ครู-อาจารย์ ข่าวการศึกษา
ครูสังคมศึกษารร.ทุ่งเสลี่ยมฯ ครูดีเด่นรางวัลมูลนิธิสมานฯ มูลนิธิสมาน คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้คัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี 61จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาพระสงฆ์ สาขาผู้บริหารการศึกษา สาขาครูภาษาไทย สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา...
by ครู Eduzones
อธิการบดีนำทีมผู้บริหารสวนสุนันทาอวยพรวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าและอวยพรวันเกิด นายกร...
by tui sakrapee
อธิการบดีสวนสุนันทาเข้มเร่งผลักดันศักยภาพผู้บริหาร อธิการบดีสวนสุนันทาเร่งผลักดันศักยภาพผู้บริหาร(ระดับต้น)สู่การพัฒนาสวนสุนันทาอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ ๑๕ กันยายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย...
by tui sakrapee
ไอเดียเจ๋ง! ครูเมืองลุง แก้ปัญหา อ่าน-เขียน ไม่ได้ โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง แม้จะอยู่ใกล้ตัวเมือง แต่ต้องเผชิญปัญหาหลายด้าน ทั้งคุณภาพชีวิตนักเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวหย่าร้าง...
by ครู Eduzones
ม.รามคำแหง เชิญอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ กศน.เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561พร้อมฟังการบรรยายพิเศษ พรสวรรค์ที่ใช่ในตัวคุณ...
by NEWs_RU
ศนท. เชิญชวนร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่ ฯ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษามิติใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่...
by ครู Eduzones
สพฐ.บรรจุครูลอตใหญ่แทนเกษียณ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า...
by ครู Eduzones
คณะมนุษยฯสวนสุนันทาจับมือ2 พันธมิตร ร่วมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต วันที่ 13 กันยายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. - 10 ต.ค.61 สังกัดกองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏสวนสุนันทา Download ประกาศรับสมัครสอบ...
by Eduzones Pr News
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ อบรมกฎหมายและกระบวนวิธีพิจารณาในชั้นศาลเบื้องต้น สำหรับครูอาจารย์และผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 พบกับการบรรยายพิเศษ...
by PR_DPU
กฟผ. จับมือ สพฐ. จัดค่ายห้องเรียนสีเขียว ระดับประเทศ ปั้นต้นแบบเครือข่ายลดใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน...
by ครู Eduzones
ชาร์ปประเทศไทย และกลุ่มฟอกซ์คอนน์ หนุนความเฉียบคมคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด และกลุ่มฟอกซ์คอนน์ ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี...
by ครู Eduzones
ผู้บริหารสวนสุนันทาเร่งขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จยั่งยืน สวนสุนันทาประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9 / 2561 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ แผนรับนักศึกษา พร้อมระดมสรรพกำลังขับเคลื่อนสวนสุนันทาสู่ความสำเร็จยั่งยืน วันนี้ (10...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาสานสัมพันธ์ร่วมมือเกาหลี เมื่อวันที่ 5 - 6 กันนายน 2561 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ติวเทคนิคครูภาษาไทยตชด. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย หลักสูตรเทคนิคการสอนพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ โดยรศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร...
by ครู Eduzones
ม.รังสิต จับมือบีจีเอฟซี เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ ด้านนิเทศศาสตร์การกีฬา สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความร่วมมือกับส่วนสร้างสรรค์และผลิตสื่อ บีจีเอฟซี...
by ครู Eduzones
ผู้บริหารสวนสุนันทาลัดฟ้าร่วมมือมหาวิทยาลัยดังเวียดนาม วันที่ 5 6 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ MOU Signing Ceremony...
by tui sakrapee
ปฏิรูปทั้งระบบ!ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่มาตรฐาน QS สวนสุนันทารื้อ7ด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรทุกมิติ ผู้บริหารสวนสุนันทา ระดมความคิดรื้อระบบพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐาน QS...
by tui sakrapee
สาวสอบผช.ครูสุดตื้นตัน!เกิดอุบัติเหตุพลาดสอบสัมภาษณ์ ก.ก.ให้โอกาสมาสอบถึงรพ. เผยสอบผ่านภาค ก และ ข. แต่ดันเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เย็นก่อนวันนัดสัมภาษณ์ ต้องนอนรพ. คณะกรรมการให้โอกาสมาสอบสัมภาษณ์ถึงรพ. ซาบซึ้งสุดๆ...
by ครู Eduzones
ผู้บริหารสวนสุนันทาแห่ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี นำทัพผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดินทางไปลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา...
by tui sakrapee
สพฐ.-เดินหน้าหนุนหลักสูตร อุทยานธรณีศึกษา เปิด รร.ทุ่งหว้าวรวิทย์ ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ ธรณีวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
by ครู Eduzones
สพป.พล.3มอบบ้านธารน้ำใจ ช่วยครอบครัวเด็กเรียนดี-ยากจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 (สพป.พล.3) โดยดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.เขต 3 เผย ได้ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเยี่ยมบ้าน 100%...
by ครู Eduzones
ส.บ.ม.ท. วอน ศธ. ฟังเสียงครู สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ สรุปมติขอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายประเด็น วอนผู้มีอำนาจรัฐรับฟังเสียงสะท้อนของครู ชี้...
by ครู Eduzones
อักษร เอ็ดดูเคชั่น และ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดลจับมือลงนามวิชาการ สร้างรากฐานมั่นคงให้การศึกษาไทย เร็วๆ นี้ นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)...
by ครู Eduzones
หมออุดมชี้ปลดอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องแปลก ด้านประธานทปอ.เชื่อยังไม่วิกฤตปลดอาจารย์ ขณะที่สุภัทร เผย 10ปี มีมหาวิทยาลัยเสนอปิดตัวเพียง4-5 แห่ง แต่เปลี่ยนมือผู้ขอใบอนุญาตตลอด วันนี้(28ส.ค.)ศ.นพ.อุดม คชินทร...
by ครู Eduzones
โชว์คุณภาพ!นักศึกษาครูศิลปากรสอบบรรจุได้100% นักศึกษาครูศิลปากร โชว์มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต สอบบรรจุครูได้ 100% โดยใน 7 สาขาวิชาที่เปิดรับ นักศึกษาจำนวน 122 คนที่สมัครสอบ สามารถสอบผ่านทุกคน...
by tui sakrapee
ภายใน 1 ปี "สวนสุนันทา" จะปรากฏใน QS Ranking อธิการ"ฤาเดช" ยันพร้อมยืนหยัดแข่งในเวทีมหา'ลัยชั้นนำ อธิการ"ฤาเดช"ชี้สวนสุนันทายังไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตอุดมศึกษา เหตุเตรียมการมาอย่างเป็นระบบ แต่ไม่ประมาท...
by tui sakrapee
แผ่นแปะฉีดวัคซีนด้วยเข็มขนาดจิ๋ว นวัตกรรมจากอาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ราคาถูก ปลอดภัย ใช้งานง่าย ไม่เจ็บ ปัจจุบันการฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกายไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคกลัวเข็มฉีดยา...
by tui sakrapee
สภาอนุมัติแต่งตั้ง 5 ผศ. เสริมศักยภาพวิชาการสวนสุนันทายั่งยืน สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8 / 2561 มีมติอนุมัติให้ บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นจำนวน 5 ราย อันประกอบด้วย 1.อาจารย์เตชิต เฉยพ่วง...
by tui sakrapee
ชาวสวนสุนันทาเปิดบ้านรับทีมงานม.เทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 21 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก...
by tui sakrapee
Page 1 of 317 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last