ครู-อาจารย์ ข่าวการศึกษา
นิสิตเก่าทันตะ จุฬาฯ ผู้ริเริ่มโครงการทันตแพทย์จิตอาสาตามรอยพ่อ การได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอาสาสมัครเคลื่อนที่ทางด้านทันตกรรมเป็นเวลากว่า 13 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ทำให้ ทพ.กฤษฎา ทิรานนท์ นิสิตเก่าจากคณะทันตแพทยศาสตร์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พุ่งเป้าสู่การจัดอันดับ QS และแม่แบบที่ดีของสังคม รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.) เปิดเผยว่า จากการประชุม กมว.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(ป.บัณฑิต)ครู ว่ายังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่...
by Eduzones Pr News
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา...
by Eduzones Pr News
ท่ามกลางกระแสสังคมที่คนล้วนอวดความสำเร็จซ่อนความล้มเหลว มีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งในสวีเดนชื่อ ดร.ซามูเอล เวสต์ ได้สวนทางโดยสิ้นเชิงด้วยการสร้าง พิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลว (Museum of failed innovation)...
by Eduzones Pr News
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า ตามที่ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ออกมาแถลงผลการประชุม กพฐ. ว่า...
by Eduzones Pr News
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีนายอํานาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชลำ อรรถธรรม...
by Eduzones Pr News
แต่งตั้ง 2 ผศ.-2 คณบดีเสริมศักยภาพวิชาการสวนสุนันทา สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 2 ผศ.ใหม่ เสริมศักยภาพวิชาการสวนสุนันทา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 2 /2562...
by tui sakrapee
Unirank 2019 จัดอันดับ! มหิดลที่1ประเทศ.. สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.กรุงเทพ..ครองแชมป์กลุ่ม เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ "Unirank" ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2019 "Unirank" Top...
by tui sakrapee
สสส.จับมือ COACT ตั้งเป้าขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มี 23 ศูนย์ ขณะที่เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น ชี้พัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ต้องเริ่มที่ครูมีบทบาทสำคัญถ่ายทอดความรู้สู่เด็ก...
by ครู Eduzones
จุฬาฯที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ9สมัย มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.กรุงเทพยืนที่1ม.เอกชน จากอันดับ Webometrics Ranking 2019 จุฬาฯขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ...
by tui sakrapee
จุฬาฯ ร่วมมือ NEHU โครงการวิจัย อรุโณทัยเชื่อมสัมพันธ์ไทย - อินเดีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมิติใหม่ทางด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับ North-Eastern Hill University (NEHU) ประเทศอินเดีย ในโครงการวิจัย อรุโณทัย...
by tui sakrapee
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี (2558-2561) ในงานวันครู ครั้งที่ 63 เพื่อสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาต่อสาธารณชน...
by Eduzones Pr News
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กำลังแก้ไขมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวะ โดยจะเปิดกว้างให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นและมีความรู้...
by Eduzones Pr News
Fast Trackสวนสุนันทาถกงบขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมชี้แจงในการประชุมพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ...
by tui sakrapee
ชาวโลจิสติกส์สวนสุนันทาฝึกบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ครู...ผู้สร้าง นักคหกรรมศาสตร์วิชาชีพนี้ไม่มีวันตาย "หมอจะดูแลอาจารย์เป็นอย่างดี เพราะอาจารย์ต้องกลับไปช่วยคนอีกหลายชีวิต" ยอดครูตัวอย่างของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บนเส้นทางประสบการณ์กว่า 24 ปี...
by tui sakrapee
ผู้บริหารสวนสุนันทารุกแจงแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เมื่อวานนี้ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สายวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ...
by tui sakrapee
เปิดแข่งขันความรู้ ความสามารถ เเละทักษะทางภาษาไทย เชิญชวนผู้สนใจสมัคร แข่งขันความรู้ ความสามารถ เเละทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการเเข่งขันในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๐ "เฉลิมทศรัชราชสมัย ฉลองทศวรรษครูไทยรักษ์ภาษา"...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเจ้าภาพ38ม.ราชภัฏร่วมถกงบปี63มุ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง (ทปอ.)...
by tui sakrapee
โปรดเกล้าฯรศ.ดร.คณิต เขียววิชัยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ชาวคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร แห่แสดงความยินดี คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย...
by tui sakrapee
1. เห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ 2562-2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา โดยมีสาระสำคัญดังนี้...
by Eduzones Pr News
แนะบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเปิดอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาโชว์ผลงานวิจัยหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกในวันพ่อแห่งชาติ ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาตินั้น...
by tui sakrapee
สภาสวนสุนันทาอนุมัติตำแหน่งวิชาการเพิ่มอีกสอง พยาบาลเฮลั่น ดร.พรพรรณ ขึ้นผศ.พิเศษ ดร.วลัยพร คณะวิทย์ เป็น ผศ.วิทย์สิ่งแวดล้อม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 11 / 2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561...
by tui sakrapee
ครูอัตราจ้างเฮ! ศธ.ปรับเกณฑ์เป็น3ปีสอบครูผู้ช่วยได้ 28 พ.ย.61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)...
by ครู Eduzones
เปิดทาง"ศึกษานิเทศก์ "สมัครสอบ ผอ.โรงเรียนได้ 28พ.ย.61-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า...
by ครู Eduzones
รองเท้าสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน ผลงานฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันรองเท้าเพื่อสุขภาพเป็นที่สนใจของผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ...
by tui sakrapee
จุฬาฯ ปรับ-เปลี่ยน-เปิด พื้นที่เขตการศึกษาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับโลก รองรับเทรนด์การเรียนรู้แห่งอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สำนักบริหารระบบกายภาพ และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)...
by tui sakrapee
Page 1 of 321 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last