นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
204 ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยเปิดให้นิสิต นักศึกษา มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนสนับสนุนช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นํา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์...
by tui sakrapee
15ทุนเรียนต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง-เทคนิคและวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรร)...
by tui sakrapee
ฟูจิตสึประกาศมอบทุนเรียนหลักสูตรนักบริหาร บริษัท ฟูจิตสึ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการมอบทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการจากบริษัท ฟูจิตสึ ประเทศญี่ปุ่น...
by tui sakrapee
ทุนเรียนฟรี-มีเงินเดือนให้ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต นิด้า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) ภาคปกติ กรณีปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าเปิดมอบทุนส่งเสริมการศึกษา...
by tui sakrapee
ทุนฟรีเรียนปริญญาเอก DPA คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาเอก DPA คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า หลักสูตรภาษาไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://gspa.nida.ac.th/th/ ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม...
by tui sakrapee
IED โรงเรียนดีไซน์ชื่อดังในอิตาลี มอบ 19 ทุนลดค่าเรียน 50% สถาบันดีไซน์ชื่อดังของอิตาลี IED Istituto Europeo di Design and Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED Como มอบทุนการศึกษา 19 ทุน ที่มีส่วนลดค่าเทอมถึง 50%...
by tui sakrapee
ใกล้เปิดแล้ว! ทุนCheveningไปเรียนปริญญาโทฟรีที่อังกฤษ แจ้งเตือนถึงผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน Chevening ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนหน้า (สิงหาคม 2561) เพื่อไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักรสำหรับปี 2019/2020...
by tui sakrapee
ให้ทุนนักศึกษาไทยไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 ณ...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนวิจัยภาษา-การศึกษา-วรรณคดีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น Hakuho Foundation องค์กรที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิในประเทศญี่ปุ่น มอบทุนวิจัย Hakuho Japanese Research Fellowship ครั้งที่ 14...
by tui sakrapee
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเปิดให้ทุนหนุนโครงการขนาดเล็ก โครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กแก่โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ ก)...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนหนุนวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)หรือสทป. มอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562...
by tui sakrapee
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดให้ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 สำหรับน้องๆที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน 4 มหาวิทยาลัยที่กำหนด...
by tui sakrapee
ทุนระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ที่ Bangkok School of Management Bangkok School of Management เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Northumbria University Degree Pathway Scholarship...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรีในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศเพื่อรองรับการต่อยอดโครงการ BOT Challenge & Experience...
by tui sakrapee
ให้ทุนครบรอบ80ปี!สวนสุนันทาเปิดรับระดับบัณฑิตศึกษา-มีทุน-ลดค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีทุนการศึกษามอบให้ด้วย...
by tui sakrapee
ถึง8มิ.ย.นี้เท่านั้น!ทุนป.ตรี-เอกรัฐบาลญี่ปุ่นเรียนฟรี-มีเงินเดือน-ตั๋วเครื่องบิน กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Monbukagakusho : MEXT) รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น...
by tui sakrapee
ขยายเวลาทุนRTG ให้ไม่มีข้อผูกพันโดยรัฐบาลไทยเรียนป.โท-เอกที่ AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ...
by tui sakrapee
ให้เด็กไทยเท่านั้น!ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยดังChina Pharmaceutical University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน China Pharmaceutical University จัดโครงการมอบทุนเรียนภาษาที่ประเทศจีน 1 ปี...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลจีนให้ไปเรียนสาขาการตรวจสอบบัญชี รัฐบาลจีนได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 ให้แก่หน่วยงานด้านตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาสาขาการตรวจสอบบัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 2 ปี ณ Nanjing Audit...
by tui sakrapee
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์...
by Eduzones Pr News
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษา ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ ประจำปี 2561 เปิดรับสมัคร...
by tui sakrapee
มีทุน!เปิดรับเรียนวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ จุฬาฯ หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่...
by tui sakrapee
50 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยรับถึง18พ.ค.นี้ ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11...
by tui sakrapee
ทุนศึกษาวิจัยที่ญี่ปุ่น-Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowship Hosei International Fund (HIF) Foreign Scholars Fellowshipจาก Hosei University ดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้ว ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 4...
by tui sakrapee
มีทุน!วิทยาลัยปิโตรเลียมฯจุฬาฯเปิดรับเรียนต่อรอบสุดท้าย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติซึ่งเปิดสอนทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พิลิเมอร์แห่งแรกของประเทศไทย...
by tui sakrapee
กองทุนรัฐบาลแคนาดาเปิดให้ทุนหนุนองค์กรพัฒนาภูมิภาค กองทุน CFLI ของรัฐบาลแคนาดามีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการขององค์กรต่างๆ ในอาเซียนในวงเงิน 45,000...
by tui sakrapee
ขยายเวลาให้ทุนทำวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษา ประกาศสถาบันพระปกเกล้า โครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้านพระปกเกล้าศึกษาขยายเวลาให้ทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2561...
by tui sakrapee
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดให้ทุนวิจัยทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโนบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การวิจัยและนวัตกรรม...
by tui sakrapee
23 มหาวิทยาลัยไต้หวันจับมือแจกทุนนักศึกษาไทย-มีเงินเดือนให้ โครงการทุน 2018 Fall Tai-Thai Scholarship Program เปิดให้นักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศไต้หวันรวม 23 สถาบัน ข้อมูลโครงการทุนการศึกษา -...
by tui sakrapee
ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายเวลาให้ทุนเรียนต่อประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political...
by tui sakrapee
Page 1 of 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last