิดบ้านสวนสุนันทา...เปิดงาน Smart Human Capital รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Smart Human Capital ของนักศึกษาสาขาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ...
by tui sakrapee
น.ศ.ครูสวนสุนันทาคว้าตั๋วไปนำเสนอนวัตกรรมที่สวิส 9 พฤศจิกายน 2561 - นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
สวทน. มทร.ธัญบุรีขนทัพกูรูระบบราง แลกเปลี่ยนประเด็นโลจิสติกส์ทางรางในอีอีซี สวทน. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561 (The 5th Thailand Rail Academic Symposium...
by tui sakrapee
ผู้บริหารสวนสุนันทาต้อนรับทีมมรภ.ภูเก็ตเข้าศึกษาดูงาน บ่ายวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายแผนฯ...
by tui sakrapee
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์สวนสุนันทาจัดค่ายจิตอาสายุวกาชาดพัฒนาบริการชุมชน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย...
by tui sakrapee
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทาอบรมการเขียนบทความวิจัย โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร...
by tui sakrapee
Page 1 of 255 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last