นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
มาแล้ว15ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2018เรียนปริญญาตรี-ปริญญาเอก ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2018 "2018 Taiwan Scholarship Program for Thai students" มาแล้ว สามารถสมัครได้ทั้งปริญญาตรี โท และปริญญาเอก...
by tui sakrapee
ทุนเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันประจำปี 2561 ทุนเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันประจำปี 2561 มาแล้ว 2018 Huayu Enrichment Scholarship ( HES ) For Thailand Students จำนวนทุน : -ทั้งหมด 8 ทุน ระยะเวลาที่สามารถเลือกสมัครเข้าเรียนภาษา : - 3...
by tui sakrapee
YMBA นิด้า เปิดรับนักศึกษาใหม่พร้อมมีทุนให้ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่Tilburg Universityเนเธอร์แลนด์ เปิดให้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อที่Tilburg University ในระดับปริญญาโทด้าน Economics & Management, Law, Behavioral Sciences, Humanities มหาวิทยาลัย Tilburg...
by tui sakrapee
ทุนดีๆมีให้เยอะ!ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ มหาวิทยาลัยมหิดล มีทุนการศึกษามอบให้เป็นจำนวนมาก คุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการศึกษา...
by tui sakrapee
สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรับสมัครพร้อมให้ทุนเรียนฟรี สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ "Vistec" เปิดโอกาสในการเข้ารับทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2018-2019 โดยเปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมศกนี้เท่านั้น โดย Vistec...
by tui sakrapee
สำนักงานศาลยุติธรรมให้ทุนคนทั่วไปเรียนต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561...
by tui sakrapee
สถาบันพระปกเกล้าให้ทุนหนุนทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ได้ริเริ่มโครงการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543...
by tui sakrapee
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ทุนเรียนปริญญาโทต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุน ปริญญาโท-ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา MBA หรือ Management...
by tui sakrapee
ทุน4ธนาคารเตรียมให้ไปเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ สวัสดีปีใหม่ 2561 อย่างเป็นทางการครับ...เริ่มต้นปีประเดิมชัยก็ขอเอาใจคนที่ต้องการทุนการศึกษาของบรรดาธนาคารต่างๆ เป็นพิเศษหน่อยนะครับ เพราะ ทั้ง4 ธนาคารของไทยคือ...
by tui sakrapee
สภาวิจัยวิทยาศาสตร์ตุรกีให้ทุนร่วมแข่งEfficiency Challenge Electric Vehicle สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐตุรกี ประกาศรับสมัคร การแข่งขัน "Efficiency Challenge Electric Vehicle"...
by tui sakrapee
เตรียมพร้อม!!6โครงการทุนเรียนต่อประเทศไต้หวันใกล้เปิดรับแล้ว อีกหนึ่งโครงการทุนของรัฐบาลจากต่างประเทศที่น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาชาวไทยเราให้ความสนใจกันมากมายก็คือทุนของ "รัฐบาลไต้หวัน"...
by tui sakrapee
ทุนส่งน้องเรียนจบเปิดให้นักศึกษาปริญญาตรี มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทในม.ชั้นนำประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท เพื่อเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศอาเซียน กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)...
by tui sakrapee
รัฐบาลอินโดนีเซียให้ทุนเรียนฟรีใน72มหาวิทยาลัยชั้นนำ #กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอินโดนีเซียเปิดรับสมัครทุน Darmasiswa RI Scholarsip 2018 หรือ DRI. สำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านภาษา...
by tui sakrapee
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดให้ทุนญี่ปุ่นศึกษาแก่นักศึกษาไทย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) และ ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher...
by tui sakrapee
สกอ.ให้250ทุนนศ.ชายแดนใต้ที่สอบเรียนต่ออุดมศึกษาได้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครทุนโครงการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560...
by tui sakrapee
90ทุนโครงการ TAIST-Tokyo Techเรียนฟรีปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo...
by tui sakrapee
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุนนักศึกษาปี 3 เรียนต่อปี 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรี ปี 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาชั้นปีที่ 4 รายละเอียด>>>https://goo.gl/G2z2qb ใบสมัคร...
by tui sakrapee
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) ให้เรียนฟรีมีเงินเดือนพร้อมทุนวิจัยระดับป.โท-เอก กลุ่มวิจัย Building Energy Science and Technology (BEST) ของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)...
by tui sakrapee
รับเรียนปริญญาตรีพร้อมมีทุนเต็มจำนวนให้ ที่ Chinese University of Hong Kong Chinese University of Hong Kong (CUHK) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561...
by tui sakrapee
ทุนให้เยาวชนร่วมแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) จัดโครงการ ASEF Summer University ครั้งที่ 21 (ASEFSU21) ภายใต้หัวข้อ Youth with Disabilities ณ นครเมลเบิร์น...
by tui sakrapee
ทุน#ISP ทุนสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆ . หลักสูตรอินเตอร์สายวิทย์ เปิดรับสมัครแล้ว! วันนี้ - 18ธ.ค. 2017 Integrated Science Program (ISP)...
by Eduzones Pr News
SolBridge เป็นโรงเรียนธุรกิจเปิดทำการเรียนการสอนทั้งปริญญาตีและปริญญาโทด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% ตอนนี้ทางมหาลัยของเรากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2018 - Spring (เปิดเทอมมีนาคม) - Fall 2018...
by Eduzones Pr News
หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดบ้านพร้อมแจกทุน หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก้าวสู่ปีที่ 12 ขอเชิญท่านผู้สนใจศึกษาต่อ เพื่อต่อยอดศักยภาพด้านการบริหาร...
by tui sakrapee
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโท,ปริญญาเอก ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2561 ภายใต้โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์...
by tui sakrapee
ให้ 64 ทุนนิสิต-นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นปี 2 มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดมอบทุนสำหรับนิสิต - นักศึกษาที่กำลังจะขึ้นศึกษาชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ Kobe University ภาคภาษาอังกฤษ เปิดให้ทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ Graduate School of International Cooperation Studies (GSICS), Kobe University เปิดเทอม October 2018...
by tui sakrapee
เปิดรับวันนี้!!ครูคืนถิ่น 5,337 อัตราสอบผ่านบรรจุเป็นครูผู้ช่วยทันที สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี. พ.ศ.2561...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาเรียนต่อประเทศจีน สํานักงาน ก.พ. เปิดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําปี2561 หรือทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา เปิดรับสมัครตั้งแต่บดนี้เป็นต้นไป 1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 1...
by tui sakrapee
Page 1 of 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last