นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
25ทุนเรียนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษต่างๆ...
by tui sakrapee
75ทุนองค์การยูเนสโกร่วมรัฐบาลจีนให้เรียนต่อ-ทำวิจัย1ปี องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/Peoples Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships...
by tui sakrapee
ทุนการศึกษา New Zealand Scholarships จะให้คุณได้รับทั้งความรู้ความสามารถและการศึกษาที่สามารถนำกลับมา พัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และ เติบโตอย่างยั่งยืนหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษา...
by Eduzones Pr News
รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนเต็มจำนวนให้คนไทยไปเรียนม.ชั้นนำระดับโลก หน่วยการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษาแบบทุนเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา...
by tui sakrapee
เปิดรับสมัครทุนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2562 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program)เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์ ๕ ประเทศ...
by tui sakrapee
เภสัชจุฬาฯเปิดรับนักศึกษา-มีทุนเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรมีทุนการศึกษาให้...
by tui sakrapee
ทุนอบรมผู้นำรุ่นใหม่ IATSS Forum ฟรี 44 วันที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้ารับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63rd & 64th เข้าฝึกอบรม ณ เมือง Suzukaประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ...
by tui sakrapee
กว่า10โครงการทุนเรียนฟรีป.โท-เอกที่เอไอที สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัย Turin ประเทศอิตาลีให้ทุนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย Turin ประเทศอิตาลีเปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019-2020 ทุนที่มอบให้จำนวน 15 ทุน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ให้เรียนปริญญาตรี-เอกทุกสาขา ทุนการศึกษาจากรัฐบาลไอร์แลนด์ (GOI-IES) เปิดรับนักเรียนจากนอกสหภาพยุโรป / EEA และมอบค่าตอบแทนรายบุคคล 10,000 ยูโร พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน ทุนการศึกษานี้...
by tui sakrapee
ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเรียนอนุปริญญา-ปริญญาโท รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Government of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam)...
by tui sakrapee
ทุนGREATให้คนไทยไปเรียนปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่าแปดแสนบาท เพื่อศึกษาต่อสหราชอาณาจักรใน 1 ใน 5 สาขาวิชาหลักในแผนพัฒนา Thailand 4.0 สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0...
by tui sakrapee
ทุน IELTS Prize เปิดรับวันนี้ถึง 30 เมษายน 2019! ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดให้ทุนนักศึกษา เป็นทุนการศึกษาที่นำดอกเบี้ยมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นขอรับทุนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่...
by tui sakrapee
ธนาคารกสิกรไทยให้ทุนเรียนปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2509...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจกกว่า250ทุนเรียนต่อ-ทำวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา ทุนวิจัย ประจำปี 2562 โดยจัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) จำนวนกว่า 250...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนคนไทยไปเรียนต่อ ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์)...
by tui sakrapee
#เรียนต่อเกียวโต รวมสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำจากเกียวโต 1 ปี มีครั้งเดียว! ในงาน KYOTO STUDY FAIR 2019 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00-17.00 น. โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 ( แผนที่ :...
by Eduzones Pr News
ให้ทุนผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM...
by tui sakrapee
นิเทศ at NIDA เปิดมอบทุนเรียนฟรี-มีเงินเดือนให้ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
by tui sakrapee
17ทุนรัฐบาลไต้หวันพร้อมทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น เปิดรับสมัครแล้ว เปิดให้ทุนใน 2 โครงการ โดยทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจําปี 2562 เปิดรับสมัครแล้วพร้อมโครงการทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจําปี 2562 Huayu Enrichment Scholarship...
by tui sakrapee
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีให้ทุนเรียนดีศึกษาต่อปริญญาโท-เอก รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทที่มีผลการเรียนดีศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก...
by tui sakrapee
รัฐบาลออสเตรียเปิดให้ทุนเรียนดนตรี รัฐบาลออสเตรียเปิดให้ทุนการศึกษา Ernst Mach-Grants สำหรับนักเรียนดนตรีไทยเพื่อศึกษาดนตรีคลาสสิก / เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยด้านดนตรีและศิลปะการแสดงดังต่อไปนี้ The...
by tui sakrapee
รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดให้25ทุนนักศึกษาไทย ไปเรียนในกว่า70มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดให้ทุนการศึกษาDarmasiswa Scholarship Program (Non-Degree) ประจำปี 2018/2019 จำนวนทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ทุนหนุนทําวิทยานิพนธ์ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) นโยบายการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์...
by tui sakrapee
มีทุน!แนะเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์กับระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก "สวิตเซอร์แลนด์กับระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก" ครั้งแรกในประเทศไทยกับงานที่รวบรวมสถาบันการศึกษาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไว้มากที่สุด !! Study Swiss Fair 2019...
by tui sakrapee
12ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเรียนคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 12 ทุน ดังนี้ 1....
by tui sakrapee
ฟูจิตสึให้ทุนหลักสูตรนักบริหารเรียนรู้ภาคสนามใน4ประเทศ บริษัท ฟูจิตสึ ประเทศไทย จำกัด เปิดโครงการมอบทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการจากบริษัท ฟูจิตสึ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในประเทศไทย...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อป.โทที่มหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศญี่ปุ่น ทุนการศึกษามูลนิธิอาโนะโมะโต๊ะ เพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563 "ASEAN ONE Scholarship"...
by tui sakrapee
มีทุน!นิเทศจุฬาฯเปิดรับเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 พร้อมมีทุนการศึกษาหลายประเภท...
by tui sakrapee
Page 1 of 78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last