นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
มีทุน!!เรียนปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นกำลังเปิดรับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 4 ต.ค.60 หลักสูตรที่เปิดสอน...
by tui sakrapee
รู้ไว้...สิ่งของต้องห้ามที่คนอยากเรียนนอกควรรู้ โดยทั่วไปสิ่งของที่ห้ามนำเข้าก็ไม่พ้น สารเสพติด จำพวกเฮโรอีน โคเคน MDMA ฝิ่น กัญชา สารกระตุ้น สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และ ยาเสพติดอื่น ๆ (ยกเว้นได้รับอนุญาต ) อาวุธปืน...
by mooBo
ให้ทุนเรียนป.โทควบเอกหรือป.เอกวิศวะไฟฟ้า เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยทุน คปก. รุ่นที่ 20 โดยรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หรือ โทควบเอก โครงการนี้เป็นการมอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก...
by tui sakrapee
ทุนการศึกษา iPrice Innovators Grant 2017ให้นักเรียน-นักศึกษา iPrice Innovators Grant 2017 iPrice Innovators Grant 2017 ถูกจัดขึ้นโดย iPrice Group บริษัทสตาร์ตอัพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล iPrice...
by tui sakrapee
รวมทุนบัณฑิตศึกษา!!ไปแลกเปลี่ยน-เรียนต่อ-ขอทำวิจัย สัปดาห์นี้ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย...
by tui sakrapee
กว่า10ทุน!!เรียนต่อที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันผู้นำการผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และนักธุรกิจเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
90 ทุนเรียนฟรีมีงานทำระดับป.โทโครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบ 3 สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบ 3 รวม 90 ทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)...
by tui sakrapee
มจพ. เปิดรับนศ.เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ AESTE Thailandมจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นศ. ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ประจำปี2561...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนสาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
by tui sakrapee
เปิดชิงทุนภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎระดับอุดมศึกษา ระเบียบการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯเปิดให้ทุนหนุนวิจัย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และ ผู้สนใจที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษาส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย...
by tui sakrapee
ทุนบัณฑิตศึกษา!หนุนทำวิจัย-ให้เรียนต่อระดับสูง พบกันเช่นเคยครับ สัปดาห์นี้ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม วันนี้นำทุนวิจัยน่าสนใจสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งหลายมาฝากกันครับ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
by tui sakrapee
ให้ทุน!เรียนปริญญาโทData Networkมจพ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2560 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ หลักสูตรที่เปิดรับ.....
by tui sakrapee
ทุนสถาบันเอไอทีให้เรียนฟรีปริญญาโท อีกหนึ่งโครงการทุนดี ๆที่มอบให้กับคนไทยโดยเฉพาะครับ เป็นทุนของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือที่เราเรียกกันว่า "เอไอที" นั่นแหละครับ คราวนี้เป็นทุนในโครงการ "RTG 2017"...
by tui sakrapee
ทุนการศึกษากลุ่มไทยออยล์มอบให้ระดับปวส.-ปริญญาตรี ยังทำการเปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่สนใจต้องการทุนการศึกษาอยู่นะครับ โดยโครงการนี้กลุ่มไทยออยล์ จะมอบทุนการศึกษาให้กับ นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวส.ชั้นปี่ที่ 2...
by tui sakrapee
แอร์เอเชียเปิดรับเรียนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน-ผ่านคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานทันที สายการบิน Air Asia เปิดรับสมัครนักเรียนช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน "Student Aircraft Mechanic" แค่สอบผ่านก็บรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน Thai AirAsia...
by tui sakrapee
มูลนิธิตั้งเซ็กกิมเปิดให้ 20 ทุนนักศึกษาขาดแคลน มาแล้วครับ กับทุนที่ให้เป็นประจำทุกปี โดย"มูลนิธิตั้งเซ็กกิม" เปิดมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนปริญญาโทสถาบันสันติศึกษาม.อ. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนที่มอบให้ -ทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%...
by tui sakrapee
มีทุนมาให้!บัณฑิตศึกษาไปแลกเปลี่ยน-เรียนต่อ-ขอทำวิจัย พบกันเช่นเคยครับ สัปดาห์นี้ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ...
by tui sakrapee
"นิด้า" เปิดให้ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือนระดับปริญญาโทครั้งที่ 3/2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดให้ทุนผู้ที่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพให้ทุนเรียนต่อระดับป.โท-เอก มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดรับสมัคนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาตรี ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้...
by tui sakrapee
บางจากปิโตรเลียมเปิดให้ทุนเรียนป.โทที่เอไอที บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาโท ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน...
by tui sakrapee
รวมทุนบัณฑิตศึกษา!แลกเปลี่ยน-เรียนต่อหรือขอทำวิจัย สัปดาห์นี้ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย...
by tui sakrapee
ทุนเยอะมาก!เปิดรอบ3มหิดลรับเรียนต่อป.บัณฑิต-ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)...
by tui sakrapee
นิด้าให้ทุนเรียนฟรีนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา...
by tui sakrapee
รวมทุนบัณฑิตศึกษา!ทำวิจัย-แลกเปลี่ยน-เรียนต่อมีให้เพียบ ทุนเรียนฟรี ยังมีให้ต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ...
by tui sakrapee
สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ครั้งสุดท้ายของปี สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543...
by tui sakrapee
ทุนไอเอสเต้ให้นักศึกษาฝึกงานกว่า 50 ประเทศเริ่ม 3 ก.ค.นี้! โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย)(The International Association for the Exchange of Students for Technical...
by tui sakrapee
ไปรษณีย์ไทยประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัก (ปณท) ประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ...
by tui sakrapee
Page 1 of 67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last