นักศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ (ทุน ป.โท-เอก)
มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์ให้ทุนคนไทยไปเรียนต่อ ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์)...
by tui sakrapee
#เรียนต่อเกียวโต รวมสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยชั้นนำจากเกียวโต 1 ปี มีครั้งเดียว! ในงาน KYOTO STUDY FAIR 2019 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 เวลา 10.00-17.00 น. โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท ชั้น 2 ( แผนที่ :...
by Eduzones Pr News
ให้ทุนผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan หรือเรียกโดยย่อว่า IM...
by tui sakrapee
นิเทศ at NIDA เปิดมอบทุนเรียนฟรี-มีเงินเดือนให้ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...
by tui sakrapee
17ทุนรัฐบาลไต้หวันพร้อมทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น เปิดรับสมัครแล้ว เปิดให้ทุนใน 2 โครงการ โดยทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจําปี 2562 เปิดรับสมัครแล้วพร้อมโครงการทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจําปี 2562 Huayu Enrichment Scholarship...
by tui sakrapee
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีให้ทุนเรียนดีศึกษาต่อปริญญาโท-เอก รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โทที่มีผลการเรียนดีศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก...
by tui sakrapee
รัฐบาลออสเตรียเปิดให้ทุนเรียนดนตรี รัฐบาลออสเตรียเปิดให้ทุนการศึกษา Ernst Mach-Grants สำหรับนักเรียนดนตรีไทยเพื่อศึกษาดนตรีคลาสสิก / เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยด้านดนตรีและศิลปะการแสดงดังต่อไปนี้ The...
by tui sakrapee
รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดให้25ทุนนักศึกษาไทย ไปเรียนในกว่า70มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดให้ทุนการศึกษาDarmasiswa Scholarship Program (Non-Degree) ประจำปี 2018/2019 จำนวนทุนการศึกษา...
by tui sakrapee
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญให้ทุนหนุนทําวิทยานิพนธ์ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) นโยบายการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์...
by tui sakrapee
มีทุน!แนะเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์กับระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก "สวิตเซอร์แลนด์กับระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก" ครั้งแรกในประเทศไทยกับงานที่รวบรวมสถาบันการศึกษาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไว้มากที่สุด !! Study Swiss Fair 2019...
by tui sakrapee
12ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเรียนคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 12 ทุน ดังนี้ 1....
by tui sakrapee
ฟูจิตสึให้ทุนหลักสูตรนักบริหารเรียนรู้ภาคสนามใน4ประเทศ บริษัท ฟูจิตสึ ประเทศไทย จำกัด เปิดโครงการมอบทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการจากบริษัท ฟูจิตสึ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในประเทศไทย...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนต่อป.โทที่มหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศญี่ปุ่น ทุนการศึกษามูลนิธิอาโนะโมะโต๊ะ เพื่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563 "ASEAN ONE Scholarship"...
by tui sakrapee
มีทุน!นิเทศจุฬาฯเปิดรับเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 พร้อมมีทุนการศึกษาหลายประเภท...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางให้ทุนคนไทยไปเรียนวิศวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ถวายทุนการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
by tui sakrapee
แจกทุนเรียนปริญญาโทสาขาดีไซน์ที่DOMUS ACADEMYอิตาลี DOMUS ACADEMY แจกทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาดีไซน์ MASTER PROGRAMS IN PRODUCT DESIGN, INTERIOR & LIVING DESIGN, URBAN VISION & ARCHITECTURAL DESIGN AUDIENCE...
by tui sakrapee
ทุนให้นักศึกษาไปเรียนต่อ-ทำวิจัยระยะสั้น...The Canada-ASEAN Scholarships The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program ปีการศึกษา 2562/2563 เปิดรับสมัครแล้ว!...
by tui sakrapee
แบงค์ชาติเปิดให้ทุนเรียนต่างประเทศ3โครงการ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ "แบงค์ชาติ" เปิดให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งบุคลากรเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ 3 โครงการ กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้...
by tui sakrapee
รวมแหล่งทุน!เรียนต่อ-ทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส แหล่งทุนสำหรับผู้สนใจเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส มีโครงการทุนสำหรับนักศึกษาชาวไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือไปทำวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสมากมาย ดังนี้...
by tui sakrapee
25ทุนธนาคารกรุงเทพให้เรียนป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพเปิดโอกาสให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา...
by tui sakrapee
ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ทุนบุคคลทั่วไปเรียนป.โทต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป...
by tui sakrapee
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานให้ทุนเรียนป.ตรี-ป.เอก สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน มีโครงการมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซอร์ไบจาน สำหรับผู้สมัครจากประเทศสมาชิก Non-Aligned Movement (NAM)...
by tui sakrapee
สถาบันวิทยาศาสตร์ฯรัสเซียให้นักศึกษาไทยไปเรียนต่อป.โท ทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)...
by tui sakrapee
AITให้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก Asian Institute of Technology (AIT) ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรของ School of Environment, Resources and Development (SERD) ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก...
by tui sakrapee
ให้ทุนศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย1ปี มหาวิทยาลัย Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Darmasiswa Scholarship Program (DSP) โดยเปิดรับสมัครทุนให้แก่นิสิต...
by tui sakrapee
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯให้ทุนระดับปริญญาโท-เอก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี สนับสนุนการอบรมการศึกษาและให้ความช่วยเหลือ แก่นักศึกษาที่ขัดสน...
by tui sakrapee
ให้ทุนเรียนสาขาวิชากฎหมายป.โท-เอกในต่างประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม ประกาศให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ โดยเป็นทุนสําหรับบุคคลทั่วไป ๑. จํานวน ๓ ทุน ๑.๑ ทุนศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย จํานวน...
by tui sakrapee
เปิดให้ทุนเรียนปริญญาโทวิศวะ โครงการ TAIST-Tokyo Tech เปิดรับสมัครกันแล้วครับกับทุนการศึกษาดี ๆ ของ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว...
by tui sakrapee
ทุนฝึกปฏิบัติงานเทคนิคให้คนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี...
by tui sakrapee
Page 1 of 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last