ครู-อาจารย์ ข่าวการศึกษา
อาจารย์ มทร.ธัญบุรี วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก ดร.สุภา จุฬคุปต์ นักวิจัยและอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก...
by tui sakrapee
อันดับ1ม.เอกชน!ผลงานวิชาการของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถูกนำไปใช้อ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก "ธุรกิจบัณฑิตย์" ครองอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนอีกครั้ง ในการประกาศผล TRANSPARENT RANKING: TOP UNIVERSITIES BY...
by tui sakrapee
ศธ.แจงไม่ได้ห้ามเด็กใช้มือถือในห้องเรียน ปลัด ศธ.แจง ไม่ได้ห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน แต่นายกรัฐมนตรีห่วงอยากให้เด็กมีทักษะครบ 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ชี้...
by mooBo
อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู เห็นควรปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพครูจาก 11 มาตรฐานเหลือ 4 มาตรฐานหลัก ชงบอร์ดคุรุสภาพิจารณา 26 ก.ค.นี้ ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา เปิดเผยว่า...
by Eduzones Pr News
ผลล่าสุด! Google Scholar 2017 จุฬาฯที่ 1 ประเทศ สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ธุรกิจบัณฑิตย์ครองแชมป์กลุ่ม เปิดโผการประกาศผล TRANSPARENT RANKING: TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS Third Edition 2017 (Fourth Edition...
by tui sakrapee
"ประเสริฐ"ยันพร้อมรับประเมินภายนอกรอบ 4 แนะมีเกณฑ์แยกประเมินเป็นกลุ่ม ๆ มหาวิทยาลัย ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)...
by tui sakrapee
สอศ. อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย...
by tui sakrapee
อาชีวะพัฒนาไอทีให้บุคลากร ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับบริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด...
by tui sakrapee
มหาวิทยาลัยไทยปรับตัวเข้ายุค 4.0 ปฏิรูปสอนให้เด็กคิด วิเคราะห์เป็น ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอภิปรายตอนหนึ่งในหัวข้อ อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0...
by mooBo
สั่งห้ามใช้มือถือในห้องเรียน ห่วงใช้บันทึกเสียงแทนจด ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ ซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา...
by mooBo
ปรับมาตรฐานวิชาชีพครู ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู...
by mooBo
นานาชาติผลิตครู 3-4 ปี "ได้ครูดี-มีคุณภาพ" นานาชาติผลิตครู 3-4 ปี "ได้ครูดี-มีคุณภาพ" สถานศึกษาในประเทศไทยมีหลายขนาด เด็กไทยมีศักยภาพหลากหลาย แต่การผลิตครูทั้งในอดีตและปัจจุบัน "ไม่ตอบโจทย์"...
by mooBo
เพิ่มเป้าผลิตเด็กสายวิทย์ให้ได้ 2 หมื่นคน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม...
by mooBo
ขยายห้องเรียนวิทย์หนุนการผลิตนวัตกรรมในอนาคต ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม...
by mooBo
ชวนคณาจารย์นิสิตนักศึกษานักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัย มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติTICST 2017...
by tui sakrapee
ครูกว่า 200,000 คน สนใจสมัครเลือก หลักสูตรอบรมพัฒนาตนเอง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษิการ เปิดเผยว่า...
by mooBo
หมอธีประชุมร่วม ทปอ.มรภ. ยังไม่สรุประบบผลิตครูจะใช้หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี นัดถก 4 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร็ว ๆ นี้ มั่นใจได้ข้อสรุปชัดเจน ทันใช้รับนักศึกษาปี 61 แน่นอน )นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)...
by Eduzones Pr News
รมว.ศึกษาธิการ ปลื้มครูกว่า 200,000 คน สนใจสมัครเลือกหลักสูตรอบรมพัฒนาตนเอง มั่นใจไม่มีธุรกิจจัดอบรม เพราะครูจะสะท้อนเองว่าหลักสูตรไหนดี-ไม่ดี . (12 ก.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษิการ เปิดเผยว่า...
by Eduzones Pr News
ทปอ.ราชภัฏ มองต่างมุมหลักสูตรครู 4 ปี ฤๅเดช จี้สภาคณบดีฯเปิดข้อมูลงานวิจัย ที่ประชุมอธิการบดียังมองต่างมุมกรณีหลักสูตรผลิตครู ชี้อย่าด่วนสรุปกลับไปใช้หลักสูตร 4 ปีผลิตครูโดยไม่ฟังกระแสท้วงติง...
by tui sakrapee
เร่งสรุปวิชาลูกเสือสอนผ่านดาวเทียม ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม...
by mooBo
แนะวิธีแก้ปัญหาเด็กอ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ สำหรับเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) ในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)...
by mooBo
ประธาน ส.ค.ศ.ท.แก้เกี้ยวเปล่าโละหลักสูตร 5 ปี ปัดไม่ได้เป็นเครื่องมือใคร อ้างรอผลวิจัยก่อน ความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบตามที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)...
by Eduzones Pr News
กำลังมาแรงในแวดวงครูไทยก็คือการปรับวิธีการเลื่อนขั้นวิทยฐานะ ด้วยวิธีการให้ครูต้องผ่านการอบรมพัฒนาข้าราชการครูของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคุณครูเองก็สามารถเลือกเองได้ว่าจะต้องไปอบรมเรื่องใดบ้าง...
by Eduzones Pr News
ผลิตครู5ปีผลเสียเพียบ หนุนกลับไปใช้หลักสูตร4ปี ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)วิทยาเขตกำแพงแสน...
by mooBo
สอศ. แจกทุนเด็กชายแดนภาคใต้ โรงแรมหาดทรายแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา โครงการกิจกรรมค่ายนักเรียนทุนอาชีวศึกษา...
by mooBo
ปลุกจิตวิญญาณความเป็น ครู การที่ประเทศไทยจะก้าวพ้นจากกับดักไปสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 นโยบายด้าน การศึกษา ก็ต้องก้าวตามให้ทันด้วย ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 นอกจากปรับปรุงตำราเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร...
by mooBo
บอร์ดคุรุสภามีมติปรับหลักสูตรผลิตครู 4 ปี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ตามที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์...
by mooBo
อาชีวะร่วมสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุขกับฟู้ดแพชชั่น นายวิมล จำนงบุตรที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจับมือ กับบริษัทฟู้ดแพชชั่น จำกัด ร่วมจัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้กับกลุ่มพนักงาน...
by tui sakrapee
หลักสูตรของสถาบันห้องเรียนแห่งอนาคต โดยทีมวิจัยของ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ที่ผ่านการรับรองตามโครงการ การพัฒนาข้าราชการครูของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ มีงบสนับสนุนการพัฒนาครูท่านละ 10,000 บาท)...
by Emmy Nichanan ห้องเรียนแห่งอนาคต
คุรุสภาไฟเขียวให้กลับไปผลิตครู 4 ปี บอร์ดคุรุสภาเห็นชอบในหลักการให้กลับไปผลิตครูหลักสูตร 4 ปี พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับผู้เรียนครู 5 ปีไม่ให้เสียเปรียบ...
by Eduzones Pr News
Page 1 of 305 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last