ครู-อาจารย์ ข่าวการศึกษา
Unirank 2019 จัดอันดับ! มหิดลที่1ประเทศ.. สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.กรุงเทพ..ครองแชมป์กลุ่ม เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ "Unirank" ประกาศการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2019 "Unirank" Top...
by tui sakrapee
สสส.จับมือ COACT ตั้งเป้าขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มี 23 ศูนย์ ขณะที่เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น ชี้พัฒนาการการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ต้องเริ่มที่ครูมีบทบาทสำคัญถ่ายทอดความรู้สู่เด็ก...
by ครู Eduzones
จุฬาฯที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ9สมัย มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.กรุงเทพยืนที่1ม.เอกชน จากอันดับ Webometrics Ranking 2019 จุฬาฯขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ...
by tui sakrapee
จุฬาฯ ร่วมมือ NEHU โครงการวิจัย อรุโณทัยเชื่อมสัมพันธ์ไทย - อินเดีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมิติใหม่ทางด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับ North-Eastern Hill University (NEHU) ประเทศอินเดีย ในโครงการวิจัย อรุโณทัย...
by tui sakrapee
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานแถลงผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปี (2558-2561) ในงานวันครู ครั้งที่ 63 เพื่อสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาต่อสาธารณชน...
by Eduzones Pr News
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กำลังแก้ไขมาตรฐานวิชาชีพครูอาชีวะ โดยจะเปิดกว้างให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นและมีความรู้...
by Eduzones Pr News
Fast Trackสวนสุนันทาถกงบขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมชี้แจงในการประชุมพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ...
by tui sakrapee
ชาวโลจิสติกส์สวนสุนันทาฝึกบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...
by tui sakrapee
ครู...ผู้สร้าง นักคหกรรมศาสตร์วิชาชีพนี้ไม่มีวันตาย "หมอจะดูแลอาจารย์เป็นอย่างดี เพราะอาจารย์ต้องกลับไปช่วยคนอีกหลายชีวิต" ยอดครูตัวอย่างของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บนเส้นทางประสบการณ์กว่า 24 ปี...
by tui sakrapee
ผู้บริหารสวนสุนันทารุกแจงแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เมื่อวานนี้ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สายวิชาการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ...
by tui sakrapee
เปิดแข่งขันความรู้ ความสามารถ เเละทักษะทางภาษาไทย เชิญชวนผู้สนใจสมัคร แข่งขันความรู้ ความสามารถ เเละทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการเเข่งขันในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๐ "เฉลิมทศรัชราชสมัย ฉลองทศวรรษครูไทยรักษ์ภาษา"...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเจ้าภาพ38ม.ราชภัฏร่วมถกงบปี63มุ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง ๓๘ แห่ง (ทปอ.)...
by tui sakrapee
โปรดเกล้าฯรศ.ดร.คณิต เขียววิชัยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ชาวคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร แห่แสดงความยินดี คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย...
by tui sakrapee
1. เห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ 2562-2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา โดยมีสาระสำคัญดังนี้...
by Eduzones Pr News
แนะบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาเปิดอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล...
by tui sakrapee
สวนสุนันทาโชว์ผลงานวิจัยหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกในวันพ่อแห่งชาติ ด้วยวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาตินั้น...
by tui sakrapee
สภาสวนสุนันทาอนุมัติตำแหน่งวิชาการเพิ่มอีกสอง พยาบาลเฮลั่น ดร.พรพรรณ ขึ้นผศ.พิเศษ ดร.วลัยพร คณะวิทย์ เป็น ผศ.วิทย์สิ่งแวดล้อม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 11 / 2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561...
by tui sakrapee
ครูอัตราจ้างเฮ! ศธ.ปรับเกณฑ์เป็น3ปีสอบครูผู้ช่วยได้ 28 พ.ย.61 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)...
by ครู Eduzones
เปิดทาง"ศึกษานิเทศก์ "สมัครสอบ ผอ.โรงเรียนได้ 28พ.ย.61-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า...
by ครู Eduzones
รองเท้าสุขภาพ เพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน ผลงานฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันรองเท้าเพื่อสุขภาพเป็นที่สนใจของผู้ที่รักสุขภาพทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ...
by tui sakrapee
จุฬาฯ ปรับ-เปลี่ยน-เปิด พื้นที่เขตการศึกษาก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับโลก รองรับเทรนด์การเรียนรู้แห่งอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สำนักบริหารระบบกายภาพ และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)...
by tui sakrapee
แจงเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาล้าสมัย รมว.ศึกษาธิการ ชื่นชม ป.ป.ท.เขต 3 ลุยตรวจสอบนักเรียนผีภาคอีสาน แจงเกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาล้าสมัย แต่บางหลักเกณฑ์ก็มีด้านดี...
by ครู Eduzones
"หมอธี" ผุดโมเดลดิจิทัลแก้ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก สพฐ.จับมือสสส.ปรับหลักสูตรสุขศึกษาแนวใหม่เด็กมัธยม ส่วนหมอธีผุดโมเดล School Flixแก้ปัญหาสุขภาพจิตเด็ก วันนี้ (26พ.ย.)นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า...
by ครู Eduzones
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทำอะไร และมาได้อย่างไร ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผมเข้าใจว่า ยังไม่เป็นข้อยุติว่าการกำหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ....
by ครู Eduzones
รางวัล ครูดี ศรี สพฐ. นายสุขุม เทียนสุข ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย รับมอบเกียรติบัตรรางวัล "ครูดี ศรี สพฐ." ประจำปี 2561 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุโขทัย เขต 2...
by ครู Eduzones
ประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง - เลี่ยงไม่ได้แล้ว เกี่ยวกับ PLC LOGBOOK การอบรมครูปองครู และ ID PLAN ว่ามีความสำคัญต่อการเลื่อนเงินเดือน...
by ครู Eduzones
จ่อตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรเลิกยัดเนื้อหาให้เด็ก ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมี ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธาน...
by ครู Eduzones
ม.กรุงเทพ จับมือ กองทุน ดร.สุพงษ์ จัดแคมป์ หุ่นยนต์ AI กระจายความรู้อุดมศึกษาสู่มัธยม เพราะตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial intelligence) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการสนับสนุนของกองทุน...
by tui sakrapee
มข.-มช.ปรับหลักสูตรครู 4 ปีงดรับทีแคสรอบแรก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายให้สถาบันผลิตครูปรับหลักสูตรการผลิตครูจาก 5 ปี เหลือ 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนั้น ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์...
by ครู Eduzones
Page 1 of 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last